Home About Browse Search
Svenska


Hjort, Malin and Sandström, Moa, 2023. Överrörlighet hos ridhästar : en enkätstudie riktad till hästägare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
983kB

Abstract

Detta studentarbete handlar om hur rörliga varmblodshästar i Sverige anses vara
enligt sina ägare. Det finns ingen definition för överrörlighet hos häst. Överrörlighet
är något som på humansidan kan associeras med en sjukdom som heter EhlersDanlos syndrom och hos häst har en del sjukdomar liknats med denna. Till exempel
Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) hos varmblodsraser och Hereditary
Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA) hos Quarterhästar. Både WFFS och
HERDA är varianter på EDS men är mycket allvarliga och leder ofta till avlivning
eller död. Alla tre nämnda sjukdomar är ärftligt nedärvda mutationer i gener som
påverkar kollagentypers funktion i kroppen. Ehlers-Danlos syndrom har flera
varianter som är kategoriserade efter fenotyp. Denna studie har fokus främst på
sambanden till överrörlighetstypen, det vill säga de indikatorer som föreslår en ökad
rörelsekapacitet i leder, ligament, senor, skelettmuskulatur och hud.
Enkäten avgränsas till varmblodsraser då dessa, i Sverige, är vanligast
förekommande inom dressyr och banhoppning. Detta innebär att vissa krav ställs
på både tävlingar och avelsmål. Framför allt i dressyren eftersträvas hästar med stor
rörelsekapacitet, men samtidigt ifrågasätts detta. Det finns flera fall med individer
som på ett eller annat sätt utmärker sig som mer rörliga än majoriteten. I samband
med att sjukdomstillstånd uppkommit på grund av selektiv avel, bör detta ses över.
Denna enkät görs i syfte att få ett mer översiktligt perspektiv på rörlighet hos
varmblod i Sverige. Enkäten riktar sig till hästägare som skulle svara på frågor om
hästens rörelseomfång, sjukdomshistoria och exteriör. Det var 42 som svarade på
enkäten och deras hästar var ston och valacker av varierande åldrar. Resultatet från
enkäten visade att hästar som ansågs mer rörliga hade fler hälsoproblem. Det gick
inte att se någon skillnad i rörelse gällande kön, men det gick att se en viss numerisk
skillnad baserat på ålder. De slutsatser som kan dras har svag vetenskaplig grund
med tanke på att studien var relativt liten i förhållande till hela Sveriges
varmblodspopulation. I framtida studier hade studiekvaliteten behövt varit högre i
form av större urval och lämpligare observatörer.

,

This project is about Swedish warmblood horses´ range of motion according to
their owners. Hypermobility is an undefined concept that contains gaps in
knowledge. Hypermobility is something that can be compared to the human disease
called Ehlers-Danlos syndrome, EDS. Some diseases have been compared to this
in horses, for example, Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) in warmblood
breeds and Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA) in Quarter
Horses. Both WFFS and HERDA are related to EDS but are severe and often lead
to euthanasia or death. The three previously mentioned diseases are caused by
inherited mutations in genes that affect the function of different collagen types in
the body. Ehlers-Danlos syndrome divides into several types that are categorized
according to the phenotype. This study focuses mainly on the connections between
the hypermobility type of EDS and the indicators that suggest an increased range
of motion in joints, ligaments, tendons, skeletal muscle and skin in horses.
This survey is limited to warm-blooded breeds as these are the most common in
dressage and show jumping in Sweden. This entails some requirements on the
competitions and breeding goals for the warmblood breeds. First and foremost is
the capacity of movement is required, but this is questioned all the same, especially
concerning dressage horses. There are several cases of individuals who, in one way
or another, stand out as more flexible than the majority. In cases of disease arising
due to selective breeding this tendency should be reviewed. The aim of this survey
is getting a more comprehensive perspective on the capacity of movement in
Warmblood horses in Sweden. The survey is intended for horse owners to answer
questions about their horse's range of motion, medical history and exterior. There
were 42 owners answered the survey and their horses were mares and geldings of
varying ages. The results of the survey showed that horses that were considered
more mobile had more health problems. It was not possible to see any differences
in movement regarding gender, but it was possible to see a certain numerical
difference based on age. Conclusively this survey had poor scientific evidence
considering that the study was relatively small compared to the whole warmblood
population of Sweden. In future studies, the quality of the study needs to be higher,
through a bigger selection and more suitable observers.

Main title:Överrörlighet hos ridhästar
Subtitle:en enkätstudie riktad till hästägare
Authors:Hjort, Malin and Sandström, Moa
Supervisor:Lundkvist, Hanna and Bergh, Anna
Examiner:Mikko, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Ehlers-Danlos Syndrom, HERDA, Häst, Kollagen, Varmblod, WFFS, Överrörlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19136
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19136
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 07:59
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics