Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sandra and Helander, Frida, 2023. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. När nya byggnader uppförs är det numera vanligt att inkorporera lösningar som skyddar mot översvämningar redan i planeringsstadiet. På grund av förtätning av städer och överbelastade ledningssystem kan äldre byggnader vara mer utsatta gällande dagvattenproblematik än nybyggda hus. Detta arbete ämnade presentera förslag på metoder för att skydda befintliga byggnader i äldre urban miljö, på sätt som är kostnadseffektiva, socialt- och miljömässigt hållbara samt enkla att sköta.

Som framgår i fallstudien har en plats givna förutsättningar stor betydelse för hur åtgärder kan utformas. Idag finns digitala verktyg som underlättar översikt av skyfallsrisker, men det är viktigt att utföra platsbesök för att minska risken för felkällor. Det har länge funnits en grundprincip att inte bebygga mark som kan bli översvämmad vid skyfall, men denna regel efterlevs inte alltid. Trots de utmaningar dagvattenhantering kan innebära finns det potentiellt stora nyttor och möjligheter. Tydligare lagstiftning och krav på dagvattenhantering skulle kunna ha en positiv inverkan. Det skulle också vara fördelaktigt om dagvatten övergripande hanterades som en gemensam utmaning och ansvar. Om varje stad var förberedd att hantera 20 mm regn, skulle ett skyfalls följder mildras avsevärt. Öppen dagvattenhantering är effektivt för att snabbt ta omhand stora regnmängder och ger ökade förutsättningar för biodiversitet och miljömässiga nyttor.

,

n recent years cloudbursts have caused floods globally and more frequently in Sweden than before, causing a lot of damage to houses and infrastructure. The need for resilience in the cities has become more urgent, and there are a lot of things happening on the subject. When new buildings are constructed, ways of protecting the buildings against floods are more common than before. Older buildings are in some cases worse off considering water management due to the densification of cities and old sewage systems, however they are seldomly the focus of flooding investments. In this thesis we aimed to propose methods to protect older buildings in urban environments regarding economics, environmental sustainability and maintenance.

As shown in the case study, given conditions dictates how changes can be implemented. Today there are digital tools that facilitates pluvial flood risk assessments, however it is still important to visit the site to eliminate potential errors. It has long been a fundamental rule not to build in areas prone to flooding, although this rule is sometimes overlooked. Despite the challenges presented by urban water management there are also possibilities and benefits. Stricter laws and demands concerning water management could have positive effects. Another positive effect would come from handling the challenges and responsibilities regarding water management collectively. If each city was individually prepared to handle 20 mm of rain the consequences of a cloudburst would be significantly mitigated. Open water management is efficient in rapidly handling large amounts of rain and also presents opportunities for biodiversity and other environmental benefits.

Main title:Grönblå skyfallshantering
Subtitle:en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm
Authors:Andersson, Sandra and Helander, Frida
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skyfall, skyfallskartering, urban dagvattenhantering, grönblå infrastruktur, översvämning, SCALGO Live
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500545
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2023 07:50
Metadata Last Modified:12 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics