Home About Browse Search
Svenska


Svalelid, Saga, 2023. Mathantverkscertifiering på Åland : en kvantitativ studie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
639kB

Abstract

Kunskapen om hur lång tid, vad för ansträngning, vilken teknik och insikt som krävs för att producera mathantverksprodukter är liten. Innan industrialiseringen producerades alla produkter för hand och inom närområde. I dagens samhälle på Åland och Finland blir allt fler livsmedelsprodukter importerade. Mat är inte längre ett hantverk utan processas storskaligt med många tillsatta ämnen. Certifiering av mathantverk behövs för att urskilja industriella produkter från mathantverk. Finlands mathantverksförening har skapat en certifiering för alla mathantverkare i Finland och på Åland. Certifieringsarbetet på Åland startades i samband med denna studiegenom intervjuer och genom informationsspridning via olika kanaler. Eftersom certifieringen är nystartad innebär det att arbetsmetoden för certifiering behöver justeras. Justeringar i ansökningsformulär och eventuella justeringar i regelverk kan också behöva diskuteras i framtiden. En uppgift som bägge mathantverksföreningarna behöver arbete med är synlighet och informationsspridning om vad mathantverk är men också vad certifieringen innebär. Huvudsyftet med arbetet var att kvantitativt undersöka hur många produkter som ansökte om certifiering inom tidsspannet 29 mars- 1 maj 2023, i samarbete med föreningen Mathantverk på Åland. Utöver den kvantitativa mätningen finns det kvalitativa delar som hanteras i arbetet. Certifieringsutskottet från Mathantverk i Finland bearbetade ansökningarna där tre företag ansökte om certifieringen för nio olika produkter. Ingen av företagens produkter blev godkända i första skedet.

,

The knowledge about the time, the amount of effort, which technique, and insight required to produce artisanal food is limited. Before the industrialization, all products were handmade and locally produced. Today in Åland and Finland an increasing number of products are imported. Food products are no longer hand crafted but processed on a large scale and sometimes with plenty of additives. Certification of artisanal food is necessary to distinguish industrial products from hand crafted ones. The association “Mathantverkarna in Finland” has created a certification for all food artisans in Finland and Åland. The certification on Åland started with this study through interviews and information dissemination. Since the certification is newly established, it means that the certification process needs to be adjusted. Adjustments in the application forms and possible modifications in the regulations may also be needed to discuss in the future. Both associations need to work on the visibility and dissemination of information about what handmade food is, as well as what the certification entails. The main objective for this work was to quantitatively investigate how many products would apply for the certification between March 29 and May 1, 2023 in collaboration with the association “Mathantverk on Åland”. Qualitative aspects were also included in the work. The certification committee from Finland association process the applications and three companies from Åland applied for the certification with nine different products. However, none of these products were approved in the initial stage. Since the certification idea is new, adjustment of the certification process e.g., the application development and potential revisions of the regulations are needed.

Main title:Mathantverkscertifiering på Åland
Subtitle:en kvantitativ studie
Authors:Svalelid, Saga
Supervisor:Johansson, Monika and Strandvik, Harriet
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2023:28
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Mathantverk, certifiering, Åland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19461
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 07:49
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics