Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Joakim, 2023. Teknisk utveckling för timmerbilar och deras släpvagn och kran. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
946kB

Abstract

Flottningen var det huvudsakliga transportmedlet för att transportera virke innan lastbilar började användas. Utbyggnaden av skogsbilvägnätet skapade möjligheter att komma ännu längre ut i skogen med timmerbilarna och kortade ner basvägtransporten.
Syftet med denna studie var att dokumentera och presentera tekniska data om timmerbilar, timmersläp och kortvirkeskranar mellan år 1945 och 2022. Även yttrefaktorer som kan ha påverkat utvecklingen skulle dokumenteras.
Studien har utförts huvudsakligen som en litteraturstudie där intervjuer och myndighetsdata har förekommit för att genomföra en datainsamling av de tekniska specifikationerna. Data har samlats in för ett flertal parametrar för att kunna visa hur utvecklingen har gått till inom varje parametrarna mellan 1945 och 2022.
Timmerekipage har under studieperioden givits möjligheter att transportera större vikter på varje enskilt ekipage. Transportarbetet har ökat med 50 % medan medeltransportavståndet har ökat med 30 % från år 1973 till 2022. Timmerbilens konstruktiva och lagliga totalvikt har båda ökat med 160 % under studieperioden medan lastindexen har varit oförändrat under samma tid för både konstruktiva och lagliga värden. Motorstyrka har ökat med 450 % medan vridmomentet har ökat med 400 % sen år 1945. Lastindex beräknat på konstruktiva lastvikter på timmersläp har ökat med 60–70 % under studieperioden. Räckvidden på kortvirkeskranarna har ökat med 80 % samtidigt som lyftmomentet har ökat med 200 %. Timmerekipagens konstruktiva totalvikter har ökat med 80 % under studieperioden medan de lagliga totalvikterna ökade med 60 %.
Några slutsatser från studien var att timmerbilarna, timmersläp, kortvirkeskranarna och timmerekipage har utvecklats mot att bli större, kraftigare och klara av tyngre vikter.

,

Floating was the main means of transporting timber before trucks were used. The expansion of the forest road network created opportunities to get even further into the forest with the logging trucks and shorten the forwarding distances.
The purpose of this study was to document and present technical data on logging trucks, logging trailers and truck cranes between the years 1945 and 2022. External factors that may have influenced the development were also to be investigated.
The study has been carried out mainly as a literature study where interviews and authority data have occurred to carry out a data collection of the technical specification. Data has been collected for several parameters to be able to show how the development has taken place within the parameters between 1945 and 2022.
During the study period, the truck/trailer combinations have been given opportunities to transport larger weights on each individual carriage. Transport work has increased with 50 % while the average transport distance has increased with 30 % from year 1973 to 2022. The logging truck constructive and legal gross vehicle weight has both increased with 160 % during the study period while load index has been unchanged during the same period for both constructive and legal values. Engine power has increased with 450 % engine torque has increased with 400 % since year 1945. The load index calculated on constructive payload on logging trailers has increased with 60-70 % during the study period. The range of the short truck cranes has increased with 80 %, while the lifting torque has increased with 200 %. The logging carriage constructive gross vehicle weight has increased with 80 % during the study period, while the legal gross vehicle weight increased with 60 %.
Some conclusions from the study were that the logging trucks, logging trailers, short truck cranes and logging carriage have developed towards becoming larger, stronger and able to handle heavier weights.

Main title:Teknisk utveckling för timmerbilar och deras släpvagn och kran
Authors:Forsberg, Joakim
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Fjeld, Dag
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2023:4
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:lastbil, släp, timmersläp, kortvirkeskranar, skogshistoria, vidaretransporter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 05:45
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics