Home About Browse Search
Svenska


Arkegrim, Emil and Appelbring, Andreas, 2023. Jämförelse av uppskattat terrängtransportavstånd mellan beslutstödet Timbertrail och Stora Enso Skogs bortsättningshandbok. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De tio senaste åren har det i Sverige nettoavverkats mellan 84–92 miljoner m³sk per år och vanligt är att avverkningen planeras, samt beräkning av terrängtransportavståndet. Under dessa tio år har det även utvecklats flera olika beslutstöd för att effektivisera, standardisera och förbättra processen att planera basstråk och basvägar samt att beräkna terrängtransportavståndet. Något som lett till att intresset för dessa beslutstöd och vad de kan åstadkomma har ökat inom skogsbruket. För att öka användandet behövs fler studier om hur beslutstöden överensstämmer med dagens metoder.

Studiens syfte var att jämföra terrängtransportavstånd enligt Stora Enso Skogs Bortsättningshandbok med Timbertrails förslag till terrängtransportavstånd. Ett delsyfte var att undersöka produktionsledarnas spridning vid beräkning av terrängtransportavståndet enligt Bortsättningshandboken.

Datamaterialet som användes i studien hämtades hos Stora Enso Skogs register om trakter som redan var bortsatta och slutkorrigerade. Beräkningen av terrängtransportavståndet med Timbertrail utfördes på 1113 stycken trakter, avverkade under 2022 inom Stora Enso Skogs verksamhetsområde.

Resultatet visade att i genomsnitt var Timbertrails avstånd inklusive simulerad lossningssträcka endast 0,54 procent kortare än Bortsättningshandbokens avstånd. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. Inte heller för specifika avverkningsformer eller ursprung visade analysen på någon signifikant skillnad i avstånd mellan Timbertrail och Bortsättningshandboken.

Vid en jämförelse av de uppskattade avstånden mellan produktionsledarna, expertbedömningen och Timbertrail, framkom att expertens bedömning var den kortaste i både gallrings- och slutavverkningstrakterna, jämfört med produktionsledarna och Timbertrail.
Det kan noteras att Timbertrail hade kortare avstånd än produktionsledarna. Det observerades en signifikant skillnad mellan produktionsledarnas och expertens bedömning av terrängtransportavståndet, men inte mellan produktionsledarna och Timbertrail.

Sammanfattningsvis visade studien att Timbertrails terrängtransportavstånd överensstämmer med Bortsättningshandboken. Studien indikerade även att produktionsledare beräknade ett längre terrängtransportavstånd med Bortsättningshandboken gentemot ett expertbedömt avstånd. Dessa resultat kan vara användbara för att informera beslutsfattare inom Stora Enso Skog, och hjälpa till att optimera beräkningarna för terrängtransportavståndet med hjälp beslutstödet Timbertrail.

,

Over the past ten years, Sweden has logged 84 to 92 million cubic meters of wood per year. It is common practice to calculate the extraction distance before logging. During the last ten years, several decision support systems have been developed to streamline, standardize, and improve the process of planning haul trails, main extraction trails, and calculating extraction distances. This development has generated increased interest in the forestry sector regarding these decision support systems and their potential benefits. To promote their adoption, further studies are needed to examine how these systems align with current methods.

The primary objective of this study was to compare the extraction distances according to the Stora Enso Skog´s instruction handbook with the proposed extraction distances by Timbertrail. The secondary objective was to investigate the dispersion of extraction distance estimates among production managers when using the guidelines provided in the instruction handbook.

The data for this study was obtained from the Stora Enso Skog´s registry, which contains information on previously logged tracts. The calculation of extraction distances using Timbertrail was performed on 1113 tracts that were harvested in 2022 within the operational domain of Stora Enso Skog.

Our results showed that, on average, Timbertrail's distances, including simulated landing distances, were only 0.54 percent shorter than those calculated with the instruction handbook. However, this difference was not statistically significant. The analysis did not reveal any significant differences in extraction distances between Timbertrail and the instruction handbook for different harvesting methods (thinning vs clearcutting) or origin (own forest vs non-industrial private forests).

When comparing extraction distance estimates between the production managers, the expert assessment and Timbertrail, the expert assessment consistently yielded the shortest extraction distances in both thinning and clearcutting tracts. When comparing between production managers and Timbertrail, Timbertrail calculated shorter distances than the production managers did. There was significant difference between the production managers and the expert assessment, but not between the production managers and Timbertrail.

In conclusion, this study demonstrated that Timbertrail's terrain extraction distances align with those provided in the instruction handbook. The study also indicated that production managers estimated longer extraction distances when using the instruction handbook compared to the expert assessment. Our findings can be valuable for informing decision-makers within Stora Enso Skog and optimizing the calculations of extraction distances using the Timbertrail decision support system.

Main title:Jämförelse av uppskattat terrängtransportavstånd mellan beslutstödet Timbertrail och Stora Enso Skogs bortsättningshandbok
Authors:Arkegrim, Emil and Appelbring, Andreas
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:17
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skotning, prissättning, planering, basstråk, basväg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19491
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2023 09:03
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics