Home About Browse Search
Svenska


Björverud, Pernilla, 2020. Matchmaking för landsbygden : en studie i hur husinventeringsprojekt på landsbygden kan verka som en brobyggare mellan fastighetsägare och landsbygdsdrömmare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
845kB

Abstract

Urbaniseringen har lett fram till situationen där en stor del av Sveriges landsbygd står idag, med ett minskande befolkningsantal och en ökande medelålder. För att servicefunktioner som affär och skola ska kunna upprätthållas på landsbygden behövs det invånare. För att landsbygderna ska kunna utvecklas behövs dessutom en nettoökning av invånare. Runt om i Sveriges kommuner har det under de senaste åren startas upp projekt där en inventering av outnyttjade fastigheter genomförs. Detta i syfte att försöka få loss några till försäljning eller uthyrning till människor som vill flytta ut på landsbygden. Problemet ligger i att ägarna till de outnyttjade fastigheterna inte ser något värde i dem, samtidigt som det finns människor som drömmer om att köpa ett renoveringsobjekt på landsbygden. Med hjälp av en nätverksanalys har denna studie undersökt hur husinventeringsprojekt i två svenska kommuner går tillväga för att bygga en bro över det strukturella hålet mellan fastighetsägare och intressenter. Resultatet visar att projekten arbetar för att bereda väg för de båda aktörerna att själva skapa en relation, snarare än att föra deras talan. Projekten arbetar med att upplysa fastighetsägare och intressenter om vad de kan få ut av ett utbyte sinsemellan, för att på så sätt bana väg för ett ömsesidigt relationsskapande.

,

The urbanization has led up that a lot of municipalities in Sweden today are facing a declining number of citizens in the rural communities, along with an increasing average age among those who stay. To enable service functions such as grocery stores and schools to remain running there is a need for a steady number of citizens in the rural communities. Moreover, if the service functions are to develop there is a need to increase the number of citizens. Over the past years a special kind of project has started to organize in several municipalities all over Sweden. These projects are mapping out all the abandoned houses on the countryside, in order to try and release some of them to new owners. The issue is that few of these property-owners are aware of the value of their properties. With a network analysis this study examines two of these projects in different parts of Sweden. The study aims to understand how these projects work to build a bridge over the structural hole that exists between the property-owners and the people that want to move out to the countryside. The result shows that the projects work to create a common ground where the two parts can meet and build a relationship on their own. The projects do not speak on the two parts behalf, but rather work to make them aware of each other and what they could gain from one another.

Main title:Matchmaking för landsbygden
Subtitle:en studie i hur husinventeringsprojekt på landsbygden kan verka som en brobyggare mellan fastighetsägare och landsbygdsdrömmare
Authors:Björverud, Pernilla
Supervisor:Landström, Katarina
Examiner:Asztalos Morell, Ildikó
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:nätverk, nätverksanalys, strukturella hål, sammanbindande socialt kapital, överbryggande socialt kapital, ödehus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500108
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2020 11:09
Metadata Last Modified:10 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics