Home About Browse Search
Svenska


Andersson Kurko, Sebastian, 2023. Behöver mejeriernas betalningssystem utvecklas för att bättre styra mot en önskad mjölkråvara? : en jämförande studie mellan Sverige, Norge, Nya Zeeland och USA. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences


Full text not available

Abstract

Svensk mjölkråvara påverkas av mejeriföretagens betalningssystem, som bygger på kvalitetsparametrar som ger premie eller avdrag på priset till mjölkproducenter. Syftet med uppsatsen är att studera ifall mejeriernas betalningssystem behöver utvecklas för att styra mot en önskad mjölkråvara. Betalningssystem i andra länder och uppgifter om vilka komponenter i mjölken som är viktiga för olika mejeriprodukter undersöktes också. Denna uppsats är en litteraturstudie där internationella databaser, webbsidor, vetenskapliga artiklar och rapporter användes för att samla information. Rapporten föreslår att mejeriföretagen kan behöva lägga till fler kvalitetsparametrar i sina betalningssystem för att styra mot en önskad mjölkråvara till exempel med låga halter av fria fettsyror och högre halter kasein. Det kan även vara av intresse att utveckla kriterier för hur man på gården ska bedriva sin produktion för att premiera mot en ännu mer klimatvänlig och hållbar mjölkråvara. Utifrån en jämförelse av de svenska mejeriföretagens betalningssystem är slutsatsen att modellen som redan finns på plats är bra för att styra mjölkråvaran framåt i Sverige. Slutsatsen utifrån jämförelsen av olika länders betalningssystem är att länderna har olika förutsättningar och mål för den önskade mjölkråvaran.

,

In Sweden, milk is affected by the payment system of dairy companies. The system is based on quality parameters which gives benefits or deduction in price for the milk producers. The purpose of this essay is to investigate if the payment systems of dairy companies need to be developed in order to further steer towards a desirable milk quality. Payment systems in other countries and information on which components of the milk are important for different dairy products were also examined. This essay is a literature study, where international databases, webpages, scientific articles, and reports were used to collect information. The report concludes that the dairy companies may need to add more quality parameters to existing payment systems to steer towards a desired milk quality. It may also be of interest to develop criteria for how the farmers should perform in order to develop even more climate-friendly and sustainable raw milk product. Different approaches for milk payment are used in other countries. By comparing the payment systems of other countries with the Swedish one, the conclusion is that other countries have different conditions and goals which however also drives towards a desired raw milk quality.

Main title:Behöver mejeriernas betalningssystem utvecklas för att bättre styra mot en önskad mjölkråvara?
Subtitle:en jämförande studie mellan Sverige, Norge, Nya Zeeland och USA
Authors:Andersson Kurko, Sebastian
Supervisor:Lundh, Åse and Karlsson, Maria
Examiner:Johansson, Monika
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2023:27
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NM014 Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:betalningssystem, mjölkråvara, Sverige, mejerier, Arla, Norge, Nya Zeeland, USA, mjölkkomponenter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19450
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2023 11:16
Metadata Last Modified:07 Sep 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics