Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Andrea, 2023. Kan möjligheten till rörelse i olika kalvhållningssystem påverka tjockleken på klövens elastiska puta? : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien var att undersöka om möjligheten till rörelse i olika kalvhållningssystem kan påverka utvecklingen av klövens stödjevävnad med fokus på den elastiska putan. Sulblödningar och klövsulesår är två vanliga klövlidanden i mjölkproducerande besättningar. De anses bero på en mekanisk skada till följd av en kompression av mjukdelsvävnaden inne i klöven. Elastiska putans roll i att fördela krafter föreslås i litteraturen ha en viktig inverkan på risken att utveckla dessa klövhornsskador. Att optimera förutsättningarna för att utveckla en stor och väl fungerande elastisk puta under uppväxten skulle därför kunna vara en del i det förebyggande arbetet mot klövhorns-skador.
I studien jämfördes tjurkalvar som gått tillsammans med sina mödrar på större yta (försöksgrupp) med tjurkalvar som hållits på mindre yta skilda från sina mödrar (kontrollgrupp). De jämfördes avseende rörelsemängd och tjocklek på den elastiska putan. Rörelsemängden mättes med aktivitetsmätare under de första åtta levnadsveckorna. Tjockleken av den elastiska putan mättes med hjälp av ultraljud efter avlivning vid ca sex månaders ålder.
Resultat från studien visade inga statistiskt signifikanta skillnader av tjockleken på den elastiska putan mellan försöksgruppen och kontrollgruppen. Resultaten visade även att rörelsemängden inte skiljde nämnvärt mellan kalvgrupperna, trots att de hade olika stora ytor att röra sig på och därmed olika möjlighet till rörelse. Två försökskalvar som hölls tillsammans med sina mödrar ute på bete stack dock ut i rörelsemängd från resten av försökskalvarna och kontrollkalvarna i studien. Dessa två kalvar rörde sig i medeltal mer än dubbelt så mycket per dag än resterande kalvar. De två kalvarna hade även elastiska putor med en numeriskt något större tjocklek, men då gruppen endast innehöll två kalvar kunde inga säkra slutsatser dras. Däremot väcker resultaten intresse för att fortsätta studera sambandet mellan rörelse i tidig ålder och dess påverkan på utvecklingen av en tjock elastisk puta.

,

The aim of the study was to investigate if the opportunity for movement in different calf rearing systems can affect the development of the claw´s supporting tissues, with focus on the digital cushion. Sole haemorrhage and sole ulcer are two common claw disorders in dairy herds. The lesions are believed to be due to mechanical injury from contusion of the soft tissue inside the claw. In the literature, the digital cushion´s force dissipating function are suggested to have an important role for the risk of developing these claw horn lesions. Optimizing the management conditions during the rearing period to promote the development of a large and well functioning digital cushion could therefore be one part in the preventive work against claw horn lesions.
In this study bull calves that were kept together with their dams on a larger area (treatment group) were compared with bull calves that were raised separate from their dams on a smaller area (control group). The groups were compared regarding amount of physical activity and the thickness of the digital cushion. Physical activity was measured with activity sensors during the first eight weeks of life. The thickness of the digital cushion was measured with ultrasound after culling at about six months of age.
The result of the study showed no statistically significant differences in the thickness of the digital cushion for treatment calves compared to control calves. The result also showed that the amount of physical activity did not differ much between the groups of calves, even though the areas available for performing physical activity differed, and consequently the groups had different opportunities for movement. The physical activity of two treatment calves kept together with their dams outside at pasture stood out from the rest of the treatment calves and the control calves in the study. The two calves moved on average more than the double amount per day compared to the rest of the calves, and had in addition digital cushions with a numerical slight larger thickness. Since this group consisted of only two calves, no definite conclusions could be drawn from this result. However, the results of the study motivates further research on the relationship between movement during young age and the development of the digital cushion.

Main title:Kan möjligheten till rörelse i olika kalvhållningssystem påverka tjockleken på klövens elastiska puta?
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Carlsson, Andrea
Supervisor:Eriksson, Hanna
Examiner:Wattle, Ove
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:elastiska putan, rörelsemängd, mjölkraskalv, klövhornsskador, sulblödning, klövsulesår
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19337
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19337
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 10:28
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics