Home About Browse Search
Svenska


Ekestubbe, Sofie and Johansson, Wilma, 2023. ”Slåttermarken var troligtvis stängslad, och korna fick bo i skogen” : en jämförande studie av skogsbeten i Örebro och Västerbottens län. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En studie som jämfört skillnader i skogsbeten i två delar av Sverige, Örebro län och Västerbottens län. Genom interjuver med lantbrukare och tjänstemän har denna studie samlat in data gällande deras drivkraft till att bevara traditionen bakom skogsbeten. De intervjuade personerna har även fått möjlighet att berätta hur deras arbete med skogsbeten ser ut. Skogsbeten har sedan det rationella skogsbruket tog fart blivit allt ovanligare och det känns viktigt att berätta om de fördelar som ett skogsbete kan medföra. Skogsbete är ett brukningssätt av skogen som människor har haft i tusentals år, och även om skogsbete inte idag får så mycket utrymme, finns mycket att lära sig därifrån.

Det finns många likheter, men också skillnader i personers motiveringar. Även fast skogsbeten som koncept är väldigt begränsat, så har det stor betydelse för människor som håller på med det. Skogsbeten är betydelsefulla både praktiskt, estetiskt, kulturellt och inte minst biologiskt. Bevarande av biologisk mångfald och skogsbeten går hand i hand, då många naturvärden i ett skogsbete är knutna till just betesdjuren och den öppna strukturen bland träden i skogen.

Resultatet kan också fungera som inspirationskälla för någon som funderar eller planerar att starta upp ett skogsbete. Den som redan har djur i skogen kan få information om hur andra lantbrukare gör och informationen om stödberättigade skogsbeten kan ge lantbrukaren tips om hur de kan gå vidare för att eventuellt få sin skog berättigad. Arbetet kan också vara givande för aktiva inom skogsbranschen att ta del utav för att få upp ögonen för alternativa metoder för brukande av skog.

,

A study comparing differences in forest grazing in two parts of Sweden, Örebro county and Västerbotten county. Through interviews with farmers and officials, this study has collected data on their motivation to preserve the tradition of forest grazing. The people interviewed have also been given the opportunity to describe their work with forest grazing. Since the introduction of rational forestry, forest grazing has become increasingly rare, and it feels important to talk about the benefits that forest grazing can bring. Forest grazing is a way of using the forest that people have used for thousands of years, and even though forest grazing does not receive much attention today, there is much to learn from it.
There are many similarities, but also differences in peoples' motivations. Even though forest grazing as a concept is very limited, it is of great importance to the people who work with it. Forest grazing is important practically, aesthetically, culturally and not least biologically. Conservation of biodiversity and forest grazing go hand in hand, as many natural values in a forest grazing area are linked to the grazing animals and structure of the forest.
The result can also serve as a source of inspiration for someone who is considering or planning to start up a forest pasture. Those who already have animals in the forest can get information on how other farmers do it and the information on eligible forest pastures can give the farmer tips on how to proceed to possibly get their forest eligible. This report can also be rewarding for those active in the forestry industry to read in order to open their eyes to alternative methods of forest management.

Main title:”Slåttermarken var troligtvis stängslad, och korna fick bo i skogen”
Subtitle:en jämförande studie av skogsbeten i Örebro och Västerbottens län
Authors:Ekestubbe, Sofie and Johansson, Wilma
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Klaus, Marcus
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:07
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Extensivt bete, Naturbeten, Betesmark, Naturvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19105
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19105
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:17
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics