Home About Browse Search
Svenska


Swensson Källén, Annika, 2020. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta är en litteraturstudie som undersöker hållbara alternativa metoder för att kunna ersätta ogräsmedel innehållande glyfosat inom grönsaksodling på friland.

Glyfosat är den aktiva substansen i det bredverkande ogräsmedel Roundup som har funnits på marknaden sedan slutet av 70-talet. Det har legat uppe som förslag hos EU-kommissionen att förbjuda användningen av det, pg.a. att det finns delade meningar inom forskningsvärlden ifall det är ett cancerogent ämne eller inte. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) anser att glyfosat inte är cancerogent medan Internationella forskningsinstitutet för cancer (IARC) klassificerade det som troligen cancerframkallande. Flera länder i EU vill förbjuda glyfosat och år 2022 kommer ett nytt beslut tas.

Glyfosat har ingen selektiv verkan utan dödar all växtlighet vilket gör det till ett väldigt effektivt bekämpningsmedel inom jordbruk och grönsaksodling. Det används inom grönsaksodling på friland i skiftande omfattning i nästan alla kulturer och grödor, inför etablering av en ny kultur eller gröda.

Glyfosat har ansetts vara ett relativt säkert bekämpningsmedel då det binder starkt till jordpartiklar samt bryts ner av mikroorganismer. Det påverkar dock den biologiska mångfalden, bl.a. genom att det påverkar honungsbinas kognitiva förmåga negativt.

Bekämpningsmedel innehållande glyfosat är effektiva mot de mest besvärliga rotogräsen kvickrot (Elymus repens), åkertistel (Cirsium arvense) och åkermolke (Sonchus arvensis). Grönsaksodling på friland bör vara fritt från rotogräs innan etablering av ny kultur i och med att det är svårt att bekämpa rotogräs efter etablering. Metoder för bekämpning av rotogräs har undersökts inom ekologisk odling. Enligt denna studie visar det sig vara förebyggande metoder såsom växtföljd och vall samt mekanisk jordbearbetning med radhackning och upprepad stubbearbetning.

Problematiken kring kemisk ogräsreglering och mekanisk jordbearbetning har diskuterats. Kväve mineraliseras vid mekanisk jordbearbetning vilket ökar risken för kväveutlakning. En studie i Kanada år 2015 undersökte tillämpning av reducerad jordbearbetning tillsammans med integrerad odling men försöket övergavs femte året p.g.a. för mycket rotogräs.

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att utveckla nya odlingssystem utan glyfosat genom att undersöka hur den ekologiska odlingen gör för att klara av svårbekämpade ogräs. Vidare vore det intressant i framtiden att utveckla den plöjningsfria odlingen utan användning av glyfosat.

,

This literature study examines sustainable methods to replace herbicides containing glyphosate in vegetable cultivation in the open field. Seeing that the European commission have decided to either ban or legalize the use of glyphosate by the end of 2022, member states like Sweden and others are to investigate the consequences of glyphosate to support this decision. In line with this investigation, this literature study aims to contribute to this decision making. The study also presents alternatives to glyphosate.

This literature study provides a background on the usage of glyphosate and its consequences for the environment. The result shows that glyphosate have positive consequences on the efficiency of the agricultural process but negative consequences on the environment, such as decreasing bees’ cognitive ability.

Herbicides containing glyphosate is effective against the perennial weeds couch grass (Elymus repens), creeping thistle (Cirsium arvense) and perennial sow thistle (Sonchus arvensis). There should be no perennial weeds in the open field before establishment of the crop since they are hard to control afterwards. Weed control in organic farming have been studied. According to this study organic farming uses prevention methods such as crop rotation and forage but also direct methods such as soil tillage with inter row cultivator and stubble cultivation. For best effect it is also important to have knowledge about the weed’s compensation point. Today Swedish agriculture uses integrated weed management (IWM) to reduce the use of herbicides.

The sustainability of chemical weed control and mechanical tillage has been discussed. Nitrogen is mineralized by mechanical tillage which increases the risk of nitrogen leaching. A study in Canada, 2015, investigated the application of reduced tillage along with integrated weed control. But the experiment was abandoned in the fifth year due to too much perennial weeds. Chemical herbicides have many advantages such as safe harvest and the ability to weed control large areas in a short time. However, it has a negative impact on biodiversity and there is a risk of the weed developing herbicide resistance.

Suggestions for further research would be to develop a new cultivation system without glyphosate by investigating how organic farming controls perennial weeds. Furthermore, it would be interesting to improve the plow free cultivation without the use of glyphosate.

Main title:Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat
Subtitle:för grönsaksodling på friland
Authors:Swensson Källén, Annika
Supervisor:Hansson, David
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:glyfosat, ogräs, grönsaksodling, friland, mekanisk jordbearbetning, utlakning, kvickrot
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15899
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15899
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2020 11:14
Metadata Last Modified:18 Aug 2020 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics