Home About Browse Search
Svenska


Eke-Göransson, Hugo and Engdahl, John, 2023. Rostning av åkerbönor : en kostnadsanalys om lönsamheten för utfodring av rostade åkerbönor till ekologiska mjölkkor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
1MB

Abstract

I Sverige använder i dagsläget många ekologiska mjölkproducenter sig av soja som huvudprotein i fodret till sina djur. Soja odlas inte i någon större utsträckning i Sverige, det importeras från andra länder. Tillsammans med att produktionen av soja i andra länder har en stor påverkan på miljön bidrar importen av soja till ökade utsläpp. Soja är inte bara ett på många sätt ohållbart foder, utan det är också dyrt. Sammantaget gör det att svensk, ekologisk mjölkproduktion behöver ett substitut till fodersoja. Mycket talar för att svenskodlade rostade åkerbönor med sina fördelar för miljön, nytta för markhälsan, höga fodervärde skulle kunna vara ett bra substitut. Men för att det ska vara ett bra substitut så måste det också vara ekonomiskt fördelaktigt mot soja.
För att kunna svara på det så är arbetets syfte att undersöka den ekonomiska hållbarheten i rostade åkerbönor som foder till mjölkkor med hjälp av en kostnadsanalys. För det behöver data rörande bästa tillvägagångsätt, bästa teknik och kostnader undersökas och användas.
Därför undersöktes äldre studier rörande ämnet. Genom undersökningarna valdes tre bönrostar ut där ekonomiska data och analyser av rostade åkerbönor från dessa sammanställdes. Dataunderlaget bearbetades sedan genom att en driftskostnad innehållande fasta och rörliga kostnader beräknades. En kostnadsanalys med hjälp av ett foderverktyg valdes för att kunna redogöra för den ekonomiska hållbarheten. Genom att föra in de olika driftskostnaderna och fodervärdena i verktyget kunde bästa teknik, bästa tillvägagångsätt och den ekonomiska hållbarheten klargöras.
Resultatet av analysen var att använda rostade åkerbönor som proteindelen i foder till ekologiska mjölkkor är lönsamt i relation till att använda soja. Det bästa tillvägagångsättet är att rosta åkerbönor vid en temperatur på 120-130 C° och den bästa tekniken har Mastertoastern, då den kunde åstadkomma bäst fodervärde och billigast foderstat.
Slutsatsen av arbetet blir att rostade åkerbönor är lönsamt och det bör kunna bidra till en mer lönsam ekologisk mjölkproduktion i Sverige.

,

A lot of organic milk farmers in Sweden today are using soy protein as their main source of protein in the feed for their animals. Soy is not extensively grown in Sweden but is instead imported. The production of soy in other countries is not only bad for the environment but the import also brings emissions. But soy is not only hurtful to the environment, it´s also expensive. This means Swedish organic milk production need a substitute for soy. Many sources say Swedish grown toasted faba beans with their environmental advantages, contribution to the soil health, high feed value, could be that substitute. But to become a good substitute it also needs to be financially better than soy.
Therefore, to figure that out the purpose of this thesis is to investigate if toasting beans is financially viable as protein feed for organic dairy cows using a cost analysis. To be able to answer whether this is the case, data concerning the best way of toasting and best technique, as well as its cost need to be investigated and used.
Older studies concerning the subject were therefore investigated. Through investigating, three different toasters where chosen. These toasters had data concerning cost and nutrient content analyses of its toasted beans. The data where then compiled and processed by calculating operating costs for each toaster. The operating cost contained both fixed and variable cost. The cost analysis was made using a tool for calculating feed rations. By adding the operating costs and feed value of each toaster to the tool, the cost, best technique, and the best way to toast was revealed.
The result of the analysis was that using toasted faba beans instead of soy as the protein fraction in feed for organic dairy cows is profitable. The most effective way to toast faba beans is to toast it at a bean temperature of 120-130 C°. The best technique was that of the Mastertoaster which achieved both the best feed value and the cheapest feed ration.
The conclusion is that toasting faba beans is financially viable and that it could contribute to a more profitable organic dairy production in Sweden.

Main title:Rostning av åkerbönor
Subtitle:en kostnadsanalys om lönsamheten för utfodring av rostade åkerbönor till ekologiska mjölkkor
Authors:Eke-Göransson, Hugo and Engdahl, John
Supervisor:Remvig, Sebastian
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Rostning av åkerbönor, bönrostning, ekologiska mjölkkor, kostnadsanalys, fodervärde, proteinkvalité, ekonomisk hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18940
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18940
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 06:56
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics