Home About Browse Search
Svenska


Damm, Josefin, 2020. Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) hos hund : en ny diagnostisk markör för sjukdomar som förlöper med vaskulit?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
444kB

Abstract

Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) är en specifik typ av autoantikroppar som
riktar sig mot innehållet i cytoplasmatiska granula hos neutrofila granulocyter. På humansidan
är de i hög grad associerade med sjukdomar som förlöper med vaskulit. Få studier har dock
gjorts om dess relevans inom veterinärmedicin. Målet med studien var att utvärdera förekomsten av ANCA hos hundar med steroid-responsiv meningit-arterit (SRMA) samt immunemediated rheumatic disease (IMRD) för att undersöka om dessa kan användas som en ny
diagnostisk markör för sjukdomar som förlöper med vaskulit. Serum samlades in från 17 hundar
med SRMA och 6 hundar med IMRD och analyserades via indirekt immunofluorescens samt
enzyme-linked immunosorent assay. Via indirekt immunofluorescens analyserades varje prov
med två olika fixeringar: etanolfixerade granulocyter samt formalinfixerade granulocyter. Det
gjordes för att enklare kunna skilja mellan ANCA och antinukleära antikroppar (ANA).
Majoriteten av alla prover (28 av 30) var åtminstone svagt positiva för antingen c-ANCA eller
p-ANCA vid etanolfixering. En cutoff på 1:100 valdes för etanolfixering, samt 1:10 för formalinfixering.
Av hundarna med SRMA var 2 positiva för c-ANCA vid formalinfixering. Av hundarna med
IMRD var 4 positiva för p-ANCA vid etanolfixering samt 3 positiva för c-ANCA vid formalinfixering. Endast en av dessa hundar, tillhörande gruppen med IMRD, var positiv både vid
formalin och etanolfixering. Samtliga ANCA-positiva prover var negativa för både MPO
och/eller PR3 med ELISA.
Tre av fyra p-ANCA-positiva hundar var positiva även för ANA. Från studier av ANCA hos
människor har det visat sig att det kan vara svårt att skilja ANA från p-ANCA.
Mycket är fortfarande oklart angående ANCA hos hund. Eventuell interferens av ANA vid
immunofluorescens-teknik vid samtidig närvaro av p-ANCA gör att vidare studier krävs för att
fastställa relevansen och de diagnostiska möjligheterna för ANCA hos hundar.

,

Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) is a specific type of autoantibody directed
towards the contents of cytoplasmic granules in neutrophil granulocytes. In humans the
antibodies are highly associated with diseases progressing with vasculitis. Few studies have
been carried out on the relevance of ANCA in veterinary medicine. The aim of the study was
to evaluate the presence of ANCA in dogs with steroid-responsive meningitis-arteritis (SRMA)
and immune-mediated rheumatic disease (IMRD) to evaluate whether ANCA can be used as a
new diagnostic marker in dogs in diseases progressing with small vessel vasculitis. Serum was
collected from 17 dogs with SRMA and 6 with IMRD and analyzed through indirect immunefluorescence as well as enzyme-linked immunosorbent assay.
The majority of all samples (28 out of 30) were at the very least slightly positive for either cANCA or p-ANCA on ethanolfixation. A cutoff of 1:100 was chosen for ethanolfixation and
1:10 for formalinefixation.
Out of the dogs suffering from SRMA, 2 were positive for c-ANCA with formalinefixation.
Out of the dogs suffering from IMRD, 4 were positive for p-ANCA with ethanolfixation and 3
were positive with formalinefixation. Only one of these dogs, belonging to the IMRD-group,
was positive both with formaline and ethanolfixation. All the ANCA-positive dogs were
negative for PR3 as well as MPO through ELISA.
Three out of four p-ANCA-positive dogs were also positive to ANA. Studies on ANCA in
humans have shown that it can be difficult to distinguish ANA from p-ANCA.
Much is still unknown concerning ANCA in dogs. Possible interference of ANA during
immunofluorescence-analysis of p-ANCA leads to more research needing to be done in order
to determine the relevance and diagnostic possibilities of ANCA in dogs.

Main title:Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) hos hund
Subtitle:en ny diagnostisk markör för sjukdomar som förlöper med vaskulit?
Authors:Damm, Josefin
Supervisor:Hamlin, Helene
Examiner:Ljungvall, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar, ANCA, C-ANCA, P-ANCA, hund, nova scotia duck tolling retriever, tollarsjuka, Steroid-responsiv meningit-arterit, SRMA, immune-mediated rheumatic disease, IMRD, MPO, PR3
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16134
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16134
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2020 10:32
Metadata Last Modified:08 Oct 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics