Home About Browse Search
Svenska


Nilsson Johansson, Johanna, 2023. Reproduktionsproblem hos border collie : en enkätstudie riktad till uppfödare av border collie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Målet för denna studie var att undersöka om det finns en underliggande reproduktionsproblematik hos rasen border collie idag som ej är känd. För första gången har tikars förlopp samt uppfödares beslut rapporterats in gällande parning, dräktighet samt valpning. Data har samlats in från 184 par-ningar och 173 kullar vilket har jämförts med andra raser samt officiella siffror från Svenska Kennel-klubben (SKK) gällande registrerade kullar och valpar hos border collie.
Valpningsfrekvensen för parade tikar var hög och dräktighetsförluster förekom hos 1,7 % av tikar som konstaterats dräktiga. Endast 4,9 % av tikar som parades blev ej dräktiga där ett samband kunde ses för antal parningar samt om uppfödare använt sig av progesteronprov eller ej. Majoriteten av kullarna föddes under vinterhalvåret där den totala valpdödligheten var signifikant högre än under sommarhalvåret. Den generella valpdödligheten för border collievalpar de första levnadsveckorna uppgick till 10,4 %, varav 5,3 % av valparna var dödfödda, där en signifikant skillnad även kunde ses hos tikar som vaccinerats för herpes. Herpesvaccinering tillämpades i 40 % av fallen vilket är en växande trend trots att herpesviruset ej kunnat kopplas till uteblivna dräktigheter, små kullar eller ökad valpdödlighet i denna studie. Tikarna valpade utan hjälp i 71 % av fallen men tikar som valpat med komplikationer tidigare i sitt liv löpte signifikant större risk för komplikationer även vid nästa valpning. Den genomsnittliga kullstorleken för border collien var 6,5 valpar per kull.
Uppfödare använde sig av veterinärmedicinska hjälpmedel i 30 % av fallen för att hitta optimal parningstidpunkt. 72 % av uppfödarna använde sig av bilddiagnostik för att konstatera dräktighet eller räkna foster vilket är en viktig pusselbit för att påvisa fosterresorption samt abortering. Sammantaget visar studiens resultat att border colliens reproduktionsläge kan anses vara gott.

,

The aim of this study was to investigate if there are any underlying reproductive difficulties within the border collie breed. For the first time the status of the bitches, and breeders’ decisions were recorded during mating, pregnancy and whelping. Data were collected for 184 matings and 173 litters, which were compared with data from other breeds and official numbers from the Swedish Kennel club (SKK) regarding registered litters and pups of the border collie breed.
The whelping rate for mated bitches was high: pregnancy losses occurred in 1.7% of bitches that were found to be pregnant. Only 4.9% of the mated bitches were not pregnant: an association could be seen between the number of matings made and whether or not the breeder tested the bitch´s serum progesterone level before mating. The majority of the litters were born during winter: puppy mortality was also higher in winter than during the summer. The total puppy mortality was 10.4%, with 5.3% of the pups being stillborn. The bitches whelped unaided in 71% of the cases but results indicate that bitches with a history of complications at earlier whelpings showed a greater risk of complications for their next whelping as well. The average litter size for the border collie was 6.5 pups, which was not affected by season. Season, however, and whether or not the bitches were vaccinated against herpes, affected puppy mortality. Herpes vaccination was performed in 40% of the bitches, increasing from previous years, even though no connection was found in this study that herpes infection was linked to non-pregnant bitches, small litters or an increased puppy mortality.
Breeders used veterinary medical aids such as analyzing serum progesterone levels before mating in 30% of the cases, to find the best breeding window of the bitch. In addition, 72% of the breeders used imaging diagnostics to confirm pregnancy or to count the number of pups before whelping, which is also important for confirming and diagnose embryonal resorption and abortion. Overall, the reproductive state of the border collie can be considered as good.

Main title:Reproduktionsproblem hos border collie
Subtitle:en enkätstudie riktad till uppfödare av border collie
Authors:Nilsson Johansson, Johanna
Supervisor:Axner, Eva and Morrell, Jane
Examiner:Hallberg, Ida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, reproduktion, östralcykel, dräktighet, valpning, valp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19336
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 10:22
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics