Home About Browse Search
Svenska


Deutgen, Alfred and Walheim, Sixten, 2020. Ståndortens påverkan på övre höjd : en jämförelse mellan tall (Pinus sylvestris) och contorta (Pinus contorta). First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En framtida befarad virkessvacka under 2000-talet gjorde att skogsbruket i Sverige började experimentera med främmande trädslag på 1960-talet. Målet var att öka produktionen med det snabbväxande trädslaget contortatall. Idag finns mer än 650 000 ha contortaskog på varierande marker i Norrland. Contortan och tallen är jämförbara trädslag men påverkas olika beroende på vilken miljö de lever i. I denna studie undersöks huruvida contorta och tall påverkas olika beroende på markfuktighet, översilning och jordtextur. Utifrån resultatet diskuteras det om contortan skulle vara mer lämpad på vissa typer av marker än den svenska tallen. Hypotesen var att trädslagens övre höjd påverkas olika beroende på grad av översilning, markfukt och typ av jordtextur. Mätdata från nio olika försökslokaler där contorta och tall planterats i liknande förhållanden användes till undersökningen. En variansanalys (ANOVA) gjordes för att jämföra ståndortsegenskaperna mot trädslagens övre höjd.

Enligt modellen som skapades är det statistiskt bevisat att trädslag påverkar övre höjd och även att lokalen har ett samband med övre höjd. Modellen påvisar att översilning, markfuktighet och jordtextur inte påverkar övre höjd och inte heller att de påverkar de två trädslagen olika mycket. Om det finns en effekt från ståndortsegenskaperna är den effekten för liten för att upptäckas. Varje ståndortsegenskap är kopplad till den specifika lokalen träden växer på, vilket leder till att det är svårt att avgöra vilken variabel som påverkar resultatet.

,

The fear of a future shortage of wood supply in the 21th century caused the Swedish forestry to start experimenting with exotic tree species during the 1960s. The goal was to increase the forest production with the new species lodgepole pine (Pinus contorta). Today there are over 650 000 hectares of lodgepole pine forests on different types of land in Norrland. Lodgepole pine and scots pine (Pinus sylvestris) are comparable tree species but will react differently to various habitats. This study examines whether the species react differently to ground moisture, lateral water and soil texture. Depending on the result, a discussion is made on how preferable the lodgepole pine is on different types of grounds compared to scots pine. The hypothesis was that lodgepole pines and scots pines upper height will have different reactions on the various ground properties. Data from nine different trials, where both tree species had been planted in similar habitats, were used for the analysis. An analysis of variance (ANOVA) was performed in order to compare the habitat's ground properties against the upper height of the two tree species.

The result shows it is statistically significant that tree height depends on tree species and trial compartment. However, the model cannot prove that upper height is dependent on the three ground properties neither does the ground properties affect the tree species differently. If there is an effect from the ground properties it is probably too small to be found. Trial sites and ground properties are linked which makes a differentiation between them problematic.

Main title:Ståndortens påverkan på övre höjd
Subtitle:en jämförelse mellan tall (Pinus sylvestris) och contorta (Pinus contorta)
Authors:Deutgen, Alfred and Walheim, Sixten
Supervisor:Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:9
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Contorta, tall, höjdtillväxt, markfuktighet, översilning, jordtextur, övre höjd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16743
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16743
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2021 10:34
Metadata Last Modified:11 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics