Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Alexandra, 2020. Behandling och omvårdnad av fåglar med vingfrakturer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vingfrakturer är en vanlig orsak till att fåglar behöver vård på veterinärkliniker. Syftet med arbetet
var att söka vetenskaplig information om behandling och omvårdnad av vingfrakturer hos fåglar.
Intentionen var även att jämföra skillnaderna på behandling och omvårdnad mellan tamfåglar och
vilda fåglar. Vidare fokuserar arbetet på att utforska om fåglar med vingfrakturer kan läka och återfå
sin förmåga att flyga igen efter behandling. Arbetet bestod av en litteraturstudie och personliga
intervjuer. Till litteraturstudien användes både vetenskapliga artiklar och läroböcker för att hitta
information. För intervjuerna kontaktades tre veterinärer och två djursjukskötare som arbetade på
veterinärkliniker som var specialiserade på exotiska sällskapsdjur. Av de fem personer som
kontaktades kom tre till intervju.

I litteraturgranskningen framkom det att röntgendiagnostik används för att avgöra om det finns en
fraktur och utröna vingfrakturens utseende. Bandagering är den vanligaste behandlingsmetoden som
används för att påbörja läkningsprocessen. Detta arbete ger information om hur behandling och
omvårdnad för fågel med vingfraktur kan utformas. I arbetet jämförs de skillnader som fanns att
hitta i den sökta litteraturen inom behandling och omvårdnad mellan tamfåglar och vilda fåglar.

Resultatet i arbetet tyder på att fåglar är svåra patienter att hantera och behandla, då de lätt blir
stressade och döljer smärta. Det finns trots det en chans att fåglarna kan återhämta sig från en
vingfraktur om personalen på kliniken har rätta kunskaper. Det spelar även in om djurägaren avsätter
tid och arbete för att optimera fågelns välmående under läkningsprocessen.

,

Wing fractures are a common reason why birds need care at veterinary clinics. The aim of this
bachelor thesis was to obtain scientific information regarding the treatment and care of wing
fractures in birds. The intention was also to compare the differences in treatment and care between
domestic birds and wild birds. This bachelor thesis focuses on exploring if birds with wing fractures
can heal and regain their ability to fly again after treatment. The bachelor thesis consisted of a
literature study and personal interviews. For the literature study, both scientific articles and
textbooks were used to find information. For the interviews, three veterinarians and two veterinarian
nurses who worked at veterinary clinics specializing in exotic pets were contacted. Three of those
five were booked for interview.

In the literature it was found that x-ray diagnostics are used to determine if there is a fracture and
confirm the appearance of the wing fracture. Bandaging is the most common treatment method used
to begin the healing process. This bachelor thesis provides information on how the treatment and
nursing of a wing fracture can be designed. The work compares the differences that were found in
the applied literature in the treatment and nursing between domestic birds and wild birds.

The results of this bachelor thesis indicate that birds are difficult patients to manage and treat, as
they easily become stressed and conceal pain. There is nevertheless a chance that the birds can
recover from a wing fracture if the staff at the clinic has the right knowledge. It also matters if the
animal owner allocates time and work to optimize the bird's well-being during the healing process.
Keywords: wing fracture, birds, treatment, care, pet bird, wild bird

Main title:Behandling och omvårdnad av fåglar med vingfrakturer
Authors:Svensson, Alexandra
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:vingfraktur, fåglar, omvårdnad, behandling, tamfågel, vildfågel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15669
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15669
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 10:44
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics