Home About Browse Search
Svenska


Hjertén, Stina and Westbom, Sara, 2023. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
14MB

Abstract

Detta arbete handlar om att tolka en plats och som utomstående betraktare förstå dess identitet. Att tolka en plats handlar om att förstå vad som gör platsen speciell, därav syftar arbetet till att undersöka en platsidentitet, vad som kännetecknar den och hur den kan ta sig uttryck i en gestaltning. Norbergs samhälle uppstod i anslutning till järnfyndigheter som gav upphov till bergsbruk och är en plats med anor från medeltiden som idag förvaltar ett kulturarv. I Norberg sammanstrålar malmen, skogen och vattnet – element som definierar Norberg som ort. Centrala Norberg är strategiskt beläget utmed Norbergsån som rinner från sjön Noren och förbinder platsen med omvärlden. Utmed ån i centrala Norberg sträcker sig ett parkstråk som Norbergs kommun ämnar göra mer attraktivt och tillgängligt. Detta arbete besvarar frågan “vad kännetecknar Norbergs platsidentitet och hur kan den uttryckas i en omgestaltning av en del av det centrala parkstråket utmed Norbergsån?” genom att utgå ifrån teorier om platsidentitet och hur den identifieras. För att identifiera platsidentiteten genomfördes platsbesök och intervjuer i Norberg, litteraturstudier, platsanalys utifrån valda teorier samt referensbesök till andra platser.

Som utgångspunkt för vår gestaltning utifrån en platsidentitet använde vi oss av Norbergs förråd av strukturer, element och rumsligheter av symbolisk mening och omvandlade dessa till fysiska element som representerar platsen. Arbetets frågeställning besvaras med ett gestaltningsförslag för parkstråket som går i Norbergs mänskliga skala med strukturer, material och färger som återfinns i byn. Stråket förses med nya tillgängliga stråk, entréer och funktioner, i linje med det som uppskattas av invånare och besökare. Sociala och historiska värden får utrymme i gestaltningsförslaget utifrån vad undersökningen visade att Norbergs platsidentitet domineras av. En platsidentitet fastställdes i arbetet som en sammanvägning av helheten - vad som format platsen till det den är idag, hur den använts tidigare och hur den används nu, samt vilka sociala strukturer som råder på platsen. Framtiden får utvisa om gestaltningsförslaget blir en representativ plats för Norbergs platsidentitet, då det till stor del handlar om människorna som använder och har använt platsen.

,

The central subject of this thesis is the interpretation of a place as an outside observer, for the purpose of capturing its identity. Interpreting a place is a matter of identifying that which defines that place in particular. Hence, our work consists in exploring the identity of a place, its defining features and how these features can be represented in spatial design. The town of Norberg, in Västmanland County, Sweden, was established in close proximity to ore deposits, giving rise to an iron mining industry dating back to medieval times, which today constitutes a defining cultural heritage. The town centre of Norberg is strategically located on the river Norbergsån, flowing from lake Noren and connecting the town to the world. In Norberg, the iron ore, the surrounding forests, and the water of the traversing river, converge to form the backdrop as well as the central elements of the town’s place identity. Along the river in central Norberg, the municipality is looking to reshape the riverside parks into a more attractive and accessible public space. This thesis, using theory on place identity and how to capture it as a starting point, aims to address the following question: ‘What defines the place identity of Norberg and how may it be represented in the refashioning of a segment of Norberg’s central riverside parks?’ To this end, we conducted field work and interviews in Norberg, as well as reference excursions to other relevant sites. Field work, interviews and excursions were analysed with reference to the theoretical literature.

We used Norberg’s existing plethora of symbolic structures, elements, and spatial features as a point of departure for our design, reinterpreting these in physical elements representing the place. A design proposal for a chosen segment of the riverside parks, in which Norberg’s humane scale and familiar structures, materials and colour schemes are reproduced, is presented as an answer to the research question set out above. The park area is furnished with accessible pathways, entrances, and functions, in line with the preferences of local inhabitants and visitors. Social and historical values are bought to the fore, drawing on the analysis of the place identity of Norberg. In this thesis, a place identity is described as the totality of historical influences, uses to which the place has been put in the past as well as the present, and social structures shaping the local community’s outlook on the place. Time will tell whether our design proposal successfully captures the place identity of Norberg, for which the adoption and use of the inhabitants and visitors is the ultimate litmus test.

Main title:Att formge Norbergs platsidentitet
Subtitle:ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån
Authors:Hjertén, Stina and Westbom, Sara
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Wingren, Carola and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Platsidentitet, place identity, Edward Relph, John Montgomery, Norberg, kulturhistoriska värden, å-stråk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500525
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500525
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2023 09:11
Metadata Last Modified:18 Feb 2023 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics