Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Henrik Carl William, 2023. Egenproducerad mat är suveränt! : en studie om Nya gröna vågens småbrukare, den rådande matregimen, prefigurativism och matsuveränitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Denna uppsats undersöker vilka motiv och drivkrafter som ligger till grund för den Nya gröna vågens självförsörjningsinriktade matproduktion och hur dessa kommer till uttryck i praktiken. Uppsatsen undersöker hur dessa småbrukares agerande kan beskrivas som prefigurativt politiskt handlande i förhållande till den rådande matregimen och slutligen om och hur dessa småbrukares berättelser och agerande kan beskrivas inneha viss resonans med matsuveränitet som koncept och politisk vision. Undersökningen genomfördes med hjälp av tre semi-strukturerade intervjuer samt observationer. Uppsatsens analys är en tematisk narrativanalys vars resultat vittnar om att småbrukarnas motiv och drivkrafter i form av bl.a. känslan av att vilja kunna bidra till sin egen familjs matförsörjning genom att producera egen mat kommer till uttryck som ett sätt att skapa den framtid som kanske väntar, i nuet. Istället för att invänta fler och djupare kriser och utmaningar med inte minst matförsörjning, ser de till att göra förändring i det lilla, här och nu. Istället för att demonstrera på gatorna så demonstrerar denna uppsats respondenter hur en som ny-utflyttad småbrukare kan påverka genom att ställa om. Småbrukarnas agerande och berättelser innehar viss resonans med matsuveränitet som koncept och politisk vision, inte minst genom att de småbrukare som intervjuas arbetar för att göra sig mindre beroende av externa insatsmedel i sin lantbrukspraktik och uppvärderar matförsörjning och matförsörjare.

,

Through raising questions of what motives and drivers are expressed for the resurgent “Swedish back-to-the-land movement” (Nya gröna vågen) and their smallholder food production, this paper examines and analyses whether the practices and choices of these smallholder farmers, can be conceived as performing prefigurative political action in relation to the current food regime and if these smallholders’ stories and actions may find some resonance within the concept and political vision of food sovereignty. The enquiry was conducted through an interview study with three semi-structured interviews and attached observations. A thematic narrative analysis was then conducted which resulted in that the motives and drivers are expressed in practice in the form of, among other things, the feeling of wanting to be able to contribute to one's own family's food provision by producing one's own food is expressed as a way of creating the future that may be waiting, in the present. Instead of waiting for more and deeper crises and challenges not least with food provision, make sure to make changes in one’s own life, here and now. Instead of protesting in the streets, the respondents of this essay express how new smallholder farmers can influence by transitioning from wage labour to a more agrarian livelihood. The actions and stories of the smallholder farmers have a certain resonance with food sovereignty as a concept and political vision. I.e., the smallholder farmers interviewed work to make themselves less dependent on external inputs in their agricultural practice and upvaluing food provisioning and food providers.

Main title:Egenproducerad mat är suveränt!
Subtitle:en studie om Nya gröna vågens småbrukare, den rådande matregimen, prefigurativism och matsuveränitet
Authors:Johansson, Henrik Carl William
Supervisor:Sandström, Emil and Wahlström, Nora
Examiner:Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Nya gröna vågen, självförsörjningsinriktad matproduktion, matsuveränitet, matregim, matsystem, prefigurativt politiskt handlande, småbrukare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500647
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500647
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 08:02
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics