Home About Browse Search
Svenska


Djerf, Cecilia, 2023. Användning av GPS-halsband på renar i renskötsel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Under början av 2000-talet började GPS-halsband användas på renar i renskötseln, sedan har
användningen ökat och idag förekommer det hos nästintill alla samebyar. GPS-halsband används
främst av renskötarna för att kunna följa renhjorden på avstånd, upptäcka eventuella
kalvningsplatser samt populära flyttleder som hjorden och renskötarna använder. Efterfrågan av
mark och markanvändningen ökar i renskötselområden, vilket skapar konkurrens om
renbetesområden. Renhjordar rör sig över stora områden, och undviker störningar som kommer från
gruvindustrin och vindkraftverk. Skogsindustrin påverkar till största del betet och bidrar till
betesbortfall. GPS-halsband fungerar genom att satelliter skickar signaler till GPS-halsbanden som
lagrar positionerna, innan de skickas vidare till servrar. Därifrån kan renskötare lägga in positionerna
på kartor för att se hur hjordarna rör sig. Renskötarna kan således även visa hur renhjordarna
utnyttjar markerna samt vilka områden som är viktiga för dem under olika betingelser så som väder
och årstid. Med ett förändrat klimat förändras även renens beteende gällande vandringsleder och
födosök, vilket kan följas med GPS-halsband. I denna litteraturstudie framgår det även hur forskare
kan utnyttja GPS-halsbandens data för att se hur renhjorden påverkas av olika industrier som
utnyttjar renbetesmarker, så som skogsindustrin, gruvindustrin samt vindkraftverk. Investeringen
för att kunna utnyttja GPS-system är stor, men fördelarna väger tyngre än nackdelarna vilket gör att
det är lönsamt för samebyn att införskaffa systemet.

,

At the beginning of the 21st century the reindeer husbandry started using GPS collars on the reindeer
herd, and the use has increased since then and almost every Sami village are using it today. The GPS
collar are mostly used by the reindeer herders to follow the herd from a distance, finding potential
calving areas and commonly used trails by the reindeer herd and the herders. The use and demand
of land in the reindeer husbandry areas are increasing, which leads to competition of reindeer grazing
areas. Reindeer herds move over large areas and avoids disturbances from the forest industry the
mining industry and wind turbines. The forest industry mostly affects the pasture and contributes to
the declining of pasture areas. The GPS-collar works by the satellites are sending signals to the
GPScollar who store the positions, before sending to servers. The data can then be used by the
reindeer herders and be put on maps to follow the herd. The reindeer herders are also able to show
how the reindeer herd are using the land and which areas are more important during conditions like
the weather and season. Climate change have changed the behaviour of the reindeer regrading trails
and foraging behaviour, which can be followed by the GPS-system. It appears in this literature study
how the The GPS-collar can also be used in research to see how the reindeer herd are affected by
the industries such as the forest industry, the mining industry and wind turbines who are using the
reindeer grazing areas The investment to be able to use the GPS-system are big, but the advantages
are bigger than the disadvantages which makes it profitable for the Sami village.

Main title:Användning av GPS-halsband på renar i renskötsel
Authors:Djerf, Cecilia
Supervisor:Skarin, Anna
Examiner:Rönnegård, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:renskötsel, GPS-halsband, renskötselområdet, teknologi i vildmarken, GPS-system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19056
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 08:48
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics