Home About Browse Search
Svenska


Ekdahl, Felicia, 2020. Mellangrödor och dess odling : hur kan odling av mellangrödor främjas?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

Detta arbete tar upp varför fler bör odla mellangrödor och vad som kan ske om mellangröda inte odlas. Här presenteras även lösningar på hur fler lantbrukare kan lockas till att börja odla mer mellangrödor och vad som kan göras får att få lantbrukare att fortsätta odla mellangrödor. Arbetet tar även upp definitionen av mellangrödor, funktioner och hur den påverkar markstruktur och hur näringsupptaget fungerar.

Lantbrukare i Skåne som odlar mellangrödor har fått vara med i en intervju där de har fått svara på frågor kring mellangrödsodling. Med hjälp av deras svar och litteraturen besvarades frågor som: vad skulle locka fler att odla mellangrödor? Vilka hinder finns idag?

Resultatet visade på att fler åtgärder behöver tas för att locka fler lantbrukare att odla mellangrödor. De som aldrig har odlat mellangrödor behöver lockas på två sätt, först genom att få dem att börja odla mellangrödor och det kan göras genom att utforma ett nytt stöd för de som inte odlat mellangrödor förr. Av att sätta en provperiod på 5 år skulle de kunna se de positiva aspekterna själv och på så sätt få de intresserade. Sedan är målet att få dem att fortsätta odla mellangrödor och då kan regelverket kring stöden kunna ses över för att göra de lättare att följa. Genom att godkänna fler sorter kan mellangrödans utveckling eskalera snabbare och på så sätt ändra synen på mellangröda.

,

This study brings up why more farmers should farm cover crops and what happens if they are not grown. Here a solution is presented on how to make more farmers to start growing cover crops and what to do to make them continue. The study also brings up the definition of cover crops, functions and how it influences soil structure and how nutrient flows work.

Farmers in Skåne who farm cover crops have had the opportunity to be interviewed. Only farmers who farm cover crops have been interviewed. With their answers and the literature some questions have been answered for example what would make more farmers to grow cover crops? And what do we do to make them continue?

The results show that more arrangements are needed to make more farmers interested in growing cover crops. Those who never farmed cover crops need to be motivated in 2 ways, first by making a new support system for those who never farmed cover crops before. By putting down a 5-year trial time would give them enough time to see the changes themselves and starting their interest to keep going. Later the goal is to make them continue farming cover crops and here the regulations around cover crops can be simplified to make them easier to follow. To approve additional varieties can help to develop cover crop cultivation and change the view on cover crop.

Main title:Mellangrödor och dess odling
Subtitle:hur kan odling av mellangrödor främjas?
Authors:Ekdahl, Felicia
Supervisor:Ernfors, Maria
Examiner:Prade, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:mellangrödor, lantbrukare, mellangrödsanvändning, lantbruk, odlingsföljd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15896
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15896
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2020 07:36
Metadata Last Modified:18 Aug 2020 01:06

Repository Staff Only: item control page