Home About Browse Search
Svenska


Christensson, Alma, 2023. Gräsytor och biologisk mångfald : en undersökning om hur biologisk mångfald påverkas av klippfrekvens och dagens skötsel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Att bevara och öka den biologiska mångfalden är ett hett ämne i dagens diskurs. Det finns många vetenskapliga studier som visar att kortklippta gräsytor inte gynnar den biologiska mångfalden, samtidigt som de i Sveriges urbana gröna miljöer utgör ca 50%.

Syftet med den här studien är att studera hur klippfrekvens och rådande riktlinjer inom skötsel påverkar den biologiska mångfalden i gräsytor. Uppsatsen är upplagd som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar, böcker och riktlinjer för skötsel av utemiljöer studerats. Uppsatsen tar upp klipptekniker som används mer eller mindre i Sverige idag, hur de fungerar och deras påverkan på biologisk mångfald.

Resultatet visar att en hög klippfrekvens sänker den biologiska mångfalden, samt att rådande praktik som beror på de riktlinjer för skötsel av offentliga utemiljöer som finns idag, inte heller gynnar biologisk mångfald. Människor uppfattar mer sällan ytor med hög biologisk mångfald som attraktiva om de inte innehar någon form av skötselmarkör som får ytan att se omskött ut. Allmänhetens uppfattning om begreppet biologisk mångfald är viktigt att förstå för att kommunicera skötselåtgärder som främjar biologisk mångfald och som är accepterade av allmänheten.

Diskussionen tar upp förslag på hur gräsytor kan skötas för att främja biologisk mångfald. Förslagen innebär att först kritiskt granska det upplevda behovet av kortklippta gräsytor för att efteråt inkorporera fler höggräsytor i de urbana utemiljöerna. Att inkorporera skötselmarkörer för att visa att en yta är omskött kan hjälpa med att öka acceptansen hos allmänheten för ytor med hög biologisk mångfald. Om ytor behöver vara låga kan örtgräsmattor vara ett alternativ.

,

To preserve and enhance biodiversity is a contemporary subject. There are multiple scientific studies showing that shortly cut grass areas are not favorable for biodiversity, at the same covering ca 50% of Sweden´s green urban areas.

The objective with this study has been to show how biodiversity is affected by mowing frequency and current guidelines regarding management of the outdoor environment. This essay is a literature study where research articles, books on the subject and guidelines for lawn management has been studied. The essay also regards mowing techniques used more or less in today’s society, how they work and their effect on biodiversity.

The result shows that a high mowing frequency lowers the biodiversity, and that today’s practical management of the environment that depends on current guidelines does not favor biodiversity either. The public will less often perceive areas with high biodiversity as attractive if the area does not contain any cues of care, making it look managed. The public’s perception of the term biodiversity is important to understand to communicate and implement new guidelines that are accepted by the general public, as well as favoring biodiversity.

Proposals of how to manage grass areas to enhance biodiversity is presented and then discussed. The proposal implies the need of being critical against the perceived need of shortly mowed grass, to then incorporating more areas of tall grass. To implement design cues of care could help to show that an area is managed and cared for could affect biodiversity in a positive way. If tall grass is not possible to implement in an area, the area could be made a tapestry lawn.

Main title:Gräsytor och biologisk mångfald
Subtitle:en undersökning om hur biologisk mångfald påverkas av klippfrekvens och dagens skötsel
Authors:Christensson, Alma
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Nordh, Helena and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biologisk mångfald, gräsyta, urban miljö, skötsel, klippfrekvens, klippteknik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500621
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500621
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 05:49
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics