Home About Browse Search
Svenska


Trinks, Teo and Karlsson, Oskar, 2020. Misslyckande inom lantbruksföretag : en undersökning av forskning och intervjuer ur intressenters perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Antalet lantbruksföretag har halverats sedan 1970 talet i Sverige. Många avvecklingar sker på grund av misslyckanden i olika former. På grund av denna problematik har det i detta arbete forskats på vad som orsakar dessa, vilka misslyckanden som sker samt hur det går att förbättra arbetet med misslyckade lantbruksföretag. I detta arbete har vi hittat mycket forskning och arbeten som gjorts på misslyckande inom företag. Men det finns mindre forskning som är specifik inriktat på misslyckande inom den agrara näringen. Syftet med arbetet är att sprida kunskap om vilket typ av stöd som finns idag till misslyckade lantbruksföretag, vilket stöd som borde finnas i framtiden, vem som erbjuder denna typ av hjälp idag och vilka som bör erbjuda hjälp i framtiden. Utifrån en djupgående litteraturundersökning samt kvalitativa intervjuer med sju intressenter inom den agrara näringen diskuteras frågor kring misslyckade lantbruksföretag. Litteraturstudien grundas på forskning som är gjord kring misslyckanden inom företag både i Sverige och världen. I litteraturundersökningen definieras vad ett misslyckande är och vad som kan orsaka ett misslyckande samt hur dess konsekvenser påverkar lantbruksföretagare ekonomisk, socialt och psykologiskt. Arbetet undersöker även externa faktorer till misslyckanden som lagar, bidrag och undervisning samt hur de påverkar lantbrukares beteende. Frågeställningen är vilka stöd det finns för misslyckade lantbruksföretag, vilka intressenter som är intresserade av att hjälpa, vad dessa intressenter vet om problemet med misslyckande i lantbruksföretag samt åtgärder för framtiden. Resultatet i detta arbete är att misslyckande inom lantbruksföretag anses från samhället vara något negativt. Detta leder till ett slutet diskussionsklimat som missgynnar utvecklingspotentialen hos företagaren. LRF har ett hjälpprogram till misslyckade lantbrukare som heter Bonde kompis, flera rådgivningsföretag anser att deras rådgivning är ett hjälpmedel för misslyckade företagare. Många av de intressenter vi intervjuat vill gärna jobba mer med hjälp i framtiden men anser att staten och myndigheter kan göra mycket genom att minska pressen på lantbruksföretagarna.

,

The number of farmers in Sweden have decreased to half since the 1970’s. Many of the shutdowns are caused by different type of failures. As this is the reality we have dedicated this work to describe the cause of failures, the kind of failures and how it is possible to reduce entrepreneurial failures in farm businesses in the future. We have found a lot of research regarding venture failure, but we have not found much research regarding failures in farm entrepreneurship. The purpose of this thesis is to acknowledge the kind of support that is available today, what support that is needed in the future, who is providing support today and who should provide support in the future. Based on analysis of existing literature and on qualitative interviews with seven different stakeholders in the agricultural business the thesis discusses questions regarding failed farm businesses. The literature survey focused on research on business failures in Sweden and the rest of the world. We have defined what a failure is, what causes failures and how the consequences of failures affect farmers economically, socially and psychologically. This paper also examines external factors causing failure, such as laws, substitutes and education and how it affects farmers behaviour. The questions addressed by this thesis include the kind of support that is available to failed farm businesses, what stakeholders are interested in providing support, what is known about the problem and possible solutions for the future. Our conclusion is that business failures in the agricultural sector are viewed negatively by society, which leads to a closed discussion climate that penalizes the development progress of Swedish farmers. LRF has a support program named “Bonde kompis” which includes consulting services that many agricultural advisors claim provides support to the failed business owner. Many of the stakeholders we interviewed would like to offer more support in the future but suggest that government and authorities should contribute by reducing the pressure on agricultural entrepreneurs.

Main title:Misslyckande inom lantbruksföretag
Subtitle:en undersökning av forskning och intervjuer ur intressenters perspektiv
Authors:Trinks, Teo and Karlsson, Oskar
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Lundqvist, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:misslyckande, jordbruksföretag, intressenter, farm business failure, stakeholder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16245
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16245
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2020 08:51
Metadata Last Modified:13 Nov 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics