Home About Browse Search
Svenska


Astrell, Malin, 2023. Samverkan – en förutsättning för hållbar destinationsutveckling? : en kvalitativ intervjustudie om Kinnekulles naturturism. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
623kB

Abstract

Statistik om besöksnäringens utveckling i Sverige visar på att allt fler människor visats i naturen. Inom naturturismens utveckling står ofta två värden i fokus, att främja naturturism och samtidigt värna om höga naturvärden. För att hitta balansen mellan dessa två värden och åstadkomma hållbar destinationsutveckling, har flera aktörer pekat på vikten av samverkan. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur aktörer arbetar med samverkan samt vilken roll samverkan har inom en hållbar destinationsutveckling. Utgångspunkten för studien är Kinnekulle, som är en etablerad naturdestination med över 300 000 besökare varje år. För att uppnå uppsatsens syfte har studien undersökt hur samverkan skapas och äger rum, samt på vilket sätt samverkan bidrar med en hållbar destinationsutveckling på Kinnekulle. Studien har använt sig av kvalitativa metoder där 11 semistrukturerade intervjuer används som underlag. De intervjuade personerna representerar aktörer från antingen offentlig, privat eller ideell sektor som är kopplade till naturturism på Kinnekulle. Studiens teoretiska utgångspunkt ligger i begreppen ”aktörsamverkan” och ”nätverk” som bland annat är hämtade från Westbergs (2005) och Engdahl & Larssons (2020) redogörelser av begreppen. Studien visar att samverkan i viss mån äger rum mellan aktörer som är kopplade till naturturism på Kinnekulle. Genom etablerade nätverk skapas olika samverkansmöjligheter. Dessutom visar studien att olika nätverk som är uppbyggda med olika länkar mellan aktörerna, är positivt för samverkan som i sin tur främjar en hållbar destinationsutveckling. Samtidigt är turismverksamheter som guidade turer och cykeluthyrning inte etablerade i samma utsträckning som boendeanläggningar samt café-och restaurangverksamheter i området. Dock kan den typ av verksamhet utvecklas på ett hållbart sätt där naturen inte tar skada med hjälp av samverkan mellan berörda aktörer, vilket även de intervjuande aktörerna framförde.

,

The tourism industry in Sweden is undergoing significant development, with studies indicating a rise in nature-based tourism. Within the development of nature tourism, two values are often in focus: promoting nature tourism and at the same time, protecting high natural values. In the context of sustainable destination development, collaboration emerges as a crucial component. This study aims to contribute an understanding of how different stakeholders work with cooperation and the role it plays in sustainable destination development. The study focuses on Kinnekulle, an established nature destination attracting over 300,000 visitors annually. To fulfill the study's objective, an investigation was conducted to explore the creation, implementation, and impact of cooperation on sustainable destination development in Kinnekulle. The study used qualitative methods based on 11 semi-structured interviews. The interviewees represent actors from the public, private and non-profit sectors who are involved in nature tourism at Kinnekulle. The theoretical starting point of the study is the concepts of "actor cooperation" and "network", which are taken from, among others, Westberg (2005) and Engdahl & Larsson (2020). The study shows that there is a certain amount of collaboration between the actors involved in nature tourism at Kinnekulle. Through established networks, various opportunities for cooperation are created. In addition, the study shows that different networks with different links between the actors are positive for cooperation, which in turn promotes sustainable destination development. At the same time, tourism activities such as guided tours and bicycle rentals are not established to the same extent as accommodation, cafés, and restaurants in the area. Nonetheless, that type of activities can be developed in a sustainable way where nature is not harmed with the help of cooperation between the actors involved, which was also expressed by the interviewees.

Main title:Samverkan – en förutsättning för hållbar destinationsutveckling?
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie om Kinnekulles naturturism
Authors:Astrell, Malin
Supervisor:Berg, Tove
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:aktörssamverkan, nätverk, naturturism, hållbar destinationsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500637
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500637
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:07 Aug 2023 10:48
Metadata Last Modified:07 Aug 2023 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics