Home About Browse Search
Svenska


von Schmalensée, Sofia, 2023. Samband mellan kroppsvikt och serumkreatinin hos friska privatägda hundar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Akuta och kroniska njursjukdomar är vanligt förekommande hos hundar. En viktig del i diagnosti�ken vid utredning av njurproblem är analysering av serumkreatinin (sCr). Koncentrationen av sCr
kan utöver sjukdom påverkas av extrarenala faktorer såsom kroppsvikt och muskelmassa.
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan kroppsvikt
och sCr hos kliniskt friska hundar och om så är fallet undersöka om kliniskt applicerbara
kroppsviktsanpassade referensintervall för sCr kan tillämpas. I studien analyserades koncentrationen
av sCr i blodprov tagna från 309 kliniskt friska hundar och relaterades till deras kroppsvikt både för
hela studiepopulationen med en djupare analys efter indelning av hundarna i tre kroppsviktsklasser
(≤15 kg, 15-30 kg och >30 kg). Studiematerialet inkluderade prover från sju stycken tidigare utförda
studier med komplettering av blodprover tagna från hundar under 10 kg och över 34 kg under hösten
år 2022. Resultatet visade en måttlig positiv linjär association (r2=0,42; p<0,0001) mellan kroppsvikt
(kg) och sCr (µmol/L). Formeln baserad på den anpassade linjära regressionen blev sCr=1,2 x
kroppsvikt + 52,2. En signifikant skillnad mellan de tre grupperna av olika kroppsvikt (p<0,0001)
sågs också gällande sCr. Vid anpassning av referensintervall för grupperna sågs hundar under 15 kg
sällan överstiga sCr 100 µmol/L. Utöver kroppsvikt hade även kön en signifikant association med
sCr (p=0,011) i den multipla linjära regressionen, men associationen var svag. Resultatet från
studien indikerar att ett kroppsviktsanpassat referensintervall bör övervägas att införas för sCr.

,

Acute and chronic kidney diseases are common in dogs. An important diagnostic test when
investigating kidney problems is analyzing serum creatinine (sCr). The concentration of sCr can,
aside from diseases, be affected by extrarenal factors such as body weight and muscle mass.
The purpose of this study was to investigate if there is a relationship between body weight and
sCr and if that is the case propose clinically applicable reference intervals for sCr based on body
weight. In this study sCr-concentration in samples from 309 clinically healthy dogs was analyzed
and related to the dog’s body weight both for the study population as a whole and with a further
analysis after dividing the dogs into three groups according to body weight (≤15 kg, 15-30 kg och
>30 kg) . The study population included samples from dogs from seven former studies in addition
to supplementary blood samples collected from dogs under 10 kg and over 34 kg in the fall of 2022.
The results showed a moderate positive association (r2=0,42; p<0,0001) between body weight (kg)
and sCr (µmol/L). The equation obtained from the adjusted linear regression was; sCr=1,2 x body
weight + 52,2. A significant difference between the three bodyweight groups (p<0,0001) was found
regarding the sCr-concentration. After adjusting reference intervals according to body weight, dogs
under 15 kg rarely exceeded sCr 100 µmol/L. In addition to body weight, gender also had a
significant association with sCr (p=0,011) in the multiple linear regression, but this association was
weak. The results from this study indicate that a body weight-adjusted reference interval should be
considered to be implemented for sCr.

Main title:Samband mellan kroppsvikt och serumkreatinin hos friska privatägda hundar i Sverige
Authors:von Schmalensée, Sofia
Supervisor:Lilliehöök, Inger and Höglund, Katja
Examiner:Hillström, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, kreatinin, kroppsvikt, njurar, muskelmassa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Mar 2023 10:55
Metadata Last Modified:04 Mar 2023 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics