Home About Browse Search
Svenska


Erlansson, Axel, 2023. Hur samodling av raps med baljväxter påverkar skador och förekomsten av rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala). First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only

1MB

Abstract

Raps är globalt sett en väldigt värdefull gröda, bland annat för produktion av vegetabilisk olja, biobränsle och djurfoder. Det är även en väldigt viktig gröda att ha i växtföljd för att minska sjudomstrycket generellt samt gynna god markstruktur och en hälsosammare jord. Raps är dock under ett ökande tryck från skadegörare på grund av en alltmer restriktiv reglering kring användandet av kemiska bekämpningsmedel samt att det finns en pågående resistensutveckling hos skadegörare mot de få bekämpningsmedel som är tillåtna. Samodling med andra grödor är en alternativ metod som föreslagits för att minska skadedjurstrycket mot rapsen. Den här studien har undersökt om samodling kan ha en effekt på förekomsten och skadeverkningarna av rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala), som är en av de värsta skadegörarna inom rapsodling. Ett antal behandlingar med olika typer av samodling med raps och baljväxter jämfördes med raps i renbestånd. Under hösten jämfördes skador på hjärtblad och karaktärsblad. På våren jämfördes förekomsten av larver i plantor i olika behandlingar. Resultaten kunde inte påvisa någon statistiskt säkerställd effekt av samodling men det fanns indikationer på en hämmande effekt på förekomsten av larver på våren. Den eventuellt hämmande effekten av samodling var dock inte lika stor som effekten av kemiska bekämpningsmedel. Studiens stora antal behandlingar gjorde det dock statistiskt svårt att säkerställa signifikanta skillnader. Samodlings-mekanismer och verkningar är fortfarande relativt okända och det kommer krävas mer forskning innan metoden kan implementeras i verkligenheten som ett alternativ till konventionella metoder.

,

Rapeseed is a globally important crop for production of vegetable oil, biofuel and animal fodder among other things. It is also important in crop rotations to lessen the general pressure from pathogens and for its beneficial effects on soil structure and longterm soil health. Unfortunately, rapeseed is under increasing pressure from insects and other pests due to increasingly restrictive regulations on pesticide use and an ever increasing resistance developing among insects against the few pesticides still allowed. Intercropping with other crops has been suggested as an alternative method for combating the pest pressures on rapeseed. This study has looked at the effects of intercropping on the occurrence and damages caused by the cabbage stem flea beetle (Psylliodes chrysocephala), which is one of the worst pests on rapeseed. The study compared different treatments of intercropping of rapeseed and legumes with rapeseed grown on its own. During the autumn damages on cotyledons and leaves were compared between treatments. In the spring the number of larvae in plants in different treatments were compared. The results could not statistically prove a significant effect of intercropping but there was an indication that it might lessen the pressure from the cabbage stem flea beetle to some degree. But the effects of intercropping were not as effective as the chemical pesticides. The relatively high number of treatments made it difficult to show statistical significance. The mechanisms and effects of intercropping are still largely unknown. Further studies and experiments on the subject of intercropping are very much needed before an effective alternative towards conventional methods can be implemented on a large scale.

Main title:Hur samodling av raps med baljväxter påverkar skador och förekomsten av rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala)
Authors:Erlansson, Axel
Supervisor:Larsson, Mattias and Raderschall, Chloë
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:samodling, raps, höstraps, baljväxter, rapsjordloppan, Psylliodes chrysocephala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19073
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 10:39
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics