Home About Browse Search
Svenska


Sahlén, Loviza, 2023. Groddjursåtgärden vid Lillbyasjön i Östhammars kommun : ett hjälpmedel eller ett hinder?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Groddjuren hotas av utrotning och minskar snabbt i populationsstorlek. Trafiken är en faktor som kan ge additiv dödlighet till populationer som behöver korsa en väg vid migrationen mellan övervintringsplatserna och lekvattnen. En välkänd åtgärd som används i syfte att reducera andelen överkörda groddjur är passager i form av tunnlar under vägen med vägledande barriärer.

Syftet med den här studien var att undersöka om en groddjursåtgärd med nämnd konstruktion fungerade bra i ändamålet att leda groddjuren förbi vägen eller om den snarare hindrade dem att ta sig till lekvattnet. Platsen inventerades 5 gånger, då groddjurens art, position och riktning noterades, och beteenden hos ett urval av individer studerades medan de befann sig vid ledarmarna.

Jag fann flera argument för att groddjursåtgärden på platsen utgör ett hinder för groddjurens migration. Avståndet mellan tunnlarna varierade och var uppenbart för långt emellanåt vilket ledde till att några vände tillbaka. Långa avstånd kan även skapa onödig stress hos groddjuren på grund av fördröjd vandringstid. Fler studier avseende populationsstorlek och groddjursarters beteende kan underlätta avgörandet om huruvida liknande projekt är motiverade samt förbättra planeringen av tunnelavstånd efter groddjurens kapabilitet. Uppföljningar i likhet med denna studie är av stor vikt för ökad förståelse om groddjurens anpassning till groddjursåtgärder och för att lättare kunna dra en gräns gällande när en åtgärd behövs.

,

Amphibian species are threatened by extinction and show a fast decline in population size. The traffic may cause additive mortality to populations in need of passing a road during their migration between hibernation sites and breeding pools. A well-known method used to reduce the number of amphibians killed by traffic is an amphibian passage. These are often constructed as tunnels under the road with barrier walls to guide the amphibians to the tunnels.

The aim of the study was to investigate if an amphibian passage of mentioned construction functioned properly in guiding the amphibians past the road, or if it rather constituted a different kind of obstacle. The site was surveyed 5 times at which species, position and direction of movement was recorded, and behaviour of a selection of individuals was studied while at the barrier wall.

I found multiple arguments for the passage being a different kind of obstacle for migrating amphibians. The distance between the tunnels varied and was apparently too long sometimes which led to some individuals turning back. Long distances may also cause unnecessary stress because of prolonged migration. Further studies involving population sizes and the behaviour of amphibian species can be used to determine the motivation of similar projects as well as improve the planning of tunnel distances according to the capability of the amphibians. Follow-ups similar to this study is highly relevant to increase the understanding of the amphibian’s adaptation to amphibian passages and to more easily be able to draw a line for when a passage is necessary.

Main title:Groddjursåtgärden vid Lillbyasjön i Östhammars kommun
Subtitle:ett hjälpmedel eller ett hinder?
Authors:Sahlén, Loviza
Supervisor:Helldin, Jan Olof
Examiner:Kärvemo, Simon
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Groddjur, groddjursåtgärd, grodtunnel, amfibiepassage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500676
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2023 08:02
Metadata Last Modified:28 Oct 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page