Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Emil, 2023. En metodstudie för lägre andel avverkningssprickor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img] PDF
740kB

Abstract

Denna undersökning är ett examensarbete gjort vid SLU, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Syftet med undersökningen var att hitta och definiera arbetsmetoder, tekniska hjälpmedel och rutiner som påverkar andelen avverkningssprickor i sågtimret. Undersökningen är begränsad till stora och mellanstora skördare i slutavverkning.

Studien har genomförts med totalt åtta kvalitativt intervjuade skördarförare varav fem körde åt privata sågverk, två körde åt en skogsägarförening och den sista åt Sveaskog. Maskinförarna var aktiva med spridd geografi över hela landet. Avsikten med den spridning på förare som gjordes var att se hur olika bolag skiljer sig åt med instruktioner, uppföljningar med mera.

Intervjuerna gjordes genom en styrd intervju med ett antal förberedda frågor som omfattade rubrikerna bakgrundsfakta, uppföljning, skötsel och intrimning av kaputrustning, metod och slutligen en öppen fråga om ytterligare tillvägagångsätt för att minska andelen avverkningssprickor.

Vad gäller uppföljning så var det fyra av de tillfrågade som i dagsläget hade en uppföljning på sina avverkningssprickor. Uppföljningarna såg olika ut mellan bolagen där det förekom både okulärmetod och trissågningsmetod som uppföljningsverktyg. Generellt sett så var förarna med uppföljning mer insatta i ämnet och hade fler metoder för att motverka uppkomst av sprickor i virket.

Skötsel av kaputrustningen varierade mellan förarna, vissa var mer noggranna än andra och visade verkligen intresse för att underhålla och ställa in kaputrustningen för ett bättre slutresultat. Den svåraste delen att kontrollera och ställa in visade sig vara sågmotorn. När den succesivt börjar bli sliten kommer längre kaptider med all säkerhet bidra till fler kapsprickor.

När det kom till avverkningsmetoderna för minskad andel avverkningssprickor kan man sammanfatta resultaten till att den mest brukade metoden för att undvika kapsprickor var att stödja grova och långa stockar mot exempelvis en upphöjning i terrängen. När det kommer till fällsprickor visade det sig vanligt med motkap, främst på grövre träd. Det var även viktigt att alltid ta hänsyn till trädens naturliga fallvinkel samt motverka stora spänningar i stammen vid fällning.

,

This report is an examination project for the bachelor of forest management degree by the School of Forest Management at SLU, Skinnskatteberg. The projects main purpose is to find and define certain method in the work of final felling that effects the quantities of bucking and felling splits in timber. Both technical aspects including harvester, harvester head and bucking equipment as well as the working method of the operator is considered in this report. The studies were made exclusively with medium to large single-grip harvesters.

The survey has been done by interviewing harvester operators about their machinery, follow-ups on bucking splits, routines for adjustment of the equipment as well as maintenance of the bucking head with most focus on the saw-unit. Last but not least they were also interviewed about their working methods for felling and bucking trees with minimal damage done to the timber.

Common for all drivers is that they have heard of the problem, although there is a great difference between the drivers with a follow-up and those without. Drivers with a follow-up is showing a greater knowledge how to reduce the upcoming of bucking and felling splits. The interviews have been showing that the combination of machinery and driving techniques all adds up to great results.

The most common method amongst the operators was to support the log end while bucking the stem. This method is however not always used due to extra time consumed and that the terrain does not always allow you to support the log. This is where other aspects of the equipment and driving techniques will be more important for a split free result.

For felling there are some other methods to prevent felling splits. The most common one is to take advantage of the trees natural felling direction based on factors as branches, wind and the trees angle. If this is used in a combination with carefully applied pressure to the stem it will most certain fall down without felling splits.

Main title:En metodstudie för lägre andel avverkningssprickor
Authors:Andersson, Emil
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:19
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:kapsprickor, sågutbytesförlust, fällsprickor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19486
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2023 07:21
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics