Home About Browse Search
Svenska


Nordberg, Olivia, 2020. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Osteochondros (OC) är en multifaktoriell sjukdom där broskbildning sker istället för benbildning
vid tillväxt. Brosket går i nekros och risken finns för lösa benfragment, även ofta kallat
osteochondrosis dissecans (OCD). Osteochondros är en viktig sjukdom inom hästsporten då den
medför ekonomiska problem såväl som påverkar hästens välbefinnande. Sjukdomen uppstår, och
syns på röntgen, tidigt i hästens liv och följdproblem såsom hälta upptäcks ofta när hästen sätts i
träning. Prevalensen av OC har setts variera mellan 2,4% och 32% inom olika hästpopulationer och
för olika leder.
Den här litteratursammaställningen sammanfattar information om prevalens, arvbarhet,
genetiska korrelationer och involverade gener och genomiska regioner i olika hästpopulationer. Den
informationen används i detta arbete för att jämföra och dra slutsatser kring selektion mot OC.
Litteraturgenomgången visade att prevalensen var högre hos varmblodiga travhästar än hos
varmblodiga ridhästar. Arvbarheten var också högre hos varmblodiga travhästar än hos varmblodiga
ridhästar. Prevalensen och arvbarheten har setts vara lägre för OC i knäled jämfört med i has- och
kotled. Genetiska korrelationer skattade mellan OC och OCD visades vara höga, vilket indikerar en
gemensam genetisk bakgrund. Genetiska korrelationer mellan förekomst av OC i olika leder är
däremot lägre och indikerar olika genetiska bakgrunder. Selektion bör ske mot OC i respektive led
då den genetiska bakgrunden för OC mellan leder skiljer.

,

Osteochondrosis (OC) is a multifactorial disease where cartilage formation develops instead of bone
formation when the horse grows. The cartilage reaches necrosis and there is a risk of loose bone
fragments, also known as osteochondrosis dissecans (OCD). Osteochondrosis is an important
disorder within the equine industry, due to the high impact on the economy as well as the well-being
of the horse. Osteochondrosis often evolves and is visible at radiological examinations early in the
horse’s life and symptoms such as lameness often occur later when the horse is put into training.
The prevalence of OC varies between 2,4% and 32% within different populations and for different
joints.
This short review of current literature compiles the prevalence, the heritability, the genetic
background and the genes and genomic regions involved, in order to compare and make conclusions
about the selection against OC. According to the literature the prevalence was higher within
Standardbred trotters than within warmblood riding horses. Also, the heritability was higher in
standardbred trotters than in warmblood riding horses. The prevalence, as well as the heritability,
was lower for OC in the stifle joint than for the hock and fetlock. Genetic correlations estimated
between OC and OCD within the same joint were high, which indicates a common genetic
background. Genetic correlations of OC between different joints on the other hand were low, which
indicates separated genetic backgrounds. The selection against OC should involve several joints
because the genetic background seems to differ.

Main title:Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst
Authors:Nordberg, Olivia
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:osteochondros, häst, genetisk bakgrund, arvbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15736
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15736
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 11:19
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics