Home About Browse Search
Svenska


Råssjö Zenker, Linn, 2023. Alternativ till koldioxidbedövning vid slakt av gris : hinder och möjligheter relaterat till implementering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
982kB

Abstract

I Sverige och andra länder inom EU är koldioxid den dominerande metoden för bedövning av
grisar vid kommersiell slakt. När ett djur bedövas i samband med slakt ska metoden som används
leda till medvetslöshet utan att djuret känner smärta, vilket inkluderas i lagstiftning i såväl Sverige
som EU. I EFSAs (2020) utvärdering av grisarnas välfärd vid slakt lyfts problematik med smärta
och rädsla relaterat till koldioxidbedövning. Till följd av koldioxidbedövningens negativa inverkan
på grisars djurvälfärd eftersöks alternativa bedövningsmetoder. Den här studiens huvudfokus var
att undersöka hinder och möjligheter relaterat till implementering av alternativa
bedövningsmetoder till koldioxidbedövning vid kommersiell slakt av gris. Studien är en
litteraturstudie där information samlades under perioden mars till maj 2023 och begränsades till
litteratur som publicerats 2009–2022. Resultaten visar att det idag inte finns alternativa
bedövningsmetoder som är redo att implementeras i kommersiell slakt. Det beror delvis på att
alternativa bedövningsmetoderna fortfarande är i forskningsstadium, inte är ekonomiskt realistisk,
eller att befintliga system för bedövning inte är utformade så att alternativa metoder kan
appliceras. Delar av den pågående forskningen gällande alternativa bedövningsmetoder har god
potential för implementering i framtiden och genom framtida forskning finns möjligheter till
utfasning av koldioxidbedövning. Det finns en politisk vilja inom EU och i civilsamhället att fasa
ut koldioxidbedövning vilket kan vara en stark drivkraft att snabba på utfasningen av
bedövningsformen.

,

In Sweden and other EU countries, carbon dioxide is the dominant stunning method used for pigs
in commercial slaughter. When an animal is stunned at slaughter, the method used must lead to
unconsciousness without the animal feeling pain. EFSAs (2020) evaluation of the welfare of pigs
at slaughter emphasises that carbon dioxide stunning is associated with pain and fear for the pig.
Due to the negative impact of carbon dioxide stunning on the animal welfare of pigs, alternative
stunning methods are being investigated. The main focus of the study was to investigate obstacles
and opportunities related to implementation of alternative stunning methods to replace carbon
dioxide stunning for pigs in commercial slaughter. The study is a literature study in which data was
collected systematically from March to May 2023 and was restricted to literature published
between 2009–2022. The results indicate that there are currently no alternative stunning methods
to carbon dioxide that are ready to be implemented in commercial slaughter. This is partly because
the alternative stunning methods are either still in a research stage, are not economically realistic,
or that the design of current systems do not allow them to be applied. On the other hand, there has
been some research on alternative stunning methods and through future research there are
possibilities that carbon dioxide stunning can be phased out. There is a political will within the EU
and civil society to phase out carbon dioxide stunning, which can be a strong driving force to
speed up the process.

Main title:Alternativ till koldioxidbedövning vid slakt av gris
Subtitle:hinder och möjligheter relaterat till implementering
Authors:Råssjö Zenker, Linn
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Berg, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:bedövning, koldioxid, gas, gris, kommersiell slakt, implementering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19069
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 10:17
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics