Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Elin, 2020. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
704kB

Abstract

Kalvens hälsa och prestation har stor betydelse i mjölk- och dikalvsproduktion. Utfodringen under
kons dräktighet har betydelse för både kon och hennes foster. Vanligtvis i produktionen anpassas
utfodringen för att uppfylla kons näringsbehov för att hålla henne i rätt hull inför kalvning. Det finns
faktorer i kons utfodring som påverkar kalven på olika sätt. Kons utfodring under dräktigheten kan
bland annat påverka kalvens födelsevikt, tillväxt och immunförsvar. Råmjölken påverkar kalvens
förmåga att utveckla en motståndskraft mot infektioner och dess sammansättning är viktig för
kalvens tillväxt.

Denna litteraturstudie tar upp några olika foderkomponenter som kan ge effekt på kalvens prestation
och livskraftighet. Effekterna utav underutfodring av kon under dräktigheten kan skilja sig mellan
underutfodring i tidig dräktighet eller sen dräktighet. Kalvens födelsevikt kan påverkas negativt av
underutfodring och denna effekt har visats ha en variation beroende på ras och vilken del av
dräktigheten kon är i när hon blir underutfodrad. Tillskott av essentiella fettsyror och
metionintillskott till dräktiga kor har visat sig påverka kalven. Enligt studier på mjölkkor kan
metionintillskott under dräktigheten ge en högre födelsevikt och tillskott av fettsyror till dräktiga
kor kan resultera i att kalvarna får ett bättre upptag av antikroppar från råmjölken. Studier både på
mjölkkoraser och köttraser visar att underutfodring inte bara påverkar kalvens födelsevikt och
tillväxt utan även råmjölkens sammansättning.
Nyckelord: Fosterutveckling, näringsbehov, essentiella fettsyror, tillväxt, födelsevikt, råmjölk

,

The calf's health and performance are of great importance in milk and beef production. The nutrition
of the cow during the cow’s pregnancy is important for both the cow and her fetus. Usually in
production, the feed is adapted to meet the nutritional needs of the cow to keep her in the right body
condition before calving. However, there are factors in the nutrition of the cow that affect the unborn
calf in different ways. Some factors that may be affected by the cow's feeding during pregnancy is
the calf's birth weight, growth and immune system. The colostrum also affects the calf's ability to
develop resistance to infections and its composition is important for the calf's growth.

This literature study addresses some different feed components that can influence calf performance
and viability. It also addresses the effects of the cow’s nutrition during pregnancy and whether the
effects differ between early pregnancy or late pregnancy. The calf's birth weight can be negatively
affected by underfeeding of the cow. That effect also been shown to have a variation depending on
the breed and the period of the pregnancy. According to studies on dairy cows, methionine
supplements during pregnancy can give a higher birth weight and the addition of fatty acids to
pregnant cows can result in calves achieving a better absorption of antibodies from the colostrum.
Studies on both milk breeds and beef breeds show that underfeeding during pregnancy affects not
only the calf's birth weight and growth but also the composition of colostrum.
Keywords: Fetus development, nutrient requirement, pregnancy, essential fatty acids, growth,
birthweight, colostrum

Main title:Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?
Authors:Johansson, Elin
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Andrée O´ Hara, Elisabeth
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:fosterutveckling, näringsbehov, essentiella fettsyror, tillväxt, födelsevikt, råmjölk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15733
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 10:57
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics