Home About Browse Search
Svenska


Altun, Zozan, 2023. The ecological impact of artificial light at night in landscape architecture : strategies and guidelines for street lights for the benefit of biodiversity and local wildlife. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
827kB

Abstract

Artificial light at night (ALAN) is an increasingly common form of light pollution that contributes to biodiversity loss, loss of dark habitats, disrupting populations both on an individual- and population level by invading biodiversity hot spots. Recent studies show that artificial light is increasing at a rate of approximately 6% annually over Earth’s surface, and 88% of Europe and 47% of the United States experience light pollution on a nightly basis. Although the primary function of artificial light is to enhance safety, security, aesthetics, and navigation, ecological disruption is often a resulting effect post-design. Despite its prevalence and ecological impact, there has been little research on avoiding light pollution in landscape architecture. This thesis presents precautionary methods and practices for landscape architects and other actors, to mitigate and avoid light pollution specifically integrating into areas and habitats where biodiversity is at risk.

In this thesis, various strategies and adaptations are used while utilising the Swedish legislation as a foundation and framework. In the context of the construction process (byggprocessen), landscape architects play a crucial role in the design department. However, they may face certain limitations when it comes to the construction of street lights. To create guidelines, it is important to identify and focus on the variables that landscape architects can take into consideration, manage, and design in relation to street lights. This thesis identified these variables as placement of street lights, type of light, colour, shielding, scheduling, appropriate light illuminance, and consideration of façade lighting.

By utilising strategies and guidelines, landscape architects and other professions can introduce a more informed and intentional design. The strategies and guidelines can help to reduce the negative impact of artificial light on biodiversity and local wildlife. This thesis offers important insights into the urgent need for effective solutions to address the growing problem of light pollution and provides guidance on how to achieve this in the context of landscape architecture.

,

Artificiellt ljus på natten (ALAN) är en allt vanligare form av ljusförorening som bidrar till förlust av biologisk mångfald, förlust av mörka habitat, störningar för populationer både på individ- och populationsnivå genom att invadera biologiska hotspots. Nya studier visar att artificiellt ljus ökar med circa 6% årligen över jordens yta, och att 88% av Europa och 47% av USA upplever ljusförorening varje natt. Trots att den primära funktionen av artificiellt ljus är att öka säkerhet, trygghet, estetik och navigering, så är ekologiska störningar ofta resultatet efter designfasen. Trots dess utbredning och ekologiska påverkan har det varit lite forskning om att undvika ljusförorening i landskapsarkitektur. Denna uppsats presenterar försikitighetsåtgärder och metoder för landskapsarkitekter och andra aktörer, för att minska och undvika ljusförorening speciellt i områden och habitat där biologisk mångfald är hotad.

I denna uppsats används olika strategier och anpassningar med den Svenska lagstiftningen som grund och ram. I kontexten av byggprocessen spelar landskapsarkitekter en avgörande roll i designavdelningen. Dock kan de möta visa begräsningar när det gäller konstruktionen av gatubelysning. För att skapa riktlinjer är det viktigt att identifiera och fokusera på variablerna som landskapsarkitekter kan ta hänsyn till, hantera och designa i relation till gatubelysning. Denna uppsats identifierade dessa variabler som placering av gatubelysning, typ av ljus, färg, skärmning, schemaläggning, lämplig belysningsstyrka och hänsyn till fasadbelysning.

Genom att använda strategier och riktlinjer kan landskapsarkitekter och andra aktörer introducera en mer informerad och medveten design. Strategierna och riktlinjerna kan hjälpa till att minska den negativa påverkan av artificiellt ljus på biologisk mångfald och lokalt viltliv. Denna uppsats erbjuder viktiga insikter i den brådskande nödvändigheten av effektiva lösningar för att hantera det växande problemet med ljusförorening och ger vägledning i hur man uppnår detta i kontexten av landskapsarkitektur.

Main title:The ecological impact of artificial light at night in landscape architecture
Subtitle:strategies and guidelines for street lights for the benefit of biodiversity and local wildlife
Authors:Altun, Zozan
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:light pollution, artificial light at night, ecology, biodiversity, local wildlife, landscape architecture, guidelines, strategies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:12 Jan 2024 07:05
Metadata Last Modified:13 Jan 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics