Home About Browse Search
Svenska


Uik Peterson, Lisa, 2023. Mobila stadsgolv och stadsmöbler som temporär fördröjningsyta på redan hårdgjord kvartersmark. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Urbaniseringen utav städer ökar mängden hårdgjord yta och gör att grönområden går förlorade. Den typen av grönområden är viktiga för hantering och fördröjning utav dagvatten. Samtidigt väntas nederbörd i form av dagvatten öka på grund av klimatförändringar med ökad förekomst av dagvatten. En medvetenhet om biofilter och dess potential och begränsningar, med fokus att göra biofiltrena mobila i form av `mobila stadsgolv´ och `stadsmöbler´ kan ge ett av svaren för man kan hantera redan hårdgjord kvartersmark med underdimensionerade rörsystem som inte klarar av att möta den klimatomställning som väntas. Från uppsatsarbetets start har det funnits fokus på att ta fram ett idéförslag för hur landskapsarkitektur skulle kunna spela en liten roll kring hantering av skyfall i redan hårdgjord kvartersmark. Förslaget har tagits fram i kombination med en allmän litteraturstudie och utifrån det tagit fram en gestaltning för en konstruktion som kan fånga upp och fördröja dagvatten så att underdimensionerade rörsystem på redan hårdgjord kvartersmark inte överbelastas och orsakar översvämning.

,

The urbanization of cities increases the amount of hard surface and causes green areas to be lost. That type of green areas are important for handling and delaying stormwater. At the same time, precipitation in the form of stormwater is expected to increase due to climate change with increased occurrence of stormwater. An awareness of biofilters and their potential and limitations, with a focus on making the biofilters mobile in the form of `parklets´ and `city furniture´ can provide one of the answers because you can deal with already hardened neighborhood land with undersized pipe systems that are unable to meet the climate change as expected. From the start of the thesis work, there has been a focus on coming up with an idea proposal for how landscape architecture could play a small role in dealing with torrential rain in already hardened neighborhood land. The proposal has been developed through systematic literature studies and based on it, developed a simpler design for a construction that could capture and delay stormwater so that undersized pipe systems on already hardened neighborhood land are not overloaded and cause flooding.

Main title:Mobila stadsgolv och stadsmöbler som temporär fördröjningsyta på redan hårdgjord kvartersmark
Authors:Uik Peterson, Lisa
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regnbäddar, gröna tak, magasinering under mark, skelettjord, svackdiken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 08:01
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics