Home About Browse Search
Svenska


Kvarnheden, Johanna, 2023. Effekten av landskapsfaktorer och besprutning på rapsjordloppa i odling av höstraps. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Höstraps (Brassica napus L.) är den mest odlade oljeväxten i Skåne, Sverige. Den är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder för att förhindra jordburna sjukdomar men den lockar även till sig många skadeinsekter. Den första skadeinsekten under säsongen som angriper raps är rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala) som kan reducera skörden kraftigt.
En fältstudie gjordes där rapsjordloppans aktivitet i fält av höstraps undersöktes. I studien samlades det in data om antalet rapsjordloppor, både i adult och larvstadie, skadegradering av plantorna och plantdensitet. Försöket var indelat i två insamlingsperioder, en under hösten år 2022 och en under våren år 2023, där 15 olika fält runt om i Skåne var med. Två landskapsfaktorer, andelen seminaturliga habitat och andelen odlad raps det föregående året, och dess påverkan på rapsjordloppan undersöktes också. Varje fält hade en obesprutad zon för att kunna göra en jämförelse av besprutat och obesprutat inom samma fält.
Resultaten visade inga signifikanta samband mellan någon av de två landskapsfaktorerna och skador på örtblad eller antal rapsjordloppslarver. Besprutning visade sig ha en signifikant effekt på att minska skador på örtblad orsakade av rapsjordloppan under hösten. Dock fanns inget samband mellan besprutning och antalet larver på plantorna under våren vilket tyder på att effekterna av besprutningen på hösten inte fördes över till våren.

,

Winter oilseed rape (Brassica napus L.) is the most widely grown oilseed crop in Skåne, Sweden. It is an important break crop in cereal-dominated crop rotations to prevent soil-borne diseases, but it also attracts many insect pests. The first in the season to attack oilseed rape is the cabbage stem flea beetle (CSFB, Psylliodes chrysocephala) which can significantly reduce the yield.
A field study was conducted to analyze the activity of the CSFB in winter oilseed rape. The study collected data on the number of CSFB, both in adult and larval stages, grading of damage on plants and plant density. The trials were divided into two collection periods, one in the fall of 2022 and one in spring of 2023, where 15 different fields around Skåne were included. Two landscape factors, the proportion of semi-natural habitats and the proportion of cultivated oilseed rape in the previous year, and their impact on the CSFB were also studied. Each field had an unsprayed zone to enable a comparison of sprayed and unsprayed areas within the same field. The results showed no significant correlation between any of the two landscape factors and damage to the character leaves or the number of CSFB larvae. Spraying was found to have a significant effect on reducing the damage from the CSFB larvae on character leaves during fall. However, there was no correlation between spraying and the number of CSFB larvae on the plant in the spring, suggesting that the effects
of spraying in the fall were not carried over to the spring.

Main title:Effekten av landskapsfaktorer och besprutning på rapsjordloppa i odling av höstraps
Authors:Kvarnheden, Johanna
Supervisor:Raderschall, Chloë and Larsson, Mattias
Examiner:Egan, Paul
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Rapsjordloppa, höstraps, Psylliodes chrysocephala, Brassica napus L., landskapsfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19076
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19076
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 11:16
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics