Home About Browse Search
Svenska


Mörk, Christopher, 2020. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ämnet för kandidatarbetet är svamp; den organism som först möjliggjorde för växter att vandra upp från haven på land för 450 miljoner år sedan. Kandidatarbetet undersöker svamp ur ett landskapsarkitekturperspektiv genom en litteraturgenomgång som sedan mynnar ut i ett antal designprinciper. Symbioser mellan svamp och växter är en av de drivande krafterna i våra ekosystem. I tider av skiftande klimat ökar kraven på gestaltade utemiljöers flexibilitet och motståndskraft då extremväder blir allt vanligare. Författaren menar att samhället kan ha mycket att vinna i att introducera svamp som växtmaterial i våra designade utemiljöer. Växter i symbios med svamp har bland annat visat sig ha en ökad tolerans mot torka och salt och de kan fungera som en barriär mot växternas sjukdomar och parasiter. Svamp besitter även egenskaper som gör att de kan rena miljöer som har förorenats av människan. De flesta svampar har specialiserat sig på att bryta ner svårt nedbrytbara material som cellolusa och lignin och på så sätt tillgängliggöra näringen för växter och djur. Resultatet visar att det är möjligt att på olika sätt arbeta in svamp och dess växtsubstrat i utformningen av utemiljöer, främst genom att nyttja saprofytiska svampar som lever på död ved. Ämnet är dock outforskat ur detta perspektiv och det finns vidare forskning att göra.

,

The topic of this thesis is fungi; the organism that first made it possible for plants to rise from the oceans to colonize earth surface 450 million years ago. This thesis examines fungi from a landscape architectural view through a literature review which then forms a number of design principles. Symbioses between fungi and plants is one of the driving forces in our ecosystems. In times of shifting climate where extreme weather is becoming more and more common, demands on the flexibility and tolerance of our designed outdoor environment are increasing. The author suggests that society can gain advantage by introducing fungi as a planting material in our designed outdoor spaces. Plants in symbioses with fungi has among other things shown to have an increased tolerance to drought and salt and they can work as a barrier against plant pest and parasites. Fungi also has the ability to clear environments that have been polluted by human activity. Most fungi are specialized in decomposing dead wood and make the nutrients within available to plants and animals. The result shows that it is possible to use fungi and the material which it grows in, in outdoor environment design, paramount by using saprophytic fungi that live on dead wood. The subject is still unexplored from this point of view though and there is more research to be done.

Main title:Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur
Subtitle:exempel på designprinciper
Authors:Mörk, Christopher
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:svamp, mykorrhiza, landskapsarkitektur, biosorption, mykoremidering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500076
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500076
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 12:22
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics