Home About Browse Search
Svenska


Kreutz, Emilia and Peterson, Ellinor, 2020. Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land : a study in the region of Östergötland, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The area of arable land is decreasing every year as a result of expanding cities or road
networks, a fact affecting the farmers’ business possibilities. The farms in Sweden are
simultaneously getting fewer but larger in size, the higher survival rate among the larger
farms indicating that growing means surviving. Furthermore, the price of arable land in
Sweden has drastically increased over the past ten years, with Östergötland being one of the
highest priced areas. However, recent literature regarding the acquisition of arable land
discusses how theory focusing on monetary values fails to recognise farmers’ behaviour and
values. Instead, recent literature suggests that non-pecuniary attributes, along with economic
factors, influence farmers’ decision-making in different contexts.

The present study was designed to determine the underlying motivational factors of farmers
when acquiring arable land. The study contributes to the field by deriving from existing
literature, such as the net present value, hedonic pricing and behavioural aspects, and
criticizing its inadequacy. By doing so, the present study aims to create a more holistic picture
of the matter. The study is based on Means-End Chain theory (MEC), a framework for
describing and linking peoples’ values to their behaviour. The Zaltman Metaphor Elicitation
Technique (ZMET) was used, a qualitative method previously never applied in this context,
providing a new perspective and generating a unique result. The method enabled the farmers
themselves to control what aspects were highlighted during the interviews and forced them
deeper into their reasoning process. The cause-effect relationships between elements elicited
were then coded and illustrated in a Hierarchal Value Map (HVM), constituting the result of
present study.

The main findings indicate how farmers’ underlying motivational factors cannot be
characterized as either financial or non-financial when acquiring arable land. Rather, financial
and non-financial factors are in this context closely linked. The most prominent value
pronounced during the interviews was “Profitability”, closely followed by “Happiness” and
“Well-being”. The interviewed farmers acquired the arable land essentially based on location,
to increase farm size and to enable continued operation. These attributes were found to
increased revenue and improve efficiency as well as the work situation. Using ZMET in the
study was considered vital to assess the respondents’ reasoning processes and thereby the indepth
information governing the result. To conclude, the result of the present study shows that
there is a complex set of factors that motivates farmers in their decision to acquire arable land.

,

Varje år minskar åkermarksarealen till följd av att städer och vägnät utvidgas, något som
påverkar lantbrukares affärsmöjligheter. Samtidigt blir antalet lantbruksföretag i Sverige färre
men större i storlek vilket visar på en tydlig överlevnadstrend bland större företag som
indikerar att företag som växer är de som överlever. Åkermarkspriset har drastiskt ökat i
Sverige under de senaste tio åren, med Östergötland som ett av de områdena med högst priser
för åkermark. När lantbruksföretag investerar i ytterligare åkermark krävs en ökad lönsamhet
för att klara de höga lån och räntekostnader som följer med investeringen, detta samtidigt som
priserna för jordbruksråvaror minskar. Aktuell litteratur inom området föreslår att teorier som
utgår från monetära värden misslyckas med att belysa lantbrukares beslutsfattande vid
investeringar. Istället föreslås att ideella attribut, tillsammans med monetära värden, påverkar
lantbrukares beslutsfattande.

Denna studie utformades för att identifiera lantbrukares underliggande motivationsfaktorer
vid investering i åkermark. Studien bidrar till forskningen genom att utgå från existerande
litteratur beträffande nettonuvärdesberäkning, hedonisk prissättning och beteendevetenskap
och kritisera den för dess otillräcklighet inom ämnet. Genom detta bidrar denna studie till att
skapa en mer holistisk bild av ämnet. Vidare utgår studien från Means-End Chain (MEC)
teorin, ett ramverk för att beskriva och länka samman människors värden och beteenden. Den
kvalitativa metoden Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) som vidare tillämpades
har tidigare inte använts i denna kontext. Detta medför att studien bidrar med ett nytt
perspektiv och genom det ett unikt resultat. Metoden möjliggjorde vidare att lantbrukarna
styrde samtalet under intervjun och själva fick belysa vilka aspekter som var viktiga för dem.
De identifierade elementen från intervjuerna kodades sedan och illustrerades i en hierarkisk
värdekarta (HVM) som följaktligen utgör studiens resultat.

Studiens resultat indikerar att underliggande motivationsfaktorer hos lantbrukare inte kan
kategoriseras som antingen monetära eller icke-monetära, eftersom de är tätt
sammankopplade. Det mest framträdande värdet som nämndes under intervjuerna var
“Lönsamhet”, följt av värdena “Lycka” och “Välbefinnande”. De intervjuade lantbrukarna
valde framförallt att investera i ytterligare åkermark baserat på dess läge, fortsatt tillväxt och
för att fortsatt kunna bedriva verksamheten - förknippat med ökade intäkter och effektivitet
såväl som en förbättrad arbetssituation. Användandet av ZMET anses ha varit avgörande för
studiens resultat eftersom metoden tillgängliggjorde en ökad förståelse för respondenternas
resonemang och genom det en unik, djupgående information i frågan. Sammanfattningsvis
tyder resultaten från studien på att det finns en komplex uppsättning av faktorer som påverkar
och motiverar lantbrukare vid deras beslut att investera i åkermark.

Main title:Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land
Subtitle:a study in the region of Östergötland, Sweden
Authors:Kreutz, Emilia and Peterson, Ellinor
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1289
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:farm business investment, laddering technique, means-end chain theory, ZMET
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:17 Jul 2020 11:05
Metadata Last Modified:18 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page