Home About Browse Search
Svenska


Björksell, Amanda, 2020. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. Emellertid finns aspekter av jordbruket som inte går att beskriva med ekonomiska termer, som gör att jordbruk kan fortsätta utan att vara ekonomiskt rationella. I denna uppsats har jag undersökt de sociala och kulturella betydelser som jordbruket i Palestina har för befolkningen samt hur jordbruket har klassificerats och klassificeras idag av olika grupper. Området som jag studerat är Västbanken i Palestina, vilket är ett område som präglas av ockupation, men även har en historia av att vara ett betydelsefullt område för både jordbruk och de tre abrahamitiska religionerna. För att kunna studera jordbrukets betydelse har jag genomfört intervjuer med lantbrukare. Intervjuerna har kompletterats med en studie av hur jordbruket och palestinier har porträtterats under olika historiska epoker samt hur dessa klassificeringar har påverkat palestinska bönder. I min undersökning framkommer att jordbruket är en identitetsmarkör inte bara för de enskilda jordbrukarna, utan även för Palestina som land. Relationen till marken är stark och överförs från generation till generation. Jordbruket och speciellt olivträden har även en religiös betydelse. Som ett svar på ockupationen fyller jordbruket likaså en roll som ett verktyg och en symbol för protest. På så sätt används det traditionella jordbruket i en aktuell kamp, det mest traditionella blir medel för det moderna och nutida. Landskapet är dock i förändring, vilket påverkar jordbrukets betydelse för det palestinska samhället. Min studie visar hur en romantiserad föreställning om den palestinska bonden möter en moderniseringsdiskurs.

,

Agriculture is a practice that has contributed to the development of society during the last 10 000 years. Farming contributes to livelihoods but does also have a significant financial importance for many countries. There are however aspects of farming that cannot be described using economic terms, aspects that makes farming worth even though it might not be economically rational. I have in this essay investigated the social and cultural aspects of farming and additionally how farming has been classified and is still classified today. My study is based on the West Bank in Palestine, an area that is important both to agriculture and to the three Abrahamic religions, but which today is marked by occupation. In order to study the relevance of agriculture I have interviewed farmers. The interviews have been complemented by a study of how agriculture in Palestine has been portrayed historically, including how these classifications have had an impact on the Palestinian farmers. My study shows that farming is identity-building not only for the farmers but for Palestine as a country. The relation to land is strong and is transferred from generation to generation. Agriculture, and especially the olive trees, does also have a religious meaning. Furthermore, farming is a tool for the protest against the Israeli occupation. To use farming as a protest against the occupation does reclaim a modern meaning to farming by which a traditional perception of farming is used for a present struggle. The landscape is however changing, which affects the role of farming in the Palestinian context. My study shows how a romanticized perception of the Palestinian farmer meets a modern discourse.

Main title:Fälten där livet utspelar sig
Subtitle:en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken
Authors:Björksell, Amanda
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Asztalos Morell, Ildikó
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:jordbruk, Palestina, Västbanken, orientalism, identitet, klassificering, olivträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500110
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500110
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Rural population
Agrarian structure
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2020 06:16
Metadata Last Modified:11 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page