Home About Browse Search
Svenska


Littmann, Nina, 2023. A shed, a dock and a boat : a design proposal for a harbor in Bohuslän with focus on cultural heritage. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

This thesis presents a design proposal for a new harbor in Bohuslän.The area holds high historical and aesthetic values. The project site has been proposed by the municipality for the development of a new harbor, to meet increasing demand for mooring in the area. The study aims to design a harbor that fits in with the existing building style of the area while the wishes of the residents are taken into account. The formulated research questions in this study have the objective of addressing three areas: the components of Bohuslän's cultural heritage, the integration of heritage-aspects of design, and the integration of the needs and desires of the residents into the design.

The theoretical foundation of this thesis is rooted in a modern perspective of heritage studies that emphasizes the cultural aspect of heritage. While it is associated with present-day heritage studies, this study recognizes the significance of tangible structures in cultural heritage and their role in shaping cultural identity and values. The project discusses the importance of considering the history and cultural heritage of an area in development projects. It highlights the maritime heritage of Bohuslän and how it has shaped the architecture of traditional fishing communities. The project also discusses the historical importance of harbors and sheds and their significance as heritage markers. Incorporating cultural heritage into landscape architecture is crucial for safeguarding a community's cultural identity and values. This not only adds to the aesthetic appeal of the landscape but also enhances its social importance for present and future generations.

The project was divided into three phases: pre-design, design, and post-design. In the pre-design phase, a document review of the Översiktsplan 2030 (overview plan) was done to gain an understanding of the municipality's plans for Västbacken. The pre-design phase also included a concise history review and a survey to understand the cultural and environmental heritage and values of the target area, while site visits were conducted to observe and analyze the study site. The design process involved sketching various ideas and conceptual designs based on information gathered from the pre-design phase. In the last phase, the post-design phase, the project was evaluated and discussed.

The final design proposal includes a harbor consisting of wooden docks, fisherman sheds, and a boardwalk connecting everything. The harbor consists of three boat docks, with spaces for around 20-25 boats of different sizes, and two docks for recreation and swimming. The sheds can be adapted for different purposes, such as storage, saunas, or a kiosk. The new harbor is divided into two areas, a swimming- and recreational area with extra wide docks and a large number of places to sit, and a boat area. The design incorporates the wishes of the residents of the area, including storage sheds, mooring spaces for guests, and a kayak dock.

,

Detta examensarbete presenterar ett gestaltningsförslag för en ny hamn i Bohuslän. Området har stora historiska och estetiska värden. Projektområdet har av kommunen föreslagits vara lämpligt för utveckling av en ny hamn för att möta den ökande efterfrågan på småbåtshamnar i området. Projektet syftar till att skapa en hamn som passar in i områdets befintliga stil, samtidigt som man tar hänsyn till de boendes önskemål.

Projektet använder kulturarvsstudier som teoretiskt ramverk. Kulturarv avser delar av en kultur eller ett samhälle som ärvts från det förflutna, inklusive materiella element som fysiska strukturer och immateriella element som traditioner. Det teoretiska ramverket bygger på en samtida syn på kulturarvsstudier, som fokuserar på kulturarvet som en kulturell process snarare än bara föremål i sig. Det är dock viktigt att också betona de potentiella fördelarna med ett praktiskt förhållningssätt till kulturarvet. Fysiska strukturer har en betydande roll för att forma kulturell identitet och värderingar. En stor del av Bohusläns historia och kultur har formats av det maritima arvet. Den byggda miljön längs kusten består huvudsakligen av sjöbodar, kajer och båtar och har formats av behovet av att skapa funktionella och effektiva arbetsytor för fiskarna. Traditionella fiskesamhällen längs Bohusläns kust är viktiga kulturmarkörer och deras maritima kulturarv är symboliskt för regionen.

Detta projekt använder en övergripande “research by design”-metodik (forskning genom design), som kombinerar element av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Metodkapitlet är uppdelat i tre faser: fördesign (pre-design), design, och efterdesign (post-design). Under fördesignfasen samlade jag in relevant information för projektet. I designfasen arbetade jag med att utforma gestaltningsförslag och bearbeta dem baserat på feedback. I efterdesignfasen utvärderade jag resultatet av mitt gestaltningsarbete och reflekterade över processen.

Gestaltningen tar inspiration från historiska hamnar i regionen och använder element som material, konstruktionsmetoder, ytbearbetning och placering i landskapet. Gestaltningen använder också element av immateriellt kulturarv, som att underlätta för det gemensamma utnyttjandet av området runt sjöbodarna och uppmuntra användningen av hamnarna och intilliggande sjöbodar för olika behov. Den nya hamnen i Västbacken är utformad för att tillgodose invånarnas behov och önskemål och är uppdelad i två huvudområden: bad- och rekreationsområdet och båtområdet. Badområdet inkluderar två sjöbodar för omklädningsrum och förvaring, breda bryggor, terrasser och en flytande brygga för simning. Båtområdet har permanenta platser och gästhamnsplatser, samt förråd för gemensamt bruk, och kan rymma upp till 20-25 båtar. Gestaltningen inkluderar också sittmöjligheter, en kajakbrygga, en gångväg, och en simbrygga.

Main title:A shed, a dock and a boat
Subtitle:a design proposal for a harbor in Bohuslän with focus on cultural heritage
Authors:Littmann, Nina
Supervisor:Lundvall, Anna
Examiner:Vicenzotti, Vera and Butler, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Bohuslän, cultural heritage, harbor design, development, Tanums kommun, docks
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500650
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500650
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:31 Aug 2023 10:26
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page