Home About Browse Search
Svenska


Åkerholm, Timjan, 2023. Bacteria in the vagina during the estrous cycle in mares. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

An understanding of the normal bacterial flora of any organ is essential to provide the background to conditions and interventions that might cause the flora to change. In the vagina of the mare, a change of bacterial flora could be induced by introduction of semen, treatment with antibiotics, backflow from an unhealthy uterus etc. Previous studies that have aimed to map the vaginal bacterial flora of the mare are not all conducted in the same way, and results are not altogether consistent. Therefore, this study was designed to provide a deeper understanding of the bacterial flora of the mare vagina, and possible changes throughout the estrous cycle.
In total ten mares were included in the present study; the aim was to sample the cranial portion of the vagina of all ten mares on day 0 (ovulation), day 3, day 7 and day 14 of the estrous cycle. Seven mares were sampled according to plan, whereas three mares had some deviations in sampling days to fit their intended use as embryo recipients. The vaginal sampling was conducted with doubleguarded occluded swabs from the cranial floor of the vagina, in a similar manner to taking uterine samples. Ovulation was determined by rectal palpation and ultrasonic examination, and the day 0 samples were taken within ± 24 h of ovulation. Swabs were brought to the laboratory in Aime’s medium within 2-3 hours and were plated out immediately on agars. Results were registered as amount of growth (qualitatively), bacterial species and number of isolates.
The results showed that bacterial growth was highest on day 3 and 7, representing the beginning and middle of diestrous. The dominant bacteria in the mare vagina in the present study were Escherichia coli and Streptococcus zooepidemicus. Fluctuations throughout the cycle were observed but these two bacteria were the most isolated on each of the sampling days. Escherichia coli was especially dominant in maiden mares, compared to the mares that had had foals. An increase in bacterial diversity throughout the estrous cycle was observed, being highest on day 14. These results suggest that there are changes in the bacterial flora of the mare vagina throughout the normal estrous cycle. Further research is required to confirm the results in other populations.

,

Att känna till den normala bakteriefloran i ett organ är avgörande för att ge bakgrund till tillstånd och faktorer som kan göra att floran förändras. I stoets vagina kan en förändring induceras av introduktion av sperma, behandling med antibiotika, återflöde från en sjuklig livmoder etc. Tidigare studier som syftat till att kartlägga stoets vaginala bakterieflora är inte alla utförda på samma sätt, och resultaten överensstämmer inte alltid. Därför syftade denna studie till att ge en fördjupad kunskap om stoets bakterieflora i vaginan, och möjliga förändringar under brunstcykeln.
Totalt ingick tio ston i studien, där målet var att ta svabbprov kranialt i vaginan på alla tio ston på dag 0 (ovulation), dag 3, dag 7 och dag 14 i brunstcykeln. Sju ston provtogs enligt plan, medan tre ston hade vissa anpassningar i provtagningsdagarna för att inte sammanfalla med deras huvudsakliga uppgift som embryomottagare. Vaginalprovtagningen gjordes med dubbelskyddade provtagningspinnar, på liknande sätt som när livmoderprover tas, men istället togs provet kranialt i botten på vagina. Ovulation bestämdes genom rektal palpation och ultraljudsundersökning, och dag 0-prover togs inom ± 24 timmar i förhållande till ovulationen. Provtagningspinnarna transporterades till laboratorium i Aimes medium inom 2–3 timmar och spreds omedelbart på agarplattor. Resultaten av odlingarna bedömdes avseende mängd bakterier (kvalitativt) och bakteriearter.
Resultaten visade att bakterietillväxten var störst dag 3 och 7, vilket representerar början och mitten av diestrus. De dominerande bakterierna i stoets vagina i denna studie var Escherichia coli och Streptococcus zooepidemicus. Fluktuationer under cykeln observerades men dessa två bakterier var de mest isolerade på alla de olika provtagningsdagarna. Escherichia coli var särskilt dominerande hos ston som inte tidigare haft föl, jämfört med de ston som hade fått föl. En ökning av bakteriell mångfald genom brunstcykeln observerades, där dag 14 hade störst mångfald. Resultatet tyder på att det finns förändringar i bakteriefloran i stoets vagina under brunstcykeln, men att ytterligare forskning krävs för att bekräfta resultaten i andra populationer.

Main title:Bacteria in the vagina during the estrous cycle in mares
Authors:Åkerholm, Timjan
Supervisor:Morrell, Jane and Hansson, Ingrid and Lindahl, Johanna and Malaluang, Pongpreecha
Examiner:Nyman, Görel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:artificial insemination, bacteriology, breeding, embryo transfer, equine reproduction, estrous cycle, ovulation, stud farm, vagina
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18644
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:English
Deposited On:21 Feb 2023 09:40
Metadata Last Modified:27 Jan 2024 02:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics