Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Anna and Skans, Maja, 2023. Översikt och identifiering av Neonectria ditissima, Neofabraea spp. och Colletotrichum spp. på äppelfrukt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Äppelodling upptar huvuddelen av Sveriges fruktodlingsareal, men den svenska
produktionen är fortfarande liten i jämförelse med andra länder i Europa. Om
Sveriges produktion ska ha möjlighet att konkurrera med andra länder måste
odlingen bli mer effektiv och ett viktigt steg på vägen är att öka kunskapen om
skador på äpple under lagring. Svampar kan orsaka sjukdomar vilket kan leda till
stora skador i lagring och detta arbete tar upp tre av dessa: Neonectria ditissima,
Neofabraea spp. och Colletotrichum spp.. Dessa svampar orsakar idag stora
ekonomiska förluster för svenska odlare. Arbetet kombinerar en litteraturstudie
med laborationer med mål att få större översikt över svamparnas sjukdomsbild
samt utbredning i Sverige. Litteraturstudien berör hur tidigare diagnostisering har
sett ut samt vilken utbredning svamparna har i odling och lagring. Därtill
fokuserar laborationerna på identifiering och diagnostisering av svamparna genom
olika metoder. Ytterligare kunskap om svamparnas utbredning och symptombild
är nödvändig för att vidareutveckla förebyggande åtgärder och minska förluster.
Till viss del är det möjligt att använda sig av kolonimorfologi för att artbestämma
svampangrepp. Vidare, mer precis, diagnostisering är möjlig med hjälp av qPCR
för Neofabraea spp. medan metoden måste utvecklas för att användas till
diagnostisering av Colletotrichum spp..

,

Apple orchards are the main part of the fruit-growing orchards in Sweden, but
Swedish production is still small compared to other European countries. If
Swedish production is supposed to be able to compete with other countries, the
cultivation must be more efficient and a step towards that is a bigger knowledge
about storage injuries on apples. Fungal diseases can cause big losses during
storage and this report mentions three fungi: Neonectria ditissima, Neofabraea
spp., and Colletotrichum spp.. These fungi cause big economical losses for
Swedish growers. This report combines a literature study and laborations with the
goal of getting a bigger overview of the disease and distribution of fungi in
Sweden. The literature study refers to how previous diagnosis has been made and
the spread of fungi in cultivation and storage. In addition, the laboratories focus
on the identification and diagnosis of fungi through different methods. Additional
knowledge of the fungi distribution and symptoms is necessary to further develop
preventive measures and reduce losses. It is possible to use colonial morphology
to identify fungi to some extent. Further, more precise, diagnosis is possible by
qPCR for Neofabraea spp. while the method needs further development to
function for the diagnosis of Colletotrichum spp..

Main title:Översikt och identifiering av Neonectria ditissima, Neofabraea spp. och Colletotrichum spp. på äppelfrukt
Authors:Johansson, Anna and Skans, Maja
Supervisor:Gustavsson, Larisa and Skytte Af Sätra, Jonas
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:PCR, postharvest, bitterröta, Malus domestica, fruktträdskräfta, kolonimorfologi, lagringsröta, äpple
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18919
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 08:38
Metadata Last Modified:15 Jun 2023 04:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics