Home About Browse Search
Svenska


Ekbom Ågren, Caroline, 2020. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
941kB

Abstract

Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. Flera forskningsstudier som presenteras i denna rapport visar på att naturen troligen kan reducera, förebygga och till och med läka stress och stressrelaterad ohälsa. I undersökningen studeras vad som händer i oss fysiologiskt och psykologiskt när vi blir stressade samt vilka faktorer som påverkar känslan av att naturen ger oss återhämtning. Den tar vidare upp forskning ur ett västerländskt och österländskt perspektiv för att påvisa svårigheten i bedömningen av individens ”upplevelsevärden”. Forskningen har hittills tenderat att koncentrera sig på att hitta en orsak eller ett botemedel, men stress är ett komplext system som saknar motstycke, då stress kan utlösas av flertalet bakomliggande orsaker samt att de individuella skillnaderna varierar stort. Slutsatsen kan dras att vi människor är multisensoriska varelser som består av en mängd olika emotioner, tankar, värderingar och uppfattningar som påverkar vår upplevelse i vår miljö på flera nivåer. Ett holistiskt angreppsätt måste till för att kunna möta individens alla sammankopplade sinnen och ges utrymme för läkning.

,

A continued increase is reported for individuals suffering from stress and stress-related mental illness. The connection between the increasing urbanization, the increasing demands of society and the broken contact with the nature around us is striking. Several research studies presented in this study show that nature is likely to reduce, prevent, and even cure stress and stress-related ill health. The study examines what happens in us physiologically and psychologically when we become stressed and what factors affect the feeling that nature gives us recovery. It also takes up research from a Western and Eastern perspective to demonstrate the difficulty in assessing an individual's "experience values". Research has so far tended to concentrate on finding a cause or cure, but stress is a complex system that has no counterpart, since stress can be triggered by the majority of underlying causes and that the individual differences vary widely. It can be concluded that we humans are multi-sensory beings that consist of a variety of emotions, thoughts, values and perceptions that affect our experience in our environment on several levels. A holistic approach is needed to be able to meet the individual's all interconnected senses and be given room for healing.

Main title:Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress
Subtitle:en litteraturstudie
Authors:Ekbom Ågren, Caroline
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Stoltz, Jonathan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:stress, stressreducering, kognitiva funktionsnedsättningar, inre balans, anknytningsteori, riktad uppmärksamhet, meditation, evolutionsteori, stress reduction, cognitive impairment, inner balance, attachment theory, directed attention, meditation, evolutionary theory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15898
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2020 10:47
Metadata Last Modified:18 Aug 2020 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics