Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items: 984.

Aaro, Alice, 2020. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aasen, Hanna-Louise, 2020. Nyckelparametrar för en levande landsbygd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abrahamsson, Julia, 2020. Extraction of β-glucan from oat bran : effect of extraction method and particle size. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Abrahamsson Månsson, Marcus, 2020. Automatisk gallringsuppföljning : en jämförande studie mellan manuell och automatisk gallringsuppföljning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Abusharar, Iman, 2020. Materialval : återanvändning av markmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ackar, Viktorija and Barna, Patricia, 2020. Förtätning : olägenhet eller tillgång för städernas barn?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2020. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Adler, Sunne Mari and Gourie, Daniel, 2020. Motivationsfaktorer till val av träbyggnader : en jämförande fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Adlers, Sara and Fröberg, Kajsa, 2020. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ahlström, Gustav and Ericson, Martin, 2020. Investeringsfonders påverkan på hållbara bolags marknadsvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ahnfelt, Desideria, 2020. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Airijoki, Oskar, 2020. Why it felt wrong to remove the glass – investigating site and site-narratives at Regjeringskvartalet, Oslo, Norway. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ajanki, Jenny and Attesson, Johanna, 2020. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Akinwale, Victor, 2020. Evaluation of the possibility of phytoremediation (using Salix) as a management tool for abandoned sites moderately contaminated with arsenic : a literature review. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Al-Ghorabi, Marita, 2020. Små ytor vid Tensta centrums entréer : ett gestaltningsförslag för entréytorna till Tensta centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Sabti, Noor and Cederwall, Emma, 2020. Analys av möjligheter för miljövänlig och effektiv hantering samt reducering av restprodukter från Scanias motortillverkning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Alamrani, Marwan Mohammed Ismael, 2020. An agroecological perspective for improving drought tolerance of wheat cultivars for Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias, 2020. Transaktionskostnaders påverkan på inställningen till prissäkringsstrategier : en studie av gårdar med storskalig spannmålsproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Aldén, Niklas, 2020. Landskapsanalys ur löpares perspektiv : en analys av Uppsalas nordöstra stadsrand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Algotsson, Julia, 2020. Varumärkesbyggande säljstöd för virkesköpare i skogsbranschen : en fallstudie om Martinsons Skogshandbok. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Alkusaibati, Wael, 2020. The Organization under extreme conditions : the case study of UNHCR during the Syrian crisis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Allenmark, Klara, 2020. Temporära platser som dialog : en exempelstudie av Friisgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almqvist, Daniel, 2020. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almqvist, Robert, 2020. Fly larvae composting of fibrous food industry waste : impact of pre-treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Almén, Elin, 2020. Problemet med rosa kärnor i maltkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Alverbrink, Linnea, 2020. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aminoff, Christine, 2020. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderholm, Fanny, 2020. Förprövning av djurstallar – att vara eller inte vara. Second cycle, A2E. 2020: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Artur, 2020. Effects of cold treatment on Arabidopsis thaliana : a study in the change of gene expression levels in some selected COR-genes and composition of important cell membrane lipids of A. thaliana. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Andersson, Christoffer, 2020. Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar : en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Cornelia, 2020. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Ester and Lind, Simon, 2020. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andersson, Evelina, 2020. Aktivitet, foderrutiner och hull hos en grupp unga hundar i Sverige : analys och utveckling av en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Andersson, Jeanette and Edselius, Linnéa, 2020. Narkotikaklassade läkemedel och propofol : rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Jessica and Brandsten, Johanna, 2020. Varför satsar lantbrukare på miljöåtgärder i sina företag? : en studie av motiv och resultat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Johan, 2020. Utforsling och tillvaratagande av sten från ett hygge, är det lönsamt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Jonas, 2020. Vrakersättningens betydelse för grantimmerutbytet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Linnéa, 2020. Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar : en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Louise, 2020. Do reindeer have Front-Limb Biases? : forelimb Preference in Rangifer tarandus tarandus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Andersson, Natalia and Byström, Sandra, 2020. Långsiktig utveckling av vedartad vegetation på skolgårdar i urban miljö : en uppföljning av projektet Gröna skolgårdar efter tio år. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Sigrid, 2020. Japansk vaktel (Coturnix japonica) för äggproduktion : näringsbehov och utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson Johansen, Mimmi, 2020. Resistance is Utile : a study of civil society organizing for public service regarding the Occupation of Sollefteå Hospital. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreasson, Gustav, 2020. Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreasson, Mattias and Karlsson, David, 2020. Hur påverkas skogslevande myror av den introducerade contortatallen?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andtbacka, Hanna, 2020. Public advocacy for the Swedish forest-based bioeconomy : a social constructionist analysis of the Swedish Forest initiative. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andås, Carl, 2020. Motiv och möjligheter för vall som biogassubstrat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andén, Kajsa, 2020. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Angelin, Anna, 2020. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Anjum, Anam, 2020. Genetic diversity status and associations with sperm quality characteristics in farmed Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) across Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Annersten, Elis, 2020. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Apelthun, Gabriella, 2020. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Appelros Aronsen, Maria, 2020. Paradisets hemvist – ovan molnen är himlen alltid blå : en paradisisk mötesplats för själar och alla andra kolumbarium/glashus/paradisisk vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arab, Antonia and Evertsson, Erica and Forsell, Lovisa and Halberg, Christine and Pakola, Marina and Reinholdsson, Lukas and Wållberg, Ida, 2020. Restvärmehantering på AB Sandvik Coromant. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Arai, Elin, 2020. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arifullah, Arifullah, 2020. Managing farm-centric risks in production at the flood-prone locations of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Arlauskas, Mikas, 2020. Differences in aluminum tolerance of populus genotypes : development of methodology for identification of poplar genotypes suitable for acidic forest land. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Aronsson, Michel, 2020. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Ellinor and Bäckman, Amanda, 2020. Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap : begreppsanalys och applicering i exempelstäderna Boston, London och Malmö.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Emma, 2020. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ashworth, William Harry, 2020. Behaviour and morphology in wild guppies from populations with high and low predation pressure in Trinidad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Asplund, Brita, 2020. 5§3 : en statlig storstädning av skogsland. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Asplund, Maria, 2020. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Astrup, Ninna, 2020. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axbäck, Michaela, 2020. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axelsson, Anton, 2020. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Emma and Eriksson, Matilda, 2020. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Malin, 2020. The dependence on staying updated : a social practice approach to consumption of personal electronics. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson Puurtinen, Louise and Oskarsson, Kristin, 2020. Profylaktisk tandvård och tandproblem hos katter : en enkätstudie om kattägares kunskap samt djurklinikernas informationsförmedling. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Azmy, Remon Yosri Kamel and Bromé, Love, 2020. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Babadi, Anahid, 2020. Droppeparken; where the city’s rhythm meets nature’s cycle : a design proposal to raise awareness on stormwater in Gothenburg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backlund, Amanda and Bengtsson, Evelina, 2020. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backman, Johan and Björk, Ebba and Bouveng Sellin, Alexander and Karlsson, Alice and Kunz, Sarah and Olsson Sederholm, Alexandra and Ågren, Sophie, 2020. Solceller till Uppsalas sportanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bader, Elenora and Kågström, Fanny, 2020. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bajraszewski, Amanda, 2020. Järnstatus och rutiner för järnsupplementering till svenska smågrisar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Beckman, Disa, 2020. Lekmiljöer som uppskattas av barn : en observationsstudie i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Amanda, 2020. Context Matters : a qualitative study of social innovation in rural Sweden Amanda Bengtsson. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, David, 2020. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bengtsson, Emil, 2020. Five Scots Pine Orthologues to QTLs Associated with Resistance Against H. parviporum in Norway Spruce. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Bengtsson, Matilda, 2020. Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Sebastian, 2020. Combining biocontrol fungus Clonostachys rosea with chemical fungicides – for integrated management of Fusarium foot/root rot. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Benn, Tobias, 2020. Hägnutnyttjande av gyllenhuvad lejontamarin (Leontopithecus Chrysomelas) och dess beteendebudget på Furuvik i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Berg, Ellinor, 2020. Customer perceptions of equipment rental : services for a circular economy. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Berg, Erik, 2020. Karaktäristika hos säsongsmigration : en studie av en svensk-norsk älgpopulation. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Bergenfeldt, Ellen, 2020. Växtval för regnbäddar : en gestaltning för en regnbädd i Rosendal, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergevi, Fanny, 2020. Är det möjligt att förutse den vuxna hundens personlighet redan som valp? : en jämförelse av mentala egenskaper vid mentalbeskrivning valp och mentalbeskrivning hund hos rasen rottweiler. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bergkvist, Linnéa, 2020. Plats för tjejer! : en studie av tjejers användning och attityder till det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Astrid, 2020. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Jessika, 2020. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berglöf, Gustav, 2020. Do feed-in tariffs promote environmental efficiency among wind farms? : a two-stage LCA + DEA efficiency case study on 75 Danish wind farms. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bergman, Caroline, 2020. Serumkoncentrationer av symmetriskt dimetylarginin hos katt : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bergqvist, Thea, 2020. Tätortsnära skog i Skellefteå : relationer mellan rekreativa faciliteter, skötsel och storlek. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Astrid and Ersson, Lisa, 2020. Sommarbiografen : ett tillfälligt gestaltningsförslag för ett livfullare Gottsunda centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Elias, 2020. Metylering och reduktion av kvicksilver : under året i skogsmarker och våtmarker i Sverige. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bergström, Linnéa, 2020. Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergström, Marita, 2020. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergvall, Ellen, 2020. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bernstéen, Hanna and Holmberg, Kajsa, 2020. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bertilsson, Caroline and Magnusson, Viktor, 2020. Viskadalens mekaniska plantskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Beutler, Thomas, 2020. A thorny business : a study of how workers on kenyan fairtrade and conventional cut flower farms experience their working conditions: The cases of Timau Region. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bisaso, Denis, 2020. Migration in the Name of the Money : male and Female Migratory Experience of Rural Youth from Uganda to the Gulfs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bjärhall, Albin, 2020. Studie av glaciärer i Sarek nationalpark under 60 år med flygbilder som underlag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Björklund, Oscar, 2020. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björklund, Zarina, 2020. Effekter av avsutten träning på ryttares sits och inverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Björkman, Ingrid, 2020. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Björksell, Amanda, 2020. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björnfot Larsson, Tintin, 2020. Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björnström, Agnes, 2020. Förekomst av antikroppar mot Sindbis och flavivirus hos hästar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Björs, Marie, 2020. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Björverud, Pernilla, 2020. Matchmaking för landsbygden : en studie i hur husinventeringsprojekt på landsbygden kan verka som en brobyggare mellan fastighetsägare och landsbygdsdrömmare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blidfors, Johanna, 2020. Service på landsbygden : en studie av den sociala roll olika serviceinrättningar och föreningsliv spelar för det offentliga rummet i Sparreholm. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blom, Marie, 2020. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Blomdahl, Camilla and Jonsson, Jeanette, 2020. Den vuxna laxens migration i Vindelälvens laxtrappa. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Blomkvist, Lisa and Åstrand, Julia, 2020. Småhusområdet Södra Lindbacken : ett gestaltningsförslag för samägda utomhusmiljöer i ett småhusområde där människor i alla åldrar kan trivas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomqvist, Tor, 2020. Challenges in food system development for deep space missions. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Blücher Suneson, Ragnar, 2020. Almsjukan i Malmö : en tillbakablick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bodensiek, Andrés, 2020. The impact of agricultural credit on farm level technology adoption : the case of cacao production in post-conflict Colombia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Boglind, Gunnar, 2020. Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terräng. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Borell, Mårten and Jansson, Oskar, 2020. Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag : en fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Borner, Johan Singharat, 2020. Climate adaptation for coastal zones : benefits and tradeoffs in a southern Swedish case. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Boström, Katarina, 2020. Arbuscular Mycorrhizal Fungi and its agricultural benefits : how to succeed with AMF inoculation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2020. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2020. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattström, Martin, 2020. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Braun, Franz and Wahlqvist, Malin, 2020. Olika matningsåtgärders påverkan på den fortsatta aptiten hos inappetenta katter inskrivna på vårdavdelning : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Braunstein, Gustaf, 2020. Promoting sustainable market development : a case study of wooden multi-story buildings. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Breiman Wistbacka, Sanna-Maja, 2020. Slaughter weight in relation to calving date : can area quality compensate for being born late?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Breitholtz, August and Hempel, Lukas, 2020. Mellanhandens roll i certifieringskedjan : en fallstudie på Svenskt Sigill. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Brihall, Emma, 2020. Herbicidresistenssituationen i Europa : ogräs, historia och verkningsmekanismer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Brinck, Rebecka, 2020. Från gestaltning till förvaltande av grönytor : hur hänger gestaltarens visioner ihop med förvaltarens rutiner?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brissman, Anna and Wiman, Sara, 2020. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Brodin, Nils, 2020. Land in Limbo : property in land beyond the effective control of political authority along the Zambian railway. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broms, Gustav, 2020. Materialisation of emergent farmers in a Malawian context : a privileged class’ positioning in agricultural transformation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bromée, Tilde, 2020. Enkätstudie om hundar med korsbandsskada : en jämförelse mellan två kirurgiska metoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Brorsson, Ludvig and Holmqvist, Herman, 2020. Trädrötters utbredning på bjälklag : en pilotstudie om möjligheten att använda ljudtomografi på bjälklag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bryntorp, Emil, 2020. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Brånsjö, Elin, 2020. Odling av okra i Sverige : förutsättningar och kulturåtgärder för kommersiell produktion. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Brånstrand, Axel, 2020. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Butare, Denis, 2020. Effect of temperature on plant growth and yield in everbearing strawberry Fragaria x ananassa, cv. Florentina. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Byström, Bim, 2020. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Frans, 2020. Downstream migration and survival of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts and fallbacks when passing a hydropower plant. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Byström, Isa, 2020. Dansa vid min grav : gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäck, Marie and Sjöberg, Lovisa, 2020. Rehabiliteringsmetoder och samarbete vid ospecificerad ryggsmärta hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bäckström, Camilla, 2020. Två års uppföljande studie av heterofila antikroppar och deras koppling till klinisk sjukdom hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bäckström, Julia and Liliengren, Maja, 2020. Vetenskapliga rekommendationer för HLR på hund och katt samt rutinerna på några djursjukhus och -kliniker i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bäckström, Julia and Öhrling, Emma, 2020. Att uppleva dagvatten : ett gestaltningsförslag för hur dagvatten kan skapa upplevelsevärden på Torbjörns torg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström Maclean, Janina, 2020. Björnars (Ursus arctos arctos) hägnutnyttjande och beteenderespons under hundträning och test : vad blir effekten om björnarna får möjlighet att lämna hundträningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Camber, Ana-Marija, 2020. Natural occurrence of Strongyloides spp. in vervet monkeys (Chlorocebus pygerythrus) in Kuti Wildlife reserve, Malawi : assessment of correlation between anthropogenic disturbance and Strongyloides spp. infection. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Capetillo Hernandez, Cristel Alejandra, 2020. What is farm animal welfare? : a study of animal-based food consumers’ perceptions inMexico using the ZMET tool. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2020. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Julia, 2020. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Sissi and Käll, Elna, 2020. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Carlsson Wendin, Hannah, 2020. Vem maler framtidens kulturspannmål? : möjligheter och hinder som småskaliga kvarnverksamheter står inför i förmalningsprocessen av kulturspannmål. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlzon, Sebastian and Uller, Andreas, 2020. Brunifiering av boreala sjöar och vattendrag : en kunskapsöversikt och analys av trender i vattenkemin hos tre norrländska bäckar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Carman, Martina, 2020. Vinterträdgårdars betydelse för äldre personer : en studie om miljöns innehåll och utformning för att möta målgruppens behov. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Casselgård, Mikaela, 2020. Effects of 100 years of drainage on peat properties in a drained peatland forests in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Castenberg, Anton, 2020. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Cederberg, Victoria and Schumertl, Sara, 2020. Våga tänk stort och spring! : en fallstudie om unga entreprenörer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Celander, Patrik Jonas Krister, 2020. Longhorn beetles in lesser spotted woodpecker habitat : a pheromone-based inventory of longhorn beetles in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Celi Garofalo, Stefania, 2020. The impact of fairtrade and other sustainability practices on cocoa farmers’ income of in Guayas and Manabi provinces, Ecuador. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Chapman, Erikka, 2020. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chetnik, Zuzanna, 2020. No-till grain legume production in organic farming : constraints, possibilities and potential agronomic practice. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Chojnowski, Kamil, 2020. Dowspuda and its broken heritage. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Choklikitumnuey, Phimphanit, 2020. Species identification and pathogen detection by FLUIDIGM, a high-throughput PCR technique in ticks collected from northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Chouvardas, Alexandros, 2020. Mapping the values of farmers in Sweden and Greece. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christerson, Martina, 2020. Screening of starter cultures for oat-based non-dairy yoghurt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christerson, Signe, 2020. Lactose-free milk : lactose intolerance, nutrition and process technology. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Cöster, Martina, 2020. Utfodring av rovdjur i jakt- och viltturism : etiska och etologiska implikationer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Dahl Wallin, Karl and Karlsson, Andréa, 2020. Lantbrukares syn på behovet av HR-tjänster : en kvalitativ intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahlberg, Frida, 2020. I vilken omfattning sker spannmålskonservering med propionsyra? : en intervjustudie med lantbrukare i Västerbottens län. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dahlberg, Jenny, 2020. Teknisk pelletkvalité och foderförlust av fiskfoder gjort på biprodukter från fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg, Therese, 2020. Grön Diakoni : miljö och aktivitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahlgren, Clara, 2020. Skötseln av extensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlin, Lisa, 2020. Occurrence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus in pigs in smallholder farms in Lira, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Dahlin, Sanna and Karlsson, Malin, 2020. Faktorer som påverkar kornas liggbeteende : en beteendestudie kring liggbåsets utformning med hänsyn till kornas naturliga beteenden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dahlman, Pia, 2020. Gestaltningen av Järla stationstorg ur ett trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlström, Matilda, 2020. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Sandra, 2020. Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet : usefulness of AliveCor (KardiaMobile 1L) for ECG-registration in cats in their home enviroment. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Dahoud, Maria, 2020. Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar : med fokus på funktion, rymlighet och naturkontakt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dakic, Nora, 2020. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Daly, Linda, 2020. Hematologiska förändringar hos hund efter behandling med kliniska doser av prednisolon. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Damjanovic, Stéphanie, 2020. Rum för andrum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Damm, Evelina, 2020. Koncentration av kemiska metaboliter i urin hos friska hundar : urinkreatininkvoter och fraktionerad utsöndring. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Damm, Josefin, 2020. Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) hos hund : en ny diagnostisk markör för sjukdomar som förlöper med vaskulit?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Danckwardt-Lillieström, Anna, 2020. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Danielsson, Emma, 2020. A review study of Bisphenol A : as an endocrine disrupting chemical in food contact material manufactured from polycarbonate and epoxy resin. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Danielsson, Lukas, 2020. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Daresjö, Sofia, 2020. Determinants for milk fever An epidemiological study of Swedish dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Davidsson, Hannah, 2020. Rening av avloppsvatten med hjälp av svamp : hantering av läkemedel och andra mikroföroreningar med hjälp av mykoremediering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

De Jong, Elin and Friman, Nanna, 2020. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

De Leon Gonzalez, Marluz, 2020. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Vahl, Erik, 2020. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? : Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Deutgen, Alfred and Walheim, Sixten, 2020. Ståndortens påverkan på övre höjd : en jämförelse mellan tall (Pinus sylvestris) och contorta (Pinus contorta). First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Dolk, Oscar, 2020. Stabilizing biogas processes at high ammonia : effects of acetate pulse-feeding on the microbial population. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Douhan Sundahl, Anna, 2020. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dowermark, Carola, 2020. Riskfaktorer för kennelhosta hos svenska hundar. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Ebelin, Ulrika, 2020. Stadskärnors utveckling i relation till detaljhandeln : en studie om hur konsumtionsförändringar inom detaljhandeln påverkar stadskärnors utveckling och attraktivitet som handels- och mötesplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edwang Stridbo, Linnea, 2020. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Edén, Helena, 2020. Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Egnell, Oscar and Gyulanszky, Tim and Helleday, Viktor and Nerby, Alfred and Wäreborn, William and Ågren, Simon, 2020. Apoteas nya energilager. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ehrenkrona, Wilhelmina, 2020. Do growing pigs build sleeping nests? : a behavioural study in domestic pigs and European wild boar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Einarsson, Elinore, 2020. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ek, Anna, 2020. Vad färgar en vattenskyddsprocess? : en analys av de antaganden som lägger grunden för agrara och förvaltande aktörers syn på vattenskydd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ek, Clara and Hjelm, Lisa, 2020. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekblad, Malin, 2020. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekbom Ågren, Caroline, 2020. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekdahl, Felicia, 2020. Mellangrödor och dess odling : hur kan odling av mellangrödor främjas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eklund, Elin, 2020. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eklund, Ida and Hanström, Yrla, 2020. Kan en örontermometer användas för att mäta kroppstemperaturen hos friska katter? : en jämförande studie mellan en öron- och en rektaltermometer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Eklund, Maria Elisabeth, 2020. The digesta passage rate among dairy cows with different abilities to consume large quantities of roughage : its impact on the milk production, and the reliability of the chemical fibre marker. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eknor, Helga, 2020. Kanalplan : ett gestaltningsförslag för urban natur öster om Munksjön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Galina, 2020. Compatible spaces for emotional support of child and adolescent patients : design of in-between and outdoor spaces in healthcare settings. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eksvärd, Eira, 2020. Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ektander, Arvid and Pettersson, Kristian, 2020. Lepidium Campestre : en ekonomisk analys av fältkrassing. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Elaamer, Hani, 2020. The effect of spent mushroom (Agaricus bisporus) compost on the indigenous rhizosphere microbiota in strawberry cultivation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Elander, Angelina, 2020. Racism in environmental communication about plastic pollution. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eleryd, Annika, 2020. Genetisk bakgrund till rädslorelaterade egenskaper hos svenska långhåriga collies. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Elf, Frans, 2020. Demokratiska vindar i verket? : en studie över sambandet mellan en vindkraftsprojekteringsprocess och synen på vindkraft. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellvin, Angelia, 2020. Gynnas talgoxens häckningsframgång av gallring i barrskogen? : en experimentell studie om anpassad skogsgallring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Elvarsdóttir, Silja, 2020. Preventing knowable risk at the cost of long-term thinking : a critical analysis of the discursive construction of adaptation in Icelandic policies. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Emerson, Oliver, 2020. Impacts of environmental regulations on firm performance : the development of a new perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Emlén, Anna, 2020. Betydelsen av övernattning på slakteri för förekomsten av slaktskador hos gris och nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Emmer Granqvist, Anna and Solid, Lovisa, 2020. Effekten av hanteringsträning på stressnivån hos hundar under klinisk undersökning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Emmoth, Linnea, 2020. Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Englander, Linnea, 2020. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engman, Kajsa, 2020. Identifiering av lämpliga platser för stadsodling : rekommendationer för integrering av stadsodling i en befintlig stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engsner, Julia, 2020. Optimizing the preparation of cooked chickpea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Engvall, Marcus and Krumlinde, Olof, 2020. Recruiting and retaining labour in agricultural businesses : a multiple case study of employer branding in swedish agriculture. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Envik, Oscar, 2020. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericson, Monica, 2020. Evaluation of wildlife acoustic survey as a method to estimate bird habitat quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ericsson, Jenny and Tjernberg, Erika, 2020. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten, 2020. Placemaking som metod för landskapsarkitekter : en studie av möjligheter och svårigheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, David, 2020. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, David, 2020. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Emelie, 2020. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”. Second cycle, A1E. Umeå: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Eriksson, Erik Oscar, 2020. Effekten av PCB126 in vitro på tidig embryonalutveckling hos nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Eriksson, Fanny and Kaj, Camilla, 2020. Effekt av två tandrengöringsprodukter i textil till hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Eriksson, Hugo and Ångman, Gustav, 2020. Kompaktering av bark vid olika temperaturer och tryck : förändring av barkdensiteten vid olika temperaturer och tryck. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Pelle and Åhlund, Carl, 2020. Produktionsjämförelse av genetiskt förädlad vårtbjörk med finskt och svenskt ursprung. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Per, 2020. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Rebecka, 2020. Förekomst av toxiner i foder till häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Eriksson, Rebecka, 2020. Jaktens påverkan på rådjursstammen : med fokus på påverkan av införande av vårbockjakt. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Eriksson, Sangsta Elsa, 2020. Hur påverkas hjärtfrekvens och blodlaktat av T1/T3 (tölt)finalens utformning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Eriksson, Ylva, 2020. Variation in Swedish bovine raw milk from 1995 to 2020 : focus on composition and properties. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eriksson Lantz, Rasmus, 2020. Vilka trädarter kan inom 50 år bli invasiva i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ernback, Maja, 2020. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Ersson, Alice, 2020. Ridlärares instruktioner : omfattning och innehåll. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Esbjörnsson, Christian and Bertilsson, Erik, 2020. Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter : en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Escudero Saukko, Ida Alexandra, 2020. Is it illegal to waste food? : a study on applying the Swedish Environmental Code in food control for reduced food waste. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Espinosa Del Alba, Clara, 2020. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Essebro, Ludvig, 2020. Communicating a climate friendly business model. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Essebro, Ludvig, 2020. Ensuring legitimacy trough CSR communication in the biobased sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Etienne, Michelle, 2020. Not everything that glitters is gold : does linear infrastructure create an ecological trap for golden eagles?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ettlinger, Verena, 2020. Cost-benefit analysis of historical copper slags and tailings : a case study from Boliden Rönnskär Smelter in Skelleftehamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eurenius, Rebecca, 2020. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fager Bohlin, Lisa and Boumadi, Mirjam, 2020. Samband mellan linjär beskrivning av gångartsegenskaper och senare tävlingsprestation i dressyr hos svenska varmblodiga hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Fahlberg, Anna-Carin, 2020. Implementation of environmental strategies in companies’ management and control system : -a study of sustainability reporting in the forest-, paper-, mining- and steel industry in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fahlgren Brodin, Johanna and Peinert, Hanna, 2020. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Faijermo, Sofie, 2020. Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk, Alice and Östlund, Maja, 2020. Effekter av slutavverkning och markberedning på marklavar i svenska skogar : en studie av skillnader i täckningsgrad av marklavar före och efter slutavverkning med och utan markberedning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Falk, Irmeli, 2020. Är lidande hos djur vid jaktträning och anlagsprov accepterat av allmänheten? : en experimentell studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Falkman, Carolina, 2020. Urea’s ability to break the life cycle of Nematodirus spp. in situ : a field study on sheep in New Zealand. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Feltenmark, Tilda and Krantz, Malin, 2020. Övervikt hos svenska utställningshundar : prevalens och association med utställningsresultat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fenclová, Tereza, 2020. Natural playscapes : quality principles for designing urban outdoor play environments. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ferner, Erik, 2020. Identifiera kvarglömt virke med hjälp av drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fernlöf, Anna, 2020. Microbial growth in coffee grinder and cold brewed coffee beverage. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Filipsson, Cornelia, 2020. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Lovisa, 2020. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fischer, Jenny, 2020. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fjellström, Mia, 2020. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Flook, Zia, 2020. The meaning of tree planting : a symbolic interactionist understanding of the behaviour of tree planting in the Byron Shire. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Flygar, David, 2020. Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan : fallstudie av tre exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelberg, Johanna, 2020. Canine rabies in Vientiane Prefecture, Lao PDR : vaccination status and protection level. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Folkesson, Sara, 2020. Spädgrisdödlighet : effekt av extra omvårdnad och övervakning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Forsberg, Magnus and Lodén, Hugo, 2020. Förröjning i Sverige : en granskning av skogsföretagens strategier för underväxtröjning inför förstagallring. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Forslöw, Erik and Rowell, Anders, 2020. Vindens effekt på stereofotogrammetrisk höjdmätning av träd med drönarbilder. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Forsman Semb, Joel, 2020. Combining space for recreation and flood accomodation : a design proposal for Länghem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fouache, Adélaïde, 2020. Killing with Kindness: is whale watching in the Salish Sea killing the Southern Resident Killer Whales? : how the social representation of the endangered Southern Resident Killer Whales has a big incentive on locals’ actions to protect the pods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fridberg, Pernilla, 2020. Buskar : användning i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridell, Agnes, 2020. Jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) hunting preferences, and their effect on cattle (Bos taurus), in Pantanal, Brazil. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Fridlund, Elin, 2020. Ledarskap i stallmiljö : normer, fostran och framtid. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Fries, Nina and Roos, Minna, 2020. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Frisch, Caroline, 2020. Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fritzson, Jesper, 2020. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Frängsmyr, Jakob and Nilsson, Stina, 2020. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frøhling, Caroline Bayer, 2020. Control of the soft brown scale, Coccus hesperidum L : in greenhouses of botanical gardens. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Funemo, Elin, 2020. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gabrielsson, Elias and Stål, Victor, 2020. Växtsubstrat för en hållbar stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gambra Caravantes, Daniel, 2020. Anti-predatory responses of White rhinoceros (Ceratotherium simum) to simulated risk. Does poaching create a landscape of fear?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Garbari, Lorenzo, 2020. X-ray imaging of water flow through soil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

García Aguilar, Mónica Carlota, 2020. Assessing the governance capacity to implement resource-oriented sanitation and waste management systems in urban areas of Latin America and the Caribbean : a case study of the town of Chía, Colombia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Garli, Oskar and Sjöö, Henrik, 2020. Toppskottsbeskärning av skogsplantor – effekter på etablering i fält. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gauffin, Kerstin, 2020. Delays in subsidy payments from the common agriculture policy of the European Union : a qualitative study of some ruminant farmers in Uppsala county, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gebre-Medhin, Anna, 2020. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Gertzell, Henrik, 2020. Lostor : biologi, utbredning och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Ginel, Ksenija, 2020. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Giotas, Antonella, 2020. Svårigheter och möjligheter för tolv aktörer i samhällsbyggnadskedjan att implementera hållbarhet : en intervjustudie utifrån fallet Rosendal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Godsk, Johannes, 2020. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Goia, Alexandru-Mihai, 2020. Effects of “classical” vs. “dynamic” silviculture of sessile oak-dominated stands in terms of height, diameter increments and natural mortality. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Goldstick, Aurora, 2020. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gong, Charlie, 2020. Approaches to coral reef restoration in a changing climate – identifying objectives behind a sea of options. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Gottlow, Vanja and Persson, Maria, 2020. Resiliens ur ett trädperspektiv : en kartläggning av Malmö stads trädbestånd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grahm, Malte, 2020. Representation av landskap i arkitektmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gramaccioni, Berangere, 2020. Understanding discourses on technological interventions to tackle soil salinity : a case study from Khuzestan, Iran. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gränsbo, Magnus, 2020. Tillväxtproblematik i broccoli : sort eller gödslingsberoende?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gundberg Aronsson, Johan, 2020. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gundersen, Sofia, 2020. Strategies for keeping cow and calf together in six European countries. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gunnars, Erik, 2020. Screening of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in drinking water in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Gunnarsson, Jonas and Karlström, Johan, 2020. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gunnarsson, Matilda, 2020. Vad påverkar konsumenters val och gör en livsmedelsprodukt attraktiv? : en studie om livsmedelsval i Nya Zeeland. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Sofie, 2020. Resistens mot Caprin artrit encefalit och genetisk variation i αS1-kasein genen (CSN1S1) hos svenska getter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Gustafson, Hilda, 2020. Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Clara, 2020. Bollsinne, staketmålning och allt däremellan : en studie om idrottsföreningars perspektiv på och erfarenheter av integration av unga nyanlända. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Jenny and Larsson, Matilda, 2020. En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Gustafsson, Linnéa, 2020. Host risk factors in relation to the occurrence of Japanese encephalitis virus in pigs and dogs in northern Vietnam. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gustafsson, Louise, 2020. Proteaser i mjölkråvara och mejeriprodukter : fördelar och nackdelar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Sara, 2020. Pearls as bycatch mitigation strategy for Harbour porpoise (Phoecena phoecena). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Gustafsson, Ylva, 2020. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gustavsson, Stina and Jacobsson, Sofia, 2020. Fermentation and germination of pearl millet and cowpea : a review of nutritional quality, antinutritionalcompounds and functional properties. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustavsson Ruus, Alma, 2020. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Gylesjö, Emma and Holmberg, Petra, 2020. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gyllengahm, Karin, 2020. Making material handling more efficient : reduction of non-value-adding activities at a wood products company. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Gyllengahm, Karin, 2020. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Göransson, Julia, 2020. Friluftsliv och landskapets kulturarv : en tolkning av landskapet i Fulltofta strövområde. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haapaniemi, Elin, 2020. Stakeholder dialogues in environmental management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagdahl, Rickard, 2020. Utsädesbehandling med växtnäring för en snabb uppkomst och förbättrad ogräskonkurrens i vårvete. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hagelberg, Moa, 2020. Changes in bull breeding during the years : a comparison between 1950 and 1980/90 century. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hagenmüller, Andrej, 2020. Exploring labeling for ecosystem services and biodiversity : a Q study with the German food-processing industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hagstam, Matilda, 2020. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haji Mirza Ali, Joubin, 2020. Nitrogen and phosphorus analysis in field cultivation of Pak choi : effect of two different compositions of fertilisers on plant and soil nutrient status. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hajizadeh Koupayeh, Nazila, 2020. Spatial and temporal variations in stable isotope signatures (δ13C and δ15N) of the gammarids and the common carp in the southern coast of the Caspian Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Halldén, Anna, 2020. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Hallstensson, Sanna, 2020. Kattägares förhållningssätt till katter (Felis silvestris catus) : en enkätundersökning gjord i Ovanåkers kommun i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Halvarsson, Kristin, 2020. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Halvarsson, Malin, 2020. Hälsoinventering av Flatcoated retrievers födda 2012 : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hammarlund, Agnes, 2020. Digital flexor tendon sheath contamination or infection in 111 horses : an investigation of factors associated with outcome of treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hammarlund, Fredrik and Sjöberg, Johan, 2020. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter. First cycle, G2E. Umeå: (S) > School for Forest Management

Hanberger, Alexander, 2020. Tick-borne encephalitis : a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk and milk products from goat, sheep and cattle in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Hansell, Emma and Olsson, Karl, 2020. Prissättning på svensk åkermark : med avseende på avkastning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hansen, Jenny, 2020. Förskolan Skatan : en förstudie med syfte att utveckla utemiljön. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansson, Charlotte, 2020. Competition between wild bees and manged honeybees : a review of floral preferences. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hansson, Lisa, 2020. Att gestalta för vintern : en undersökning av vilka kvaliteter hos vegetation som kan användas för att skapa höga upplevelsevärden under vinterhalvåret. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haraldsson, Veronika and Lundberg, Fanny, 2020. Medicinsk honung som komplement i eftervården av behandlade subkutana abscesser hos hund och katt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Haraldsstovu, Kolbrún í, 2020. The effects of grazing and climate warming on plant species in the Faroe Islands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Harju, Camilla, 2020. Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hasan, Nizhuma and Selhorst, Rosalie, 2020. Landscaping for promoting biodiversity and recreation in land-based solar panel parks : a project for IKEA Industry in Poland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasselberg, Felix, 2020. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasselberg, Susanne and Ulfbecker, Ylva, 2020. Ett blågrönt lyft : ett gestaltningsförslag med fokus på blågrön infrastruktur avseende den planerade stadsdelen Jakobsberg i Karlstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haug, Erika Maxine, 2020. Mapping technological development in fisheries 1800-2020: a document analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Havermark, Felix, 2020. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedin, Emilia, 2020. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedling, Rickard, 2020. En grön våg 2.0 : självhushållning och riskminimering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Emma, 2020. Mikroorganismer i öronen hos hundar utan öronproblem : en jämförelse mellan bakteriologisk, mykologisk och cytologisk undersökning. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Heeres, Rick, 2020. Den shifting behaviour of female wolverines (Gulo gulo) in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Heiding, Kenneth, 2020. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Heinecke, Thilo, 2020. The effect of the interplay between fire frequency and grassland structure on tick abundances in the Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Heinkelmann, Anne Maren, 2020. Nature has no waste : how do European landscape architecture studios approach urban sustainability through resource management?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Heithausen, Sarah, 2020. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hellman, Jorunn, 2020. Re-sourcing soil fertility : assessing the soil amendment potential of farm household resources and wastes in Bolo Silasie, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2020. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellsten, Ida, 2020. Gyltors anpassningsförmåga till nya miljöer : i relation till ras och social miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hellström, Julia and Wikström, Emma, 2020. Trekanten i Luleås Norra hamn : gestaltning av en ny park med fokus på biologisk mångfald och stadsliv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helsing, Louise, 2020. Challenge test assessing growth potential of Listeria monocytogenes in Eldost. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hemmingsson, Linnéa, 2020. Utvärdering av utbytesprognoser baserade på skördardata hos Sveaskog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Henn, Daniel, 2020. A framework to determine the CO2 impact of land use change to support municipal planning : a case study in SE Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Henning, Carl and Johansson, Stina, 2020. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henningsson, Carl Fredrik and Nilsson, Peter, 2020. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henningsson, Jakob, 2020. Kunskapsöverföring om pension : experimentell studie om kunskapsöverföring ur ett lantbruksperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Henriksson, Ellinor, 2020. Japanese encephalitis in small-scale pig raising in rural Cambodia : Seroprevalence, reproductive disorders and disease awareness. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Henriksson, Johan, 2020. Vattnet stiger : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Ylva, 2020. Wheat bran arabinoxylans in breadmaking : their effect on staling and other quality aspects. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hermander, Matilda, 2020. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermanson, Virginia, 2020. Prescribed burning in Sweden : an evaluation of structural outcomes from restoration oriented prescribed burns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hertzberg, Carolina, 2020. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Heyman, Julia, 2020. Antimicrobial drugstore supply for Cambodian livestock farmers : A survey study on retailers’ influence and knowledge of antimi-crobial resistance. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hidén, Albin, 2020. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hidén, Elisabeth and Svensson, Esther, 2020. Lantmännens framtida roll : med fokus på medlemsföretagen och medlemmarna år 2030. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hillberg, Kajsa, 2020. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hjort, Irene, 2020. Moose movement speed and home range during the rutting season. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hofert, Gerrit Jan, 2020. ‘What the Monkey ate before, and what he is eating now’ : a small-scale case study of local climate change adaptation in rural Nepal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holdo, Tobias, 2020. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Holfve, Viktor, 2020. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Holgersson, Linus, 2020. Mjöldryga (Claviceps purpurea) : ett ökande problem i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Hollsten, Patrik, 2020. Svenska drivningsentreprenörers affärsmodellsutveckling : en kvalitativ studie. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Holmberg, Carl Jonas, 2020. Fytoremediering : växter som metod för att sanera schaktmassor från föroreningar vid järnväg i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Milda, 2020. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Holmgren, Agnes, 2020. Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmsten, Therese, 2020. Quality of fermented dairy products beyond best before date. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Huan, Youwei, 2020. Co-occurrence network analysis of biogas reactor microbiomes based on metagenomics sequencing data. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hulling, Linda, 2020. Uterine health in the postparturient period of the dairy cow. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hultberg, Lisa, 2020. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultin, Hugo and Johansson, Simon, 2020. The process of product development in small agricultural firms : a multiple case study of Swedish lamb producers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hultman, Johan, 2020. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hylander, Lucas, 2020. A qualitative study on how young employees value employer branding attributes in agriculture business context. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Häggman Othzén, Charlott, 2020. Does the Single Farm Payment associate with different types of farm income? : a study on how the SFP affect various incomes from farming. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Häggmar, Moa and Svensson, Miriam, 2020. Varmblodiga ridhästars inhysning i svenska avels- och uppfödningsverksamheter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Häggmark, Marie, 2020. Biologisk variation av B12 och folsyra hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Härstedt, Hampus, 2020. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Höög, Nora, 2020. Movement activity and space use : how does the moose react when the tourists come?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ignell, Sanna, 2020. Using leaf economics to find appropriate woody species for rain gardens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingvarsson, Hilda, 2020. Jämförelse mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar : konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Isaksson, Filippa and Leijon Cedermark, Marie, 2020. Opportunities for Short Food Supply Chains : attractive communication strategies within a Swedish REKO-ring. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Isaksson, Philip, 2020. Hjortviltets vårbete på plantor av gran och tall i Östergötland : vad förklarar skadebilden?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Isgren, Daniel, 2020. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ismael, Muktar Muhumed, 2020. The perspectives and experiences of Somali immigrants to Sweden in relation to integration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Issa, Ibrahim, 2020. Domesticering av Lepidium campestre med genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 : analys huruvida genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 kan användas i domesticeringen av Lepidium campestre. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Ivarsson, Carl and Muhr, Jonas, 2020. Kvalitetsskillnader i talltimmerleveranser till Bollsta sågverk fördelat på region, årstid, ursprung och diameter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Iversby, Martine and Söderby, Moa, 2020. Ridskolehästens välfärd : en jämförelsestudie om inhysningssystem kopplat till hästens benhälsa och skador. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jacobson, Hannah, 2020. Utformning av ett nytt diagnostiskt test för att utvärdera behandlingseffekten av SGLT2-hämmare hos hästar med ekvint metabolt syndrom. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jakobsson, Jens, 2020. Sparsamhetens estetik : en gestaltningsfilosofi för hållbar gestaltning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Tim-Theodor, 2020. Utemiljön på slutna anstalter : en teoretisk diskussion om anstalters utemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaktén Langert, William and Widell, Andreas, 2020. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jakuszewska, Aleksandra, 2020. Den polska bostadsgården : ett gestaltningsprogram för bättre välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Janhager, Johanna, 2020. Suitability of different pulses in falafel making – a new application for Swedish foods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jansson, Rebecca, 2020. Tulpaner och krokus för mental återhämtning : en studie om lök- och knölväxters påverkan på restorativa miljöer med Ögårdsparken som referensplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson Edströmer, Pernilla, 2020. Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor : undersökning av mellangrödors effekt på markens infiltrationskapacitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Janstad, Käthy, 2020. Gestaltning med ängar i urban miljö : förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jastrzebska, Ewa Zuzanna, 2020. Poplar for biodiversity? : comparison of lichen communities in stands of Balsam poplar, Hybrid larch, Silver birch and Norway spruce. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jensen, Anne-Cathrine, 2020. Antimüllerskt hormon hos häst : klinisk relevans och hormonets variation med hästtyp, ålder och säsong. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jimale, Abdikadir, 2020. Can Smartphones be used as an information delivery tool in post-conflict context? : exploring possibilities of using smartphones to deliver agricultural advisory services in Afgooye district -Somalia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Emma and Östlund, Maria, 2020. Participation and inclusiveness in process and design : a case study of the urban upgrading of two parks in Jaffna, Sri Lanka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Rosie, 2020. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Bina, 2020. Påverkan av temperatur och fuktighet på växtparasitära nematoder : förväntade effekter av pågående klimatförändringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Carita, 2020. Vad katten säger du? : kommunikation mellan katt och människa. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Cecilia, 2020. Genus, välbefinnande och hållbart lantbruksföretagande? : hur påverkar genusnormer kvinnor som är lantbruksföretagare i Västra Götaland?. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

Johansson, Daniel and Kjellström, Sebastian, 2020. Kantzoners påverkan vid bäverförekomst. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Elin, 2020. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Elin, 2020. Transboundary caprine diseases in Zambia : A study on seroepidemiology and associated risk factors for peste des petits ruminants, foot and mouth disease and contagious caprine pleuropneumonia. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Ellen, 2020. Uppsala’s prerequisites for developing rural tourism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Emil, 2020. Användning av avverkningsentreprenörer vid avverkning av leveransvirke i södra Sverige : en enkätundersökning bland Södra skogsägarnas medlemmar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Johansson, Emma, 2020. Leverförfettning – förekomst hos älg i norra Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Johansson, Eva, 2020. Partikelstorleksfördelning och torrsubstanshalt i faeces från hästar med och utan kolik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Frida and Lovisin, Sara, 2020. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Jennifer, 2020. Marsvin (Cavia) som djurunderstödda insatser till äldre människor med demens. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Jennifer and Larsson, Michelle, 2020. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Jonatan, 2020. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Kornelia, 2020. Stories from the forest : an analysis of the discursive framing of forest-based bioeconomy from the perspective of Forest Owners Associations and private forest owners in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linda and Sjöberg, Joanna, 2020. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Mimmi, 2020. Vommens mikroflora hos kor och dess inverkan på klövhälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Johansson, Per Olof, 2020. Att skydda det skyddade : korttidseffekter av hägn på trädföryngring i tre skånska skogsreservat. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Johansson, Siri Sabina, 2020. Vass som foder till häst och nötkreatur : från skörd till ensilering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Therese and Lundberg, Emma, 2020. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Tina, 2020. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Ylva, 2020. Insect pollination of faba beans, Vicia faba : the abundance and foraging behaviour of different pollinators and their effect on crop yield. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johnson, Elin, 2020. Colonised fields and private gardens : the changing role of farming in rural Eastern Cape, South Africa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonare, Liv, 2020. Characterization of infectious laryngotracheitis virus from outbreaks in Swedish chicken hobby flocks. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jonasson, Agnes, 2020. Den ekologiskt värdefulla gräsytan : och hur dess värden kan kommuniceras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Elin, 2020. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonasson, Lotta, 2020. Scrape off or throw away? : consumer attitudes to mouldy foods at home. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonsson, Axel and Rumler, Erik, 2020. Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Simon, 2020. Assuring sustainability information : a study on the role of the independent third-party auditor in sustainability reporting assurance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jonsson, Tora, 2020. Socialt kapital och dess betydelse för förmågan att utvecklas : en studie om socialt kapital i form av samarbete mellan livsmedelsproducerande företag i Fjärdhundraland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Josefsson, Ida, 2020. Presence of hypergonadotropic hypogonadism in dogs with primary adrenocortical insufficiency. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Josephson, Ebba, 2020. Behovet av social kontakt hos hästar (Equus ferus caballus) : uppfyller dagens lagstiftning behovet?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Juhlin, Nora, 2020. Vegetation för stadens små : kan en urban lekmiljö gynna både barn och tättingar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juravle, Stefan, 2020. Hybrid walnut : results from a five year field trial in southwest Sweden 2015-2020. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jändel, Anna and Sundström, Michelle, 2020. Slakthusparken : en gestaltning av en nedlagd tunnelbanesträcka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Anna, 2020. Det som göms i snö... : ett årstidsinriktat perspektiv på tillgänglighetsarbete för fotgängare med funktionsnedsättning, tillämpat inom Umeå kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Hanna, 2020. Bakbenshältor av frånskjuts- och belastningstyp : beskrivning av diagnoser och smärtlokalisation. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Kajlöv, Ebba, 2020. The production of colostrum from a feeding perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kalenius, Filip, 2020. Buskars potential för urbana miljöer : utvärdering av olika buskars bladekonomi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kantidenou, Elianna Natalie Alexandra, 2020. Dama damas utbredning, bevarande och människornas kunskapsnivå om arten på Rhodos, Grekland. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kantis, Linnea, 2020. Mat från naturen eller laboratorium : färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kantis, Linnea, 2020. Mat från naturen eller laboratorium : färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kanzler, Oscar, 2020. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Emil and Nyholm, Magnus, 2020. Vilka aspekter finns det att beakta kring gödselseparering och dess transporter?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Karlsson, Johannes, 2020. Övergödning i våra vatten : övergödningsproblematik som förmedlas med hjälp av naturvägledning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Karolina, 2020. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Katarina, 2020. Linear assessment in Swedish Warmblood foals : and the relationship to linear traits described at Young Horse Test. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Karlsson, Malin, 2020. The effect of temperature on life history traits of perch (Perca fluviatilis) and its implications for population age- and size structure. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Karlsson, Michaela, 2020. Veterinärers och djursjukskötares rutiner avseende professionell tandrengöring på hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Karlsson, Mikaela and Sjögren, Kristina, 2020. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Oskar, 2020. Målklassning av skogens sociala värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Oskar and Knutsen, Svante, 2020. Beteendeeffekter av antidepressivt läkemedel på abborre (Perca fluviatilis) : socialt och aktivt beteende undersökts genom att kombinera behandlingar med oxazepam, temperatur och predationstryck. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Karlsson Bergkvist, Pernilla, 2020. Zoonotic diseases in Zambian goat herds : prevalence and risk factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Karved, Daniel, 2020. Övervikt hos katt : kända riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kassar, Georgi, 2020. Business model innovation associated with vertical farming in Sweden : case study of Swegreen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kastensson, Johan and Norder, Nils, 2020. Enskilda svenska skogsägares kunskap avseende beskattning av skogsintäkter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Keith, Samuel, 2020. Natural oak regeneration in response to selective cutting : restoration of temperate deciduous woodlands on abandoned agricultural land in Scandinavia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Khan, Tahsin Ferdous, 2020. Towards a circular business model in the plastic packaging sector : a case study of Trioplast Industries AB. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kihlgren, Ida, 2020. Optimerad aptering av sågtimmer efter skanning av trädstammar i datortomograf. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Kikuchi, Johannes, 2020. Bindning av PFAS-ämnen till humus- och fulvosyror : en dialysstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Kinch, Elsa, 2020. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

King, Katharine Alice, 2020. Effects of organic matter depletion on fungal communities in a reconstructed boreal forest podzol system. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kingstad, Victor, 2020. Evaluated density estimates of young forest stands using high resolution 2D imagery from UAV. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Kirkhorn, Patricia, 2020. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klementsson, Niklas, 2020. Evaluation of sugar beet genes involved in Rhizoctonia solani resistance : utvärdering av sockerbetsgener involverade i Rhizoctonia solani resistens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Klensmeden, Karin, 2020. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Klingstedt, Rasmus, 2020. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Klint, Johannes and Zeiner, Niklas, 2020. Biological control and growth promotion in Solanum spp.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Koromah, Idriss Duramany, 2020. Local participation in natural resource management initiatives : a case study of the Gola REDD+ Project in Sierra Leone. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kossmann Lindström, Elin, 2020. Välfärd hos hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis catus) av brakycefala raser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kouns, Annie, 2020. Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant : förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Krautscheid, Lena, 2020. Assessing the impact of policy instruments on food waste reduction in the EU. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Kreutz, Emilia and Peterson, Ellinor, 2020. Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land : a study in the region of Östergötland, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kristersson, Axel, 2020. Termisk eller mekanisk ogräsbekämpning : vilken metod är mest kostnadseffektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristiansson, Amanda and Persson, Linda, 2020. Jämförelse mellan subkutan administration av medetomidin på hjässan och i nackskinnet hos hund : tid från administration till uppnådd sedering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kristoffersson, Fanny, 2020. ’’Glädjen är större än rädslan’’ : en kvalitativ studie om ridning och rädsla. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Kumari, Mayuri, 2020. Polemics around genetically modified crops : understanding the “problematizations” by the researchers and farmers in India. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kumdana, James, 2020. The role of social networks in supporting micro and small entrepreneurship in Malawi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kvick Nastaj, Nadja, 2020. The role of agroforestry tree species in biocontrol of the cabbage pest Plutella xylostella : a field study in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kyhlström Blomqvist, Josefine, 2020. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kylin, Gabriella, 2020. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Käck, Maya and Palmquist, Beatrice, 2020. Relevanta torg : en undersökning kring hur stadens torg kan bli en ökad tillgång för medborgarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Källström, Victoria, 2020. Hägnutnyttjande och besökarpåverkan på Humboldtpingviner (Spheniscus humboldti) : en observationsstudie på Slottsskogen i Göteborg, Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kåks, Klara, 2020. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kügler, Erik, 2020. Screening assays for assessing resistance of European larch to larch canker disease. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lagerqvist, Michaela and Sjöling, Saga, 2020. I choose Swedish! Or do I? : a case study at supermarkets concerning how managers market food produced in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lagerström, Linn, 2020. Body condition assessment : as a welfare and management tool for radiated tortoises (Astrochelys radiata). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lahmer, Sanna, 2020. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landsbo, Clara, 2020. Välkommen till Kattarp : en studie av de möjligheter och utmaningar en tätort på landsbygden står inför. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landström, Petra, 2020. Pärlugglebeläggning i förhållande till sorktillgång över en klimat-och landskapsgradient. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Landén Helmbold, Ebba, 2020. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lange, Hanna, 2020. Naturen som förebild : utveckling av urbana planteringar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lansburgh, Andrea and Andersson, Jessica, 2020. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvak med justerbart tak efter allmän anestesi : en pilotstudie med sex shetlandsponnyer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lanz, Anton, 2020. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira, 2020. Blågröna strukturer i urban miljö : case: Delsjöbäcken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Henry and Olsson, Emil, 2020. Gestaltning av löpspår i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Johan, 2020. Mer än bara blommor : vanliga trädgårdskomponenters effekter på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Lina and Persson, Linn, 2020. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Larsson, Linnéa and Nygårdh, Julia, 2020. Riparian buffer management through time in the Krycklan catchment : has the composition in riparian zones been affected by previous management since 1963?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Larsson, Maria and Stenkvist, Martina, 2020. Hopp- och dressyrstammade hästars temperament vid unghästtest : en utvärdering av temperamentsprotokoll för svenska varmblodiga ridhästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Larsson, Richard, 2020. Eyes in the nest : breeding phenology of Golden Eagles characterized using remote cameras. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Åsa, 2020. Tillskottsbevattning i vårsäd : effekter på markvattenbalans och skörd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Larsson Ekström, Albin, 2020. The importance of Ecoparks for saproxylic beetles : a study on general ecological hypotheses in differently managed landscapes. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Leao, Theodorik, 2020. Integration of green hydrogen in the European energy systems : technical maturity and impact assessment of hydrogen utilisation in 2020. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Leimer, Elisa, 2020. Climate protest images : understanding interpretations and their implications. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Leksell, Lina, 2020. Attitudes towards local carnivores in Umeå, Sweden : investigating species and individual effects on attitudes towards Carnivores in the confines of a local community. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Leso, Martina, 2020. The role of pectin medifications during host invasion and infection by the parasitic plant Phtheirospermum japonicum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Leufvén, Hanna and Nilsson, Maria, 2020. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Levin, Oliwer, 2020. Biologisk bekämpning och omgivande lagar och regelverk i ekologisk humleodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lewin, Elin, 2020. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewén, Isa and Jonsson, Elise, 2020. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leão Efraimsson, Michaela and Palm, Veronica, 2020. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Liljenfeldt, Ulrika, 2020. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljestam, Sanna, 2020. Göteborgs Stads strävan att skapa tillgänglighetsanpassade lekplatser : hur går de tillväga och lyckas de?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lilliehöök, Alexander, 2020. Hönshirs : ett gräsogräs på frammarsch. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lillkull, Caroline and Williamsson, Malin, 2020. Samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lind, Erik, 2020. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, John and Peterson, Anna, 2020. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindahl, Mart Emma, 2020. Kolhydratsammansättning och in vitro-gasproduktion i gräs vid simulerat hästbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindberg, Linus, 2020. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindberg, Lisa, 2020. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lindberg, Malin, 2020. Kommunal avfallshantering : varför ska Uppsala kommun bli bättre på att avfallshantera?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeberg-Lindvet, Heli, 2020. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lindell, Sandra, 2020. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Linder, Victoria, 2020. Gentling dairy calves : behavioural responses during brushing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Linderson, Julia, 2020. The removal of trade sanctions’ impact on South African wine export : a gravity model that estimates what happened with South Africa’s wine export when apartheid ended.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindgren, Marcus, 2020. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Niki, 2020. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindhagen, Hannes, 2020. Evighetsträd efter föryngringsavverkning – En utvärdering av trädens överlevnad & evighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindholm, Moa, 2020. Världens hållbaraste region?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Ellen, 2020. Feeding of dry cows : a good start on the lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindström, Moa, 2020. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindén, Elin, 2020. Stråförkortningsmedel i jordbruket : klormekvatklorid och dess effekter på vete, korn och raps. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Lindén, Stefan, 2020. Beräkning av bendensitet och benvolym vid datortomografisk helkroppsundersökning av katt : jämförelse av två metoder för beräkning samt inverkan av storlek, ålder, kön och osteoartrit. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ling, Julia, 2020. Frilevande larver av Strongylus vulgaris : en experimentell studie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Linse, Linus, 2020. Reproduktion eller transformation : lokal mat i Ljusdalsområdet ur ett flernivåperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liu, Lollo, 2020. State of the art within life cycle assessments of lithium-ion batteries : an investigative study of key differences in previous studies and future needs of research. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ljudén, Axel and Rubensson, Nils, 2020. Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit? : en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Ljung, Andreas, 2020. Invasive round goby, Neogobius melanostomus - suitable prey for native cod, Gadus morhua?. First cycle, G2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Ljungberg, Desirée and Pettersson, Anna, 2020. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lodén, Karl and Sederholm, Martin, 2020. Generation Z: För nit och redlighet i rikets tjänst : en kvalitativ studie om offentliga organisationers användande av Employer Branding för att rekrytera Generation Z. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Loks, Aksels Edgars, 2020. Appropriate experimental design and pre-commercial thinning regime in Norway spruce stands on former agriculture lands in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Losell, Maria, 2020. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd : vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lozinski, Antoni, 2020. Climate change adaptation and mitigation strategies in Poland : a study of the forest carbon farms project’s (Leśne Gospodarstwa Węglowe) implications for biodiversity. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lundberg, Otto, 2020. Stadsrummet i den nyliberala eran : analys av Hyllies stadsrum ur ett historiematerialistiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Lotten, 2020. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundgren, Sara, 2020. Changes in Swedish spruce forests since 1986 from a reindeer husbandry perspective : changes in field layer, age distribution and relative stocking level. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundgren Alm, Elin, 2020. Urbana ekosystemtjänster : social-ekologisk design i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh, Andrea, 2020. Blue biotechnology : its role in the future of food. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundin, Tora, 2020. Potatislandet : där Sveriges potatisproduktion jämförs medlivsmedelsstrategins mål och analyseras med teorier om sårbarhet. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundmark, Erik and Mattsson, Simon, 2020. Kolbalansen i Umeå kommuns skogar : en analys av tre brukningsstrategier. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lundqvist, Hanna, 2020. Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundqvist, Michelle and Åkerlund, Milly, 2020. Variation i utsöndring av blodmaskägg hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Lundström, Linnéa, 2020. Naturalistiska perennplanteringar : en jämförelse mellan Arts and Crafts och New Perennial Movement. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundvik, Maria, 2020. En ö i strömmen : gestaltning och konsekvensbeskrivning för Strömsholmen i Norrköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lutz, Esther, 2020. Partnership of convenience or opportunity for growth? : investigating the role of retailers in expanding local food schemes in the case study of EDEKA branches in northern Germany. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Långberg, Aron, 2020. Modellering av helstamssystemets teoretiska potential i Sverige vid uttag av fler sortiment : kan automation påverka systemets potential?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Löf, Jenny, 2020. Operant betingning på hund : strypkoppel eller godis?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Löfgren Orebjörk, Filippa, 2020. Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Löfqvist, Johan and Wikström, Pierre, 2020. Maskinförarnas uppfattning om Weda Skogs drivningsplanering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lögdahl, Isabelle, 2020. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Lövbom, Oskar, 2020. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lövgren, Ida and Sjöberg, Ida, 2020. Att mäta med stadslivet som insats : en validitets- och reliabilitetsanalys av ett verktyg som kvantifierar sociala värden i urban miljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lövstaf, Elizabeth, 2020. Applicering av kväve i fast och flytande form : effekt på växttillgänglighet i åkermark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lööf, Rebecka and Sigurd, Karin, 2020. Membership heterogeneity and the cooperative`s choice of strategy : the case of Sweden’s smallest dairy cooperative. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Madsen, Julia, 2020. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madunic Olsson, Tea, 2020. Starka vindar i skogen : hur utvecklingen av det nationella skogsprogrammet för skogspolitiken på nya vägar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnolfi, Nicholas, 2020. Ecosystem restoration and community involvement in the Whangamarino Wetlands of New Zealand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Karl, 2020. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Magnusson, Lisa, 2020. Små urbana grönytor som mentalt välgörande miljöer : ett gestaltningsförslag för en liten park i en växande stadsdel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Tilda, 2020. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnér, Sofia, 2020. Sustainability Indices and ESG-ratings, the Impact on Corporate Sustainability : a case study using the perspective of a fast-growing Swedish bank. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Malik, Omer Hafeez, 2020. Urban Farming: Production comparison of Basil and Oak Leaf lettuce in two hydroponic growing systems : an industrial collaborated study in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Malmqvist, Frida, 2020. Barns deltagande i skapandet av lekmiljöer : en studie av två kommunala projekt och deras respektive tillvägagångssätt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malthed, Caroline, 2020. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Malve-Ahlroth, Sara, 2020. Supportive work environment for psychological wellbeing : interpretative phenomenological analysis of salutogenic affordances. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Managos, Markos, 2020. Extrusion of grass silage and its effect on feed intake, milk production and ingestive behaviour of dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mansikka, Johan, 2020. HVO – vägen mot ett mer miljövänligt skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Marcuson, Anna, 2020. Barns egna platser på skolgården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Martinsson, Elin, 2020. Eco-efficiency in Swedish dairy farms : incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Martinsson, Lydia and Thor, Sara, 2020. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Linda, 2020. Att skapa utrymme för medborgardeltagande på en historisk plats : en platsstudie på en mindre ort. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Matz, Fredrik, 2020. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mayr, Lisa, 2020. Planering för ekologisk restaurering : en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mccrea, Kirste Colleen, 2020. The effect of early environment on the adaptability of chicks : exploring cognitive aspects. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Mcnabb, Lucas, 2020. Fridays for what future? : a case study on the collective action framing of the Swedish environmental movement. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Medved, Anna, 2020. Genetic and phenotypic analysis of elbow dysplasia in four large Swedish dog breeds : an evaluation of the screening programme and clinical symptoms. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Meijer, Robin, 2020. Reimagining agriculture with perennial crops : a study on the diffusion of innovation and soil ecosystem services in the new perennial grain Kernza. Second cycle, A2E. Alanrp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Melani Johansson, Mirielle, 2020. Spödrivning i svenska travlopp : en analys av filmer och positionsdata från travlopp. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Melin, Tomas, 2020. Dietary preferences of Golden eagles (Aquila chrysaetos) in Sweden : a camera trap approach. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Melusine Jolom, Elna, 2020. Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion? : en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Menjivar Dominguez, Joakim, 2020. Samhällsomvandlingen i Malmberget : en studie om hur människor upplever och agerar i en samhällsomvandling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menzinsky, Hanna, 2020. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Michelet, Matthieu, 2020. Innovative agricultural intensification to cope with demographic and climatic changes for subsistence producers : a case study of Sandfly Island, Solomon Islands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Michold, Maria, 2020. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Michélsen, Ivar, 2020. Bland strandade moln : om en plats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mild, Erika, 2020. The Oatly Way : en fallstudie av Oatlys marknadsföring i relation till hållbar utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Milton, Ida, 2020. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Miranda Peluso, Emilia, 2020. Relation between retinal morphology, visual pathway integrity and plasmatic amyloid beta 42 peptide in old and young beagles. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Miskulnig, Kira, 2020. Lund in 2050 : a scenario-based approach on the development of urban sprawl and its effects on agricultural land in the municipality of Lund, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Modalen Sjökvist, Linnea, 2020. Ungdomars delaktighet i gestaltningen av offentliga parker : en studie av ungdomsdialog, med Lina Sandells park i Uppsala som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mohammed Abdallah Ahmed, Sallam, 2020. International genomic evaluation of Brown Swiss and Holstein dairy cattle : multi-trait vs. single-trait approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Molin Björkdahl, Josefin, 2020. Ko och kalv tillsammans : en studie av sårläkning, smärtbeteenden och tillväxt hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2020. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Moreno Reategui, Jorge Antonio, 2020. The introduction of the Africanised honey bee: A stinging menace or a blessing of the Americas? : a comparison of the Brazilian and USA beekeeping experiences. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mosca, Joseph, 2020. Taxing meat : an analysis of narratives from Swedish news articles. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mudibu Sparf, Bitota, 2020. The extractive industries transparency initiative in the Democratic Republic of Congo : the failing understanding and ownership of the E.I.T.I objectives prevent to reachthe UNs sustainable goals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mui, Kelvin Lee, 2020. The benefit of outdoor environments for international migrants facing migratory stressors : an examination of social and nature-based factors. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Murad, Mohamed, 2020. Eating out : a constructionist take on understanding a consumption phenomenon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Muragijeyezu, Pierre Celestin, 2020. Investigating the potential of different dietary fibers to stimulate butyrate production in vitro. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mutarambirwa, Adrien, 2020. Catalyzing climate change adaptation capacity : potential effects of “GALS” Approach in transforming rural farm households towards gender inclusive climate change adaptation in KIREHE District. Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Muyiramye, Didier, 2020. Agricultural vulnerability to changing rainfall patterns: Assessing the role of smallholder farmers’ perceptions and access to weather forecast information in adaptation-decision making : case study of the North-Western provinces, Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Månsson, Tove, 2020. Pilotstudie: Duration av belastningsoch svävningsfas i trav på volt jämfört med rakt spår med respektive utan ryttare samt med hästen i olika huvudpositioner. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Mårtensson, Hanna, 2020. Känslig miljö under stor infrastruktur : en studie och gestaltningsförslag för Gömmarravinen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Möckel, Fanny, 2020. The crucial role of the facilitator : analysing identity construction and dilemmas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Möller, Annie, 2020. Costs of reducing phosphorus runoff from horse pastures in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Mörk, Christopher, 2020. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ndayisaba, Jean De Dieu, 2020. Combining the goals of conservation, tourism and livelihoods in the management of protected areas : case study of the volcanoes national park in northern Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nee, Hanna, 2020. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nessvi, Rasmus and Nilsson, Anders, 2020. Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Niemi, Niklas, 2020. Influence of reed (Phragmites australis) belts in the Baltic Sea archipelago on pike (Esox lucius) and other coastal fish species. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nilson Hissa, Lisa and Törnqvist, Emelie Margareta Helena, 2020. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nilssen Klinga, Magnus, 2020. Små beståndsgående skördares förutsättningar och potential i Sveriges gallringsskogar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Nilsson, Anna, 2020. Stump treatment against Heterobasidion root rot in practical forestry : how well does it work?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Nilsson, August, 2020. Kartering av lämnade hänsynsområden vid slutavverkning med hjälp av fjärranalys. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nilsson, Axel and Andersson, Richard, 2020. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Emma and Trotzig, Ossian, 2020. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Frida, 2020. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Johan, 2020. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Julia, 2020. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Lovisa, 2020. Swedish crops for the use in production of tempeh : which raw materials grown in the Swedish crop-system can be applied in tempeh production?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilsson, Madeleine, 2020. Sockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet : en ”fall” studie. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Odd, 2020. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Åsa, 2020. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nimblad Svensson, David, 2020. Influence of cropping and fertilization on soil pore characteristics in a long-term field study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nissen, Lovisa, 2020. Kväveupptag i höstvete : hur påverkar förfrukten, jordarten och vädret?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nordberg, Olivia, 2020. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nordlander, Josefine, 2020. Nutida och framtida möjligheter till att förebygga angrepp av bladmögel (Phytophthora infestans) i matpotatisodling med hjälp av integrerat växtskydd. : en studie med fokus på hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nordlund, Izabel, 2020. History Has Its Eyes on You : a story about the identity of young Sami women, following the Girjas case. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordström, Louise and Persson, Ida, 2020. Sommartemperaturens påverkan på hjortdjurs aktivitet. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nordström, My and Hård, Karolin, 2020. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norlin, Lovisa, 2020. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norr, Ylva and Ondiege, Gabriella, 2020. Mirror, mirror on the wall, wish that I could rent it all : a case study on consumer adoption to fashion-rental services on the Swedish market. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Norrman, Hanna, 2020. The potential of starch : different characteristics of modified wheatstarches and their use in food processing. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Norrman, Sandra, 2020. Alternate wetting and drying and its influence on zoonotic disease vectors in northern Vietnam : can changing the rice-growing method reduce the presence of Japanese encephalitis virus?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nyberg, Hanna, 2020. Keys to business longevity : a study on knowledge transfer in family farm businesses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nyberg, Linda and Svensson, Fanny, 2020. Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Nyberg, Oscar, 2020. Analysis of renewable energy consumption : a panel data evidence from the OECD countries. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nygårds, Jakob and Svensson Svenungsson, Ellika, 2020. The elasticity of demand for phosphorus fertilisers in Swedish agriculture : a panel data study of price effects on phosphorus compounds in chemical fertilisers. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nyholm, Michaela, 2020. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nykvist, Pontus and Wahlberg, Elias, 2020. Lodjurets påverkan på skogshöns : en studie om lodjurs indirekta påverkan på skogshöns genom rödräv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nymans, Sofia, 2020. Fiskodlingens påverkan på fenskador och överlevnad hos utsatt lax – fokus på fisktäthet, fodertyp och foderregimer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nyström, Albin and Nytell, Anders, 2020. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Näsbom, Linda, 2020. Pelagic fish oil : methods for extraction and purification. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Odhnoff, Anton and Eidstam, Zottie, 2020. Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Odmark, Isabella, 2020. The effects of floor system on production in automatic milking systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ogden, Selma, 2020. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ohlsson, Elin, 2020. Hägnutnyttjande och beteende hos röd panda (Ailurus fulgens) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ohlén Wetterlund, Annelie and Hatt, Freyja, 2020. Samstämmighet hos djurhälsopersonal vid smärtbedömning av häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Olander, Cecilia and Broo, Hanna, 2020. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Olofsson, Filiph and Christensson, Amanda, 2020. Robotteknik för ogräsbekämpning inom morotsodling. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olofsson, Ida-Maria, 2020. På andra sidan av vattenkraften : lokalinvånares berättelser i relation till vattenkraften. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olofsson Laasonen, Emma and Nyberg, Emmy, 2020. Svenska gårdsmejerier : en inblick i mejeriproduktion och användandet av starterkulturer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Olovsson, Kristin, 2020. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olsson, David, 2020. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Olsson, Elin, 2020. Is there a geographical difference in wolverine (Gulo gulo) home range size at different spatial and temporal scales in Scandinavia?. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Olsson, Filip, 2020. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Jenny, 2020. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Jimmy, 2020. Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Victor, 2020. Evaluation of in vitro antagonism assays in the mycoparasitic fungus Clonostachys rosea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Omoleye, Oluwadamilola Oluwaseun, 2020. Assessment of food losses and waste and related greenhouse gas emissions along a fresh apples value chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Oskarsson, Rebecca, 2020. Hästens uttryck av känslor i interaktion med människor : kroppsspråk och ansiktsuttryck. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ottander, Nora, 2020. Högfrekventa mätningar med sensorer för transportberäkning av totalfosfor i vattendrag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Owen, Molly, 2020. Mulmholkar som livsutrymmen i en fragmenterad värld : en studie kring hur landskapsarkitekter kan arbeta med habitatfläckar i ett urbant landskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmborg, Elvira, 2020. Mastocytom hos hund : analys av serglycinuttryck och proteasaktivitet i serum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Palmgren, Josefine, 2020. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmqvist, Julia, 2020. Häst inom kommunal skötsel : en möjlig väg till hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmqvist, Susanna, 2020. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pannell, Ida and Nilsson, Camilla, 2020. Generationsskifterådgivares hantering av mjuka värden : har mjuka värden en betydande roll i processen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Pasanen, Sanna, 2020. Lupin as a future protein source in Sweden – Food safety aspects, prospects and challenges. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Pedersen, Mette, 2020. Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI? : analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Perry, Johanna, 2020. Självförvaltning av bostadsgårdar : en studie om fastighetsbolagens erfarenheter och självförvaltningens inverkan på gemenskap bland hyresgäster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pershagen, Anna-Maria, 2020. Illuminating filters of perception : an interview survey with leading landscape architects on their approach to site. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pershagen, Karin and Westerlund, Jonas, 2020. Hyggesfria skötselmetoder för utveckling av sociala värden inom en tätortsnära skog : projekt Vätteskogen, Skinnskattebergs kommun. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Amanda, 2020. Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö : hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2020. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, David, 2020. Lavspridning på hyggesbrända hyggen. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Persson, Elin, 2020. Biological control of fungal diseases in a forest nursery : impact on the fungal community, species abundance and some fungal pathogens. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Persson, Hugo, 2020. Closed ecological life support systems : cycling of carbon, nitrogen and water. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Persson, Isa, 2020. Klinisk effekt av subkutan ivermektinbehandling mot infektion med små blodmaskar (Cyathostominae spp.) hos isländska föl. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Persson, Jonas, 2020. Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Mikaela, 2020. Fjordparken : en studie om postindustriell stadsomvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Oskar, 2020. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Samuel, 2020. Granstubbar som substrat för vedlevande skalbaggar : en jämförelse av faunan i gallringsstubbar och slutavverkningsstubbar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Persson, Sofie, 2020. Vilken effekt har selektionen på exteriöregenskaper haft på mjölkproduktionen? : Holstein- och jerseykor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Persson, Zara, 2020. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson Lannér, Helena, 2020. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peteri Brunbäck, Mikael, 2020. Investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) in Hyalomma spp. ticks and evaluation of knowledge and practices related to ticks and CCHF among the Karamojong pastoralists in Moroto district, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Petersson, Evelina, 2020. Skillnader i rörelsesymmetri i olika tempo hos travhästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Pettersson, Agnes, 2020. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Anna, 2020. Ekosystemtjänster i gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Daniel, 2020. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pettersson, Johan, 2020. The use of tissue culture methods for producing resistant material of Aesculus hippocastanum : a literature study. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Breeding

Pettersson, Josefin, 2020. Detection of poleroviruses causing virus yellows in sugar beet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Pettersson Silvén, Malin, 2020. Effects of biochar on the water-holding capacity of soils : field experiments in asparagus cultivation capacity of soils on Gotland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Pia, Chiara, 2020. Agro-ecological diversification in meat and dairy farms : barriers and drivers in the European and Swedish policy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Pihl, Axel, 2020. Ramnäs Nilsgård 133 : ett förslag för att bevara kulturvärden med anpassning till samtida skötselförutsättningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Sara, 2020. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Planting Mollaoglu, Emil, 2020. “Planting Trees is Always Good” : a WPR-analysis of Swedish carbon offsetting initiatives through tree planting projects in the Global South. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ponzelar, Charlotte, 2020. Teacher’s narratives on the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) : a comparative discourse analysis in Germany and Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Prabert, Josefine, 2020. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Prestberg, Therese, 2020. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Puertas Hallberg, Jenny, 2020. Vresboken : dåtid, nutid, framtid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pustina, Joel and Pustina, Michael, 2020. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pålsson, Linnéa, 2020. Aktivitetsbudget och smärtrelaterat beteende hos hästar med inducerad ortopedisk smärta. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Pålsson, Olivia, 2020. Interaktioner mellan människa och tamkatt (Felis silvestris catus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Radeborg, Maria, 2020. Var det bara berberis? : en undersökning av vegetationen på tre miljonprogramsgårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radinger, Sara, 2020. Ungdomsplats : ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radovic, Agnes, 2020. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Rafea, Jana, 2020. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ramberg, Louise, 2020. Farmer knowledge sharing and social networks in agricultural extension : farmer perceptions from six Indonesian villages. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ramgren, Sofia, 2020. Utvärdering av varierad mängd utsäde och gödning i maltkorn : är det lönsamt?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ramgren, Sofia and Karlsson, Daniel, 2020. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ramstedt, Cassandra, 2020. Investigating the prerequisites of a service guarantee for soil damages. Second cycle, A2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

Reijer, Emma, 2020. Arbetar länsstyrelserna lika? : en analys av hantering och prioritering av anmälningsärenden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Reimeskog, Malin, 2020. Virtuella stängsel för getter (Capra hircus) : effekter på välfärden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Reini, Hanna, 2020. Katalysatorer för appropriering : en fallstudie av Tempelhofer Feld och utformningens påverkan för ianspråkstagande av ett offentligt rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2020. Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Remsö, Mats, 2020. Jämförelse mellan Skogliga grunddata 2.0 och fältmätta beståndsvariabler i bestånd med huggningsklass S1 och S2. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ren, Wenzi, 2020. Diversity and distribution of Armillaria species in Dalby Söderskog and Norreskog. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Reppen, Adrian, 2020. ”Formernes genkomst” : en komparativ studie av Sven-Ingvar Anderssons formspråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Richold, Jack, 2020. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2020. Skalstock, sektion och deltagande observation : ett försök att kombinera landskapsarkitektur och socialantropologi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rolff, Olga, 2020. Grönområdens roll i förebyggandet av livsstilssjukdomar : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roman, Emmy and Ahlström, Clara, 2020. Försäkringsförmedlarens ansvar : finansiell läskunnighet och hållbar kommunikation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Roos, Christofer and Strömberg, Axel, 2020. Effekten av GROT-uttag i föryngrings-avverkning på trädtillväxten och markens produktionsförmåga över tid. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Roos Engström, Anna, 2020. Brunbjörnars beteenderespons på hundträning : hur björnar (Ursus arctos) i hägn reagerar på hundträning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Rosendahl, Mikaela, 2020. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen : en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Rosenwall, Nellie, 2020. Hörselskador hos tjänste- och jakthundar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Rowicki, Elin, 2020. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruffino, Alessandra, 2020. The role of terpenes produced by Brassica napus in interactions with Verticillium longisporum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Rufullayev, Elvin, 2020. Modelling the water balance of a grassland soil. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Soil and Environment

Ruks, Janis, 2020. Effects of ash dieback and Dutch elm disease on forest structure in Dalby Söderskog 2012-2020. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Runesson, Elisabet, 2020. Compilation of life cycle assessments of cultivated blue mussels : recalculation of the inventory assessments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ryberg, Hampus, 2020. Illuminating perceptions about communication in environmental consultancy organizations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydiander, Erik, 2020. Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll? : en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryding, Emma, 2020. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rydmark, Ella, 2020. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönnhagen, Moa, 2020. För- och nackdelar med köttkonsumtion : en sammanställning av de möjliga konsekvenserna med kött i människans diet, ur ett västerländskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rönnqvist, Elena, 2020. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rühling, Birgitta, 2020. Malmö by the Sea : en studie om platsanknytning och upplevelsen av tillgång på vatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sadeghi, Ali Reza, 2020. Cobalt and nickel concentrations in the Uppsala clay deposits : solubility and risk assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Saleh, Sara, 2020. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Daniel and Wiik, Mikael, 2020. Kostnadsanalys och kvalitetskontroll av markberedning på blockiga/steniga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Samuelsson, Oscar, 2020. Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet : ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Sara, 2020. What does beef taste like? : a sensory study for development of beef terminology. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sandberg, Victoria, 2020. Järnvägsstationerna och deras omgivning : då och nu med fyra exempelstationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sattar Panahi, Mina, 2020. Långsiktiga effekter av växtföljd på avkastningen av vårsådd stråsäd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Schedin, Karin, 2020. Landskapsarkitekturen bakom galler. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schmidt, Catharina, 2020. Occurrence of Phytophthora species in soils, and functional analysis of soil microbiomes on Biolog EcoPlates : a study on commercial soils, and forest and urban soils. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Schneider, Julia, 2020. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schön, Anna, 2020. Betesdjur i förvaltning av rekreationsområden : en studie av Skåneleden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schönborg, Therese, 2020. Variation in protein profile of bulk milk from Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sedin, Martin and Sterner, Karl, 2020. Utvärdering av Sennebogen 830E och Svetruck TMF 12/9 vid rundvirkesterminal : en analys mellan två maskinsystem. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Segervall, Amanda, 2020. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Seidenstädt, Julia, 2020. Odlingssystemfrågor i relation till klimat : en jämförande fallstudie av växthusavgång från en konventionellt brukad gård och en biodynamiskt brukad gård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Sellberg, Anna-Karin, 2020. Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Selling, Kristin, 2020. Resistant E. coli isolated from smallholder pig farms in Lira, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Serin, Karin, 2020. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Settergren, Hugo, 2020. Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö : exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sevä, Daniella, 2020. Fåglar som tar vatten över huvudet : en studie om sällskapsfåglars badbeteende och badvanor i hemmet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Shahid, Hira, 2020. Significance of a sustainable business model : the case of IKEA, swedish retailer in furniture and home accessories. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Shao, Chunyan, 2020. Cost benefit analysis of wind and hydro power CDM projects in China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sharif, Muhammad Fawad, 2020. Comparative movement behaviour and habitat selection of semi-domestic herbivore : central-place grazing versus free-range grazing in Reindeer (Rangifer t. tarandus). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Shaswar, Vera, 2020. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Silwer, Hanna, 2020. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Simonsson, Ebba and Stenman, Elin, 2020. Digitaliseringens förändringsprocess : en fallstudie inom redovisningsbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sjulgård, Hanna, 2020. Spatiotemporal responses of wheat and pea roots to fluctuations in soil physical conditions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Sjunnesson, Jonas and Andersson, Linnéa, 2020. Höja tak : en metod att bygga om till ett nytt användningsområde?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Sjöberg, Carl and Olsson, Olof, 2020. Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel? : en studie med fyra gårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjödell, Nina, 2020. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Sjöfors, Martin, 2020. En studie om hur framtida landskapsarkitektur kan påverkas av Artificiell Intelligens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöman, Elin, 2020. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöstedt, Johan, 2020. Metodvariation vid elektroretinografi av friska Beaglehundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Skalstad, Sofie, 2020. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skarin, Hannes, 2020. Individuell platsidentitet och gemenskapen mellan platser : ett gestaltningsprogram för Entréplats Fulufjället. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skutnabb, Tamara, 2020. Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Equine Studies

Skålberg, Björn and Stenlund, Jacob, 2020. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skånberg, Maria, 2020. Råbysjön ur olika aspekter : en komparativ studie av litteratur, förprojektering och utfall. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slof Pacilio, María, 2020. Improving the welfare of the Amur leopards (Panthera pardus orientalis) at Nordens Ark (Sweden). Second cycle, A2E. 2020: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Smedberg, Amanda, 2020. Ett gestaltningsförslag för Ursviks torg med fokus på hårda materials klimatpåverkan : att skapa mer hållbara landskapsarkitekturprojekt genom klimatberäkningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Smedberg, Elin, 2020. Från uppdrag till förslag : en undersökning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedbro, Cecilia, 2020. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smidvik, Hanna, 2020. Lantsorters roll i klimatanpassning av jordbruket : vad kan studier över mellansvensk svarthavre säga om betydelsen av lokal anpassning i ett förändrat klimat?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sommensjö, Alexander, 2020. The influence of corporate governance on CSR : a multiple case study of the Swedish insurance sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sondermann, Jana, 2020. Role of Potato mop-top virus RNA-TGB in pathogenesis and synergism with Colombian potato soil-borne virus. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Sperr, Ellen, 2020. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sprimont, Lena and Kumlin, Madeleine, 2020. Utvärdering av två olika operationsunderlag för häst : luftmadrass och operationsbord med dithörande tunn madrass. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Stein Åslund, Matilda, 2020. A window to the future of Sweden’s pine forestry? : development of declining Scots pine after a severe drought and the presence of Diplodia sapinea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Steinerová, Karolína, 2020. The effect of feeder space on pig behaviour and performance in organic production with a pig sort feeding system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Stenfelt, Johanna, 2020. Berikning för hundar i hundhem : en kombinerad litteratur och enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Stenmark, Erika, 2020. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenström, Louise, 2020. Vegetation genom årstiderna och dess inverkan på människans välmående. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sterner, Cecilia, 2020. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Sterner, Rebecka, 2020. Jod i mjölk : vad påverkar innehållet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Stigertsson, Alexander and Palmqvist, Rebecka, 2020. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stolt, Linnea, 2020. Public school catering's role in the transition towards a sustainable food system : opportunities of serving more legumes and less meat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Stolz, Carina Julia, 2020. Intentional communities as drivers of societal change towards sustainability? : understanding community advocates' social representations of change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stolzenberg, Sandra, 2020. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin : enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Stopek, Olivia Margareta, 2020. När vattnet tryter : en studie om landsbygdens medborgares rättigheter och skyldigheter i förhållande till vattenförsörjning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Storkamp, Fredric, 2020. Analysis of automated monitoring for results-based agri-environmental schemes : a case study in Baden-Württemberg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Stotzer, Sebastian, 2020. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Stotzer, Sebastian, 2020. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Stryjan, Noa, 2020. Planering för fysisk aktivitet : en analys av Hallonbergen 1967-2020. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strömvall, Cecilia and Holmström, Lisa, 2020. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ståhlberg, Kajsa, 2020. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sulonen, Cornelia, 2020. Rädsla, oro och ängslighet hos sällskapshundar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sund, Maja Tomina, 2020. En effektutvärdering av Skogsstyrelsens arbete med objektvis rådgivning avseende hyggesfritt skogsbruk. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sundell, Anna, 2020. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Sundin, Emelie, 2020. Carbon footprint and energy use of transport in the supply chain of pulses for Swedish human consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sundström, Olof, 2020. Choke disease in timothy : seed borne disease and mycotoxins. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Svanberg, Fredrik, 2020. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svanberg, Tove, 2020. Hasskador hos svenska mjölkkor : Förekomst i sju besättningar under ett års tid. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Svantesson, Carolina, 2020. En levande stadsmiljö : strategier för att minska bilism i städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svedlund, Viktor, 2020. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svenneke Åsberg, Fanny, 2020. The underlying meanings shaping Environmental Communication Campaigns (ECCs) : an exploration of meta-discourse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Alexandra, 2020. Behandling och omvårdnad av fåglar med vingfrakturer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Svensson, Elin and Hardorp, Tuva, 2020. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Olga, 2020. Kan behandling med kanagliflozin sänka postprandiella glukos- och insulinkoncentrationer hos hästar med EMS? : utvärdering av behandlingseffekten med hjälp av ett oralt sockerbelastningstest. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Sverud, Jonathan, 2020. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Swahn, Andrea, 2020. Djur på schemat : en enkät till biologilärare i grundskolan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Swensson Källén, Annika, 2020. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Syed, Owais, 2020. Social innovation på landsbygden : en studie om Uppsala och Tierps kommuners strategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Säll, Hedvig, 2020. How to improve the soilless cultivation of sweet basil looking at light and nutrition?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Söderberg, Rebecca, 2020. Prevalence of the zoonotic diseases cysticercosis and trichinellosis among pigs in rural Cambodia : a cross-sectional study investigating prevalence and risk factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Södergren, Ingemar, 2020. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderholm, Max, 2020. Phenotype microarray av Xanthomonas hortorum pv. perlargonii : Phenotype microarray av växtpatogenen Xantamonas hortorum pv. pelargonii för att undersöka exogena ämnens påverkan på bakteriens respiration samt bildandet av biofilm och biotensider. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Söderling, Amanda, 2020. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Södermark, Nils, 2020. Inverkan av trädslagsval och plantstorlek på tall- och granbestånds anläggningskostnad, skadeutveckling och tillväxt i norra Sveriges kust- och inland. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Söderström, Julia, 2020. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Söderström, Kristine, 2020. Stadsnära jordbruksmark är inte bara mat! : hur kan man värdera och eventuellt kompensera nyttigheter vid byggande på jordbruksmark?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderström, Linus, 2020. Plant-growth promoting rhizobacteria in soilless cannabis cropping systems : implications for growth promotion and disease suppression. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tallgren, Elias and Andersson, Henrik, 2020. Studie av effekterna efter behandling mot viltarbete i plantskog i östra Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Tavaststjerna, Lovisa, 2020. Superblocks i svensk kontext : undersökande arbete om Barcelonas innovativa planeringsmodell. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tchedry, Vincent, 2020. Transition of agroecology in Bali, Indonesia : what are the main barriers and opportunities for small-scale farmers to scale-up agroecology in central Bali?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tefera, Abel Nigussie, 2020. Logistics performances of health care system using queue analysis : the case of St. Paul’s hospital, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tegler, Emma, 2020. Kan behandling med SGLT2-hämmare minska det postprandiella insulinsvaret hos hästar med EMS vid utfodring med vallfoder?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Teimert, Linn, 2020. Metamizols analgetiska effekt hos hund med abdominell smärta. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Tengstrand, Sofia, 2020. En pilotstudie: förekomst av inflammatoriska celler i synovialmembranet vid osteoartrit hos katt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Ter Borg, Rebecca Naomi, 2020. Effects of afforestation and crop systems on the water balance in the highlands of Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Thelander, Emil, 2020. Are sustainable funds sustainable in terms of return? : a study on the Swedish fund market. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Thompson, Helen Olga, 2020. Nourishing a growing population : overcoming the challenge of B12 deficiency in an increasingly vegetarian world. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Thor, Gabriel, 2020. Bevattning i vallodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Thorell, Pernilla and Eriksson, Helena, 2020. Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Thorsell, Paulin, 2020. Med plats för dagvattnet : ett gestaltningsförslag för Eriksbergsparken och Västertorg i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thorslund, Rebecka, 2020. Bokashis respiration i jorden : betydelse för dess klimatpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Thorstensson, Anton, 2020. Energieffektivisering av dricksvattendistribution : dataanalys och simulering av pumpdrift vid Görvälns vattenverk. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Thörnblom, Marcus, 2020. Naturvårdsbedömning i västra Värmland – Skillnaderna mellan målklasserna PG, NS och NO. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Tidlund, Leonie, 2020. Gränsöverskridande samverkan i biosfären : samverkansprocesser i två biosfärområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tillenius, Linnea, 2020. Dialogbaserad gestaltning : ett konceptuellt gestaltningsförslag för utemiljön vid Café Genomfarten och Värmestugan Grottan i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tinggren, Sofie, 2020. The impact of managed honeybees and commercial reared bumblebees on pathogens in wild bees. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tirén, Sigrid, 2020. Mineralkväve i åkermark efter skörd : vilka faktorer påverkar nivåerna och hur kan höga värden undvikas?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Toivonen, Tina, 2020. Förflytta grisar (Sus scrofa domesticus) : en jämförelsestudie mellan traditionell drivning och positiv förstärkning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tomasson, Lina, 2020. Cotula coronopifolia : invasive or just another alien species?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Torgersson, Elin, 2020. Sociala interaktioner och hägnutnyttjande hos Afrikansk vildhund (Lycaon pictus) på Borås Djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Torstensson, Ellen and Persson, Emelie, 2020. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Toss Ekmyr, Elina, 2020. Total proteolysis in bovine raw bulk milk of Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Trapp, Ada, 2020. Fodrets inverkan på förekomsten av uratstenar hos dalmatiner : en enkätstudie om dalmatiners fodervanor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Treble-Read, Lee and Wilhelmsson, Lena, 2020. Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Trinks, Teo and Karlsson, Oskar, 2020. Misslyckande inom lantbruksföretag : en undersökning av forskning och intervjuer ur intressenters perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Trolin, Amanda, 2020. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Troëng, Carl Linus, 2020. Träds rumsliga verkan på gator och torg i vintertid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Truelson, Charlotta, 2020. Primula för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Turner, Adam John Norton, 2020. A camera trap study on the spatio-temporal behaviour of Asian elephant (Elephas maximus) to mitigate human-elephant conflicts in the Dong Phayayen-Khao Yai – Forest Complex, Thailand. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Täll, Kristjan, 2020. Accuracy of mobile forest inventory application KatamTM Forest : evaluation of accuracy in different forest types and comparison to conventional inventory methods. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Uddin, Md Sala, 2020. Does urban enlargement influence CO2 emissions in Sweden? : labour market growth and commuting patterns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Utterström, Beatrice, 2020. Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin : kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Uvais, Fathima and Karlsson, Herman, 2020. Varumärkesidentitet och varumärkesbild på svenska gårdsbutiker : en kvalitativ studie på etablerade gårdsbutiker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Uwera, Honorine, 2020. How robust is water quality determination with optical measurements for highly polluted agricultural waters?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Valentin, Ida and Hagbard, Louise, 2020. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Valerio Trujillo, Francisco Javier, 2020. Assessing the potential for vertical urban agriculture for multi-storey buildings : a case study of the proposed Culture Casbah development in Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Valeur, Johan, 2020. Promoting lateral bud growth in sweet potato (Ipomoea batatas) : comparing the foliar application of synthetic phytohormone and coconut water. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Valter, Sofia, 2020. The economic and social conditions of Pakistani Basmati Rice Farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Rural Development and Agroecology

Valtinat, Sofie, 2020. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Van Damme, Renaud, 2020. Novel workflow for metagenomics and transcriptomics analysis of A.D. systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Vasell, Viktor, 2020. Kyllagring av grantimmer : ett lagringsförsök. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Velander, Lovisa, 2020. A field study on rabies in dogs in Lao PDR the overall knowledge about rabies amongst dog owners. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Venkatesan, Sowmiya Devi, 2020. Characterizaion of the mechanism underlying auxin-induced seed arrest in Arabidopsis thaliana. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Vernersson, Patric and Möller, Emil, 2020. Beslutsprocess vid förvärv av jordbruksmark : intervjustudie med affärsrådgivare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Vestlund, Maja and Willhed, Lisa, 2020. Geriatriska katters särskilda omvårdnadsbehov : hur omvårdnaden utförs på två svenska smådjurssjukhus, en intervjustudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Vidarsson, Maja, 2020. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vidén, Josefin and Wejlemark, Sunniva, 2020. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Viio Löfberg, Johanna, 2020. Dealing with disagreements at water management meetings. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Viklund, Johanna, 2020. Behaviour and hygiene of finishing pigs housed in ‘Moving floor’ pens : a comparative study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Vikström, Rasmus, 2020. Kompetensprofil för skogsmaskinförare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad förväntas ha. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Vilde Hörnell, Hanna, 2020. Verkliga fiktiva linjer : en studie av olika kartor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vilkancis, Niklas, 2020. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vinberg, Hanna, 2020. Effect of fuel tax on carbon dioxide emissions in Sweden : a panel estimation approach. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Vlasenko, Larisa, 2020. Sustainability communication in clothing stores : exploring the interplay between attitudes, behaviour and the context of in-store apparel shopping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Voigtländer, Tamara Kristin, 2020. Comparison and optimization of removal of natural organic carbon from raw water with ultrafiltration in pilot scale experiments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Volter, Agnes, 2020. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wahlgren Conrad, Agnes and Persson, Åse, 2020. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Wahlèn, Sofia, 2020. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Waldin, Henrik Mikael, 2020. Varufiering i hållbarhetens namn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallbring, Josefin, 2020. Täthet ur ett upplevelseperspektiv : en fallstudie om stadsdelen Kungsängen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wanler, Linnea, 2020. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt på hundar med osteoartrit : utvärderat med aktivitetsmonitor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wauben, Noortje, 2020. Experiencing and responding to climate change in the Andes : campesino experiences with – and Responses to – changes in the climate in the Andean highlands of Southern Ecuador. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Webjörn, Zara, 2020. Separation mellan mjölkko och kalv : begränsad digivning som alternativ. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Weimers, Kristina, 2020. Nutrient dynamics in pak choi cultivation fertilized with biogas digestate : effects of non-nutrient digestate elements and amendment with mineral nutrients. Second cycle, A2E. Alnarp: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Weinstock, Matilda and Wennberg, Fredrik, 2020. Du är konstverket : platsskapande genom temporär arkitektur i Bredäng Centrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wen, Yaru, 2020. Characterization of MITF gene in crayfish and their possible role in innate immunity. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Wentzel, Michael, 2020. The direct and indirect relation between ungulates on small mammals. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wessling, Hanna, 2020. A fishery at risk and the limits to adaptation : a study of Cambodian Community Fishery organisations’ role in reducing livelihood vulnerability to climate change in their communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wester, Simon, 2020. Occurrence of a recently described and validated subchondral defect in the distal tarsus of Icelandic horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Westerlind, Evelina and Falk, Kristin, 2020. Urbana träd i Adelaide : en studie som undersöker hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westerlund, Marcus, 2020. Stora Tandån. Kartering & åtgärder : en undersökning i vad som finns och vad som kan återskapas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Westerståhl, Sofia, 2020. Länsstyrelsernas användning av de allmänna råd som är kopplade till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Westin, Erik, 2020. Designförslag för Holmen Skogs nya omlastningsterminal i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Westlund, Mari-Helen, 2020. European perch (Perca fluviatilis) as a possible predator of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Whitman, Max, 2020. Exploring the mechanics of power in Swedish forest management : narratives by self-proclaimed critics’ and their understanding of the power dynamics transforming the Swedish forest landscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Widegren, Ida, 2020. Träning och test med hund på brunbjörn (Ursus arctos) i hägn : långsiktiga effekter på beteenderepertoaren. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Widegren, Stephanie, 2020. In vitro-gasproduktion hos olika gräsarter med faeces från häst som inokulant. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Widmark, Oskar and Norström, Jacob, 2020. Ekofickan : gestaltning i det lilla med naturen som förebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wik, Tor, 2020. Vägtrummeinventering : jämförelse av två inventeringsmodeller för vägtrummor. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wilkins, Josefin, 2020. Transformativa utrymmen i arbetsmarknadsinriktad prerehabilitering : platsens betydelse för positiva utvecklingsprocesser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Willeborn, Beata, 2020. Barns självständiga mobilitet i staden : vägen till skolan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Willeborn, Beata, 2020. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiman, Sara, 2020. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wincent, Carin, 2020. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Winkler, Signe, 2020. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Winsnes, Gustav and Tinnerstedt, Gustaf, 2020. Återvinning av betong : för en cirkulär materialanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiström, Oskar and Helgesson, Emil, 2020. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wiström Bolding, Elin, 2020. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wojcik, Alice, 2020. How do UK politicians respond to the climate emergency? : a critical discourse analysis of the Party Leaders’ Climate Debate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wrenfelt, Tuva, 2020. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wärnsberg, Emma, 2020. Motion asymmetry and body fat in Swedish riding school horses : is there a connection?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Yaghoubi, Rahimeh, 2020. En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Yang, Carolina, 2020. The potentials of agroforestry systems in Denmark and southern Sweden : a comparative study on farmers’ perceptions and agroforestry-related policies. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Yngve, Klara, 2020. Arbuscular mycorrhiza in landrace and modern wheat : its impact on plant performance and how it is influenced by plant breeding and modern cropping practices. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Yngvesson, Philip, 2020. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Zedén, Sarah, 2020. Förekomst av önskvärda beteenden och stereotypier i relation till utevistelse hos giraffer (Giraffa camelopardalis) på Borås djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Zetterberg, David, 2020. Styrmedel för en mer resurseffektiv användning av biomassa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Zetterkvist, Linda, 2020. How does species density affect activity patterns of three sympatric ungulate species in a Scandinavian boreal forest?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Zetterkvist, Linda, 2020. Movement ecology of ungulate communities : effect of species densities and habitat selection. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Zetterlind, Bobby, 2020. Isolation and cultivation of methanogenic archaea from serpentinization system at Chimaera Seeps, Turkey. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

van Berlekom, Andreas, 2020. Effects of mass flowering crops on wild pollinator abundance and species richness : a review of local and landscape effects in the agricultural landscape. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

von Braun, Adrian and Tufvesson, Lukas, 2020. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

von Gegerfelt, Agnes and Haara Löfstedt, Katarina, 2020. Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

von Hackewitz, Lina, 2020. Sustainable and cost-efficient feed ingredients for optimum breeding of house crickets (Acheta domesticus) for human consumption in Thailand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

von Limburg-stirum Dörring, Viktoria, 2020. Hjortdjurs fodersök på hyggen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

von Rosen, Gabriel, 2020. Samodling av ettåriga grödor : attityder bland lantbrukare och hur tillämpningen kan öka i framtiden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Älmefur, Marcus, 2020. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Åberg Villacis, Carolina, 2020. Beteenden och hägnutnyttjande hos stingrockor (Dasyatis pastinaca) i fångenskap. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ågren, Kalle, 2020. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Julia, 2020. Naturens rehabiliterande effekt : en litteraturstudie av den senaste forskningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Marta, 2020. Historisk hävdtidpunkt i landskapets gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Åshage, Anna, 2020. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Åström, Jessica, 2020. Evaluating abundance of deciduous trees in production forests along small stream : can Sweden meet current policy goals without intensive management. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Östberg, Alexandra, 2020. Hästars (Equus caballus) beteenderespons på varma respektive kalla bett : en experimentell studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Östberg, Karolina, 2020. Hamnparken i Nyköping : ett gestaltande arbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östby Andersson, Felicia, 2020. The determinants of beef imports in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Östensson, Elin, 2020. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östermark, Linnea, 2020. Finns det en effekt av miljögifter på thyroidea hos svenska gråsälar?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

This list was generated on Tue Jul 16 03:00:22 2024 CEST.