Home About Browse Search
Svenska


Bäckman, Carl and Granlund, Viggo, 2023. Granbarkborrens inverkan på skogsfastigheters värdering. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
719kB

Abstract

Under de senaste åren har förekomsten av granbarkborren stigit. Detta beror på en ökad mängd substrat som finns tillgängliga för granbarkborren, det huvudsakliga substratet för arten är gran. Angreppen sker i de flesta fall på granar vars vitalitet är nedsatt på grund av exempelvis värme och solexponering. Med en ökad risk för angrepp och spridning av granbarkborren kan en fastighets avkastningsvärde riskera att sjunka då grantimret inte har samma värde efter ett angrepp.

Syftet med denna studie är därav att kartlägga granbarkborrens inverkan på överlåtelsesituationer och även innehavssituationer.

Studien genomfördes som en intervjustudie där tre olika grupper intervjuades, skogsägare, fastighetsmäklare och bankrådgivare, för att få tre olika perspektiv på granbarkborrens inverkan på fastigheters värdering. Resultatet från intervjuerna med de tre grupperna visade att det finns en viss värdeminskningseffekt från granbarkborren men att det är väldigt svårt att sätta en exakt siffra. Det behövs fortsatt forskning inom området då det i nuläget råder brist på studier inom granbarkborrens inverkan på fastighetspriser.

,

The presence of spruce bark beetle has risen in the latest years. This is mainly because of an increase in substrate for the beetle, which is Norway spruce. The infestation usually occurs on Norway spruce individuals which have decreased vitality because of drought and sun exposure. With an increased risk of outbreaks and spreading of the spruce bark beetle a property’s yield value risk lowering because of lower timber values after an outbreak.

The purpose of this study is to map the spruce bark beetle’s impact on conveyance and possession situations.

The study was carried out as an interview study where three different groups were interviewed, forest owners, real estate agents and bank consultants, to get three different perspectives on the impact of spruce bark beetle on property valuation. The result from the interviews with the three groups showed that there is a certain value decreasing effect from the spruce bark beetle but that it is very difficult to say an exact number on the decrease. More research is needed within the field because of the current lack of studies on how the spruce bark beetle impacts property valuation.

Main title:Granbarkborrens inverkan på skogsfastigheters värdering
Authors:Bäckman, Carl and Granlund, Viggo
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:28
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:avkastningsvärde, granbarkborre, icke-monetära värden, monetära värden, nytta, risk, skog, virkespriser, värdering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18875
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 07:50
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics