Home About Browse Search
Svenska


Drettner, Elsa, 2023. Grönska i stadens små rum : omgestaltning av en lastgata till gröna vistelseytor på Norrmalm, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt står delar av Stockholm för de absolut mest tätbefolkade områdena i Europa. Stockholms innerstad har en genomsnittlig befolkningstäthet på över 9000 invånare per kvadratkilometer, och en del av Södermalm utgör den sjätte mest tätbefolkade kvadratkilometern i hela Europa. Trots detta pågår en fortsatt förtätning i centrala Stockholm, vilket i sin tur leder till allt färre rekreativa friytor och grönytor i staden. På Norrmalm i Stockholm planeras en omfattande förtätning och nybyggnation, i och med att spårområdet planeras att överbyggas.

Detta arbete syftar till att undersöka möjligheterna till att få in mer växtlighet och skapa rekreativa och sociala platser i den täta staden. Frågorna undersöks genom genererandet av ett gestaltningsförslag för tre nya gårdsrum som bildas i samband med förtätning av en fastighet på Norrmalm. Platsen har ett mycket centralt läge i staden samtidigt som dess mark- och ljusförutsättningar medför svårigheter för att skapa grönskande miljöer.

Arbetet utgår ifrån metoden analys genom syntes där en litteraturöversikt, platsbesök, dokumentstudie och referensprojekt kombinerats med skissande för att generera ett förslag för gårdarna. Processen tilläts vara iterativ och gestaltningen växte fram allteftersom mer information samlades in.

Resultatet av processen blev tre gårdsrum med sittplatser och flera vegetativa skikt. Gestaltningen syftar till att skapa en grön oas i staden skyddad från trafik och brus som knyter an till Stockholms arkitektoniska historia. Genom att arbeta med rummens dimensioner, ljusförutsättningar och markförhållanden skapades en gestaltning anpassad efter platsens unika förhållanden, samtidigt som en stor andel växtmaterial infördes. Gårdarna har en högsmal form och det vertikala rummet nyttjades för att få in grönska samtidigt som åtgärder för den mänskliga skalan genomfördes.

Sammanfattningsvis diskuteras gestaltningens styrkor och svagheter, samt metodens möjligheter och begränsningar. Det blev tydligt att metoden gav stor frihet till egen tolkning och resultatet blev därför en produkt av egna preferenser. Det visade sig också att det stora fokuset på grönskans sociala värden ledde till att de ekologiska värdena fick en mindre central roll denna gestaltning. Slutligen noterades potentialen till vidare undersökning av att koppla samman gårdarna med det anslutande gaturummet för att få en enhetlig gestaltning med tydliga entréer som synliggör de nya gårdarna för förbipasserande.

,

More than 3,5 million of Sweden’s 10 million population live in a city with more than 100 000 inhabitants. Of these 1,6 million people live in Stockholm. The municipality has the highest population density in Sweden with over 500,000 people per square kilometer. In the city center, the population density reaches as high as 9500 people per square kilometer. Even though Stockholm already has a high population density, the city continues to densify. Existing office buildings are rebuilt into housing and the small amount of public space that exists is removed and replaced by new buildings. In the city area of Norrmalm in central Stockholm, an extensive densification is planned. In this area, the quarter Lagern is located.

This work aims to research the possibilities for more vegetation and creating recreative spaces in the dense city. The work explores the research questions through the development of a design proposal tree yards in central Stockholm. The proposal intends to add vegetation and social values to the site, despite the property´s limiting ground and light conditions. In addition, the work aims to generate a social meeting point that connects to Stockholm while contributing unique qualities of experience.

The method analysis by synthesis inspired the overall structure of the process, where a combination of documents, place study, literature, references, and sketching made up the first step in the process. The proposal was developed through an iterative process, where the collection and analysis of information slowly and repeatedly developed the sketching into the final result.

The design process resulted in three verdant connecting yards with plenty of room for seating and social get-togethers. The overall concept for the design was to create a green oasis in the dense city where the citizens can escape the busy and warm streets. The design was guided by four concepts: movement and stillness, leveled plant beds, furniture for flexibility and changeability, and ceilings for the human scale. The principles were accompanied by ten program points where the ideas of the principles were converted into the specific circumstances of the property.

Although densification by many is seen as an important aspect for building socially sustainable cities, it often means that the city's green spaces are reduced. In some ways, the core of this project might be seen as contradictory to a flourishing, sustainable city, as the main objective may lead to further reduction of the city´s open spaces. At the same time, the project can be seen as a modern, unique project where the problems of the modern city are addressed. To create as little damage on the planet as possible, maybe even projects like this will become more and more common. Although it may be difficult to create inviting, socially stimulating, calm, verdant, safe, and interesting places in the city, perhaps that is the obvious role for the landscape architect in the future.

Main title:Grönska i stadens små rum
Subtitle:omgestaltning av en lastgata till gröna vistelseytor på Norrmalm, Stockholm
Authors:Drettner, Elsa
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Myhr, Ulla and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fickparker, förtätning, urban grönska, sociala mötesplatser, stockholms arkitekturpolicy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 07:37
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics