Home About Browse Search
Svenska


Wiklund, Anna and Kröss, Lisa, 2023. Kväve och Mikroplast i anlagda våtmarker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

De anlagda våtmarkerna genomgår en internationell kris, detta bör tas på allvar annars blir
konsekvenserna förödande. De anlagda våtmarkernas syfte är bl. a öka biodiversitet och få en
varierande landskap samt kunna kontrollera vattennivåer, föroreningar och näring. Våtmarker
fungerar som naturliga reningsverk i naturen. Det kan filtrera en mängd olika föroreningar som
kommer dit via närliggande vattendrag (Townsend et.al 2019). Det behövs mer forskning och en
utökad genomgång i databaser för att kunna jämföra och få säkra mätningar av olika föroreningar.
Detta för att få svar på våtmarkers och andra vattendrags kapacitet samt styrka argumentet för
varför våtmarker ska bevaras och ökas i antal.
Anlagda våtmarker kan fungera för uppsamling och lagring av vatten, vilket gynnar
omständigheterna kring klimatanpassningen exempelvis hantering av höga skyfall framförallt i
urbana miljöer som består mycket av hårdgjorda material och därmed försvårar
dagvattenhanteringen. Detta eftersom klimatet redan är instabilt och detta har påbörjats överallt på
vår jord. Vilket innebär en internationell kris, detta bör tas på allvar annars blir konsekvenserna
förödande.

,

The purpose of constructed wetlands are to increase biodiversity and get a more diverse culture, be
able to control water levels, pollution and nutrition. Constructed wetlands can make the water
cleaner from many pollutants in the water. There is still more research that needs to be done for a
more secure result from water samples or sediment samples, and to be able to get more thorough
results from wetland samples. To be able to get answers on how wetlands pollution capacity works
and to preserve wetlands for the future.
There is still knowledge missing about nutrition and microplastic effects on constructed wetlands
in colder climate exemple in Scandinavia.
Constructed wetlands can work as a collecting source and can store water, which can lower the
risk of water shortage in urban landscapes caused by the changing climate. Which means that
climate change is an international crisis, this needs to be taken seriously or else the consequences
will be devastating.

Main title:Kväve och Mikroplast i anlagda våtmarker
Authors:Wiklund, Anna and Kröss, Lisa
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Kväve, mikroplast, sediment, anlagda våtmarker, föroreningar, svavelväte, norden och skåne län, SLU
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19025
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19025
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 09:55
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics