Home About Browse Search
Svenska


Diaz, Michaela, 2023. Bidrar vätgas till ökad hållbarhet? : en studie om olika perspektiv på vätgas för en hållbar framtid. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Vätgastillverkning och bränslecellen är en äldre innovation som periodvis genom tiden varit aktuell inom utveckling av nya energisystem. Historiskt sett har perspektiv och åsikter om vad vätgasen har för betydelse däremot skiljt sig åt. Hultman och Yaras (2012) presenterade två huvudsakliga inriktningar i synen på vätgasens roll; kommersiella samt ekologiska. Deras text har inspirerat till denna studie där olika aktörer intervjuats kring utvecklingen och användningen av vätgas. Detta för att försöka skapa en förståelse av olika perspektiv på hur vätgas kan bidra till en förbättrad hållbarhet i samhället, och i de berörda aktörernas verksamheter. Utöver intervjuer har material samlats från bland annat seminarier och videomaterial. Resultatet diskuteras med avstamp i Alf Hornborgs (2012) diskussion om olika verklighetsnivåer, om kunskap och utbytesrelationer kopplat till användande av naturresurser. Resultaten visar att perspektiven på hur vätgas kan vara betydelsefullt för framtidens hållbarhet yttrar sig olika mellan olika aktörer. Lokala grupper såsom småföretagare och lokala myndigheter framställer generellt en mer ensidigt positiv bild av användandet av vätgas inom energi- och transportsystem, medan storföretag och politiker på nationell nivå framställer en mer blandad inställning till vätgas som alternativ för hållbar energianvändning.

,

Hydrogen production and the fuel cell is an older innovation that has been relevant in technology development in periods throughout time. Historically, however, perspectives and opinions about the importance of hydrogen have differed. Hultman and Yaras (2012) presented two main visions of the role of hydrogen, commercial orientations, and ecological ones. Their texts have been an inspiration for this study where various actors were interviewed about the development and use of hydrogen gas. The aim of the interviews is to investigate different perspectives in how hydrogen can contribute to improved sustainability development in society and the daily activities of the actor’s operations. In addition to interviews, material has been collected from, among other things, seminars, and video material. The result is discussed with reference to Alf Hornborg's (2012) account of different “levels of reality” regarding knowledge and exchange relationships linked to the use of natural resources. The results show that the perspectives on how hydrogen can be significant for future sustainability are expressed differently between different types of actor groups. Local groups such as small business owners and local authorities generally present a more one-sided positive view of the use of hydrogen in energy and transport systems, while large companies and politicians at national level present a more mixed attitude towards hydrogen as an alternative towards sustainable energy systems.

Main title:Bidrar vätgas till ökad hållbarhet?
Subtitle:en studie om olika perspektiv på vätgas för en hållbar framtid
Authors:Diaz, Michaela
Supervisor:Beckman, Malin and Alarcon Ferrari, Cristian
Examiner:Oskarsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Vätgas, naturresurser, hållbar utveckling, energisystem, kunskapsutbyten, utbytesrelationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500661
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2023 10:34
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics