Home About Browse Search
Svenska


Saltin, Anna, 2023. GPS-intervaller för registrering av habitatval, rörelsemönster, tillväxt och dödlighet hos nötboskap : en förberedelse inför praktiska tester i Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tillväxt och dödlighet hos nötboskap kopplat till födobrist, sjukdom och rovdjur är av hög vikt att följa. Framför allt när det gäller extensiva produktionssystem. I denna litteraturstudie undersöks vilka mätintervaller som är lämpligast att nyttja vid GPS-övervakning. GPS-övervakning ger möjlighet att studera hur stor inverkan som köttboskapens miljö har på deras habitatval samt rörelsemönster. Litteraturstudien undersöker även hur habitatet och miljön påverkar djurens tillväxt samt dödlighet. Här diskuteras olika betsstrategier, rådande system på Ol Pejeta, utmaningar och potentiella lösningar med hjälp av läst material. Litteraturstudien föreslår lämpligt mätintervall utifrån vad målet med själva mätningen är. Resultaten visar att olika intervaller passar för olika ändamål, vilket i korthet besvarar litteraturstudiens frågeställningar. Rör det sig om mätning för tillväxt, dödlighet och aktiv betesplanering lämpar sig korta intervaller. Görs mätningar för att utröna habitatval och rörelsemönster, exempelvis i markbevarande syfte, lämpar sig de längre intervallerna bäst. Detta i en förhoppning om hållbara förhållningsätt i betesplaneringen för både människa och boskap, i samexistens med rovdjur och annat vilt.

,

Growth and mortality in cattle linked to food shortages, disease and predators is of great importance to track. Especially when it comes to extensive production systems. This literature study investigates what intervals seem most suitable to use for GPS monitoring. GPS-surveillance gives the opportunity to monitor how big of an impact the beef cattle’s environment has on their choice of habitat and movement patterns. The literature study also examines how the habitat and environment affect the animals' growth and mortality. Different grazing strategies, existing systems at Ol Pejeta, challenges and potential solutions are discussed here with the help of read material. The literature study suggests a suitable measurement interval based on the goal of the measurement itself. The results show that different intervals are suited for different purposes, which in short answers the questions of the literature study. If the GPS-measuring concerns growth, mortality, and active grazing management the short intervals are suitable. If measurements are for estimating habitat choice and movement patterns of the animals, or for example for soil conservation purposes, the longer intervals are best suited. This is in the hope of sustainable approaches in grazing planning, suited for both humans and livestock, in coexistence with predators and other game.

Main title:GPS-intervaller för registrering av habitatval, rörelsemönster, tillväxt och dödlighet hos nötboskap
Subtitle:en förberedelse inför praktiska tester i Kenya
Authors:Saltin, Anna
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:GPS-halsband, habitatval, mätutrustning, mätintervaller, betesplanering, dödlighet, tillväxt, Ol Pejeta, Kenya
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19095
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19095
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 08:11
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics