Home About Browse Search
Svenska


Wilkins, Josefin, 2020. Transformativa utrymmen i arbetsmarknadsinriktad prerehabilitering : platsens betydelse för positiva utvecklingsprocesser. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med utgångspunkt i miljöpsykologi och beskrivande fenomenologi skildras den levda upplevelsen av hälsa och utveckling hos deltagare under de allra första stadierna i en rehabiliteringskedja. Ett strategiskt urval av deltagare låg till grund för tre semi-strukturerade intervjuer. Analysen utgick från de fyra stegen i den deskriptiva fenomenologiska psykologiska metoden (Giorgi,
2009). Resultatet visade att den psykologiska betydelsen av hälsa och utveckling för deltagarna inom arbetsmarknadsinriktad pre-rehabilitering består av fyra beståndsdelar s.k. konstituenter: 1) få bli sedd och hållen i en stödjande miljö, 2) acceptera och ta hjälp för att få möjlighet att utvecklas, 3) utforska nya tillstånd genom att lyssna på kroppen, och 4) tillåtas att ta sig eget utrymme för varande och görande. I diskussionen resoneras kring hur positiva utvecklingsprocesser kan ske när fysiska och imaginära platser ger utrymme för deltagarnas inre behov i en pre-rehabiliterande miljö. Därtill diskuteras hur nytillkomna och mer tillåtande tillstånd av hälsa kan bli möjliga under de allra första stadierna i en rehabiliteringskedja.

,

With a foundation in environmental psychology and descriptive phenomenology, this study describes the lived experience of health and progression portrayed by participants during the early stages of a workrehabilitation chain. A strategical selection was used as a foundation for the three semi-structured interviews. The analysis was based upon the four steps
in the descriptive phenomenological method (Giorgi, 2009). The results reveal that the psychological significance of health and wellbeing for the participants in work rehabilitation consists of four units aka constituents: 1); To be seen and held in a supportive environment 2); Accept and take help to be able to get the possibility to develop 3) Exploring new states through listening to the body; and 4) Allowance to take personal space for being and doing. In the discussion it is argued for how positive development processes
can take place when physical and imaginary places provide space for the participants' inner needs in a pre-rehabilitative environment. In addition, it is
discussed how new and more permissive states of health may become possible during the very first stages of a rehabilitation chain.

Main title:Transformativa utrymmen i arbetsmarknadsinriktad prerehabilitering
Subtitle:platsens betydelse för positiva utvecklingsprocesser
Authors:Wilkins, Josefin
Supervisor:von Essen, Elisabeth
Examiner:Mårtensson, Fredrika and Stoltz, Jonathan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:miljöpsykologi, fenomenologi, psykoterapi, arbetsmarknadsinriktad rehabilitering, levda erfarenheter, välbefinnande, hälsoutveckling, progression, environmental psychology, phenomenology, psychotherapy, work rehabilitation, lived experience, health, development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16361
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16361
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2021 08:26
Metadata Last Modified:08 Jan 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics