Home About Browse Search
Svenska


Janstad, Käthy, 2020. Gestaltning med ängar i urban miljö : förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
748kB

Abstract

Detta arbete handlar om äng som ett alternativ till gräsmatta i urbana miljöer utifrån dess förutsättningar, estetiska, sociala och ekologiska värde samt hur dessa faktorer påverkar gestaltningen. Metoden som användes var litteraturstudie. Syftet med arbetet har varit att sammanställa olika metoder för att skapa äng i urban miljö och redogöra för hur dessa påverkar resultatet ur ett gestaltningsperspektiv. Arbetet har även syftat till att identifiera ängens för- och nackdelar som ett alternativ till gräsmattan utifrån dess sociala, ekologiska och estetiska värden och på så sätt identifiera lämpliga platser eller situationer för att anlägga äng. Undersökningen har visat på att det finns platser i den urbana miljön där äng skulle kunna utgöra ett alternativ till gräsmatta. Den har även visat på att de olika metoderna för att anlägga äng samt platsens förutsättningar påverkar vilken ängstyp det blir vilket ger platser med olika karaktärer, funktioner och värden. Att skapa äng är till synes enkelt men samtidigt komplext vilket ställer krav på landskapsarkitekten i sin yrkesroll att göra medvetna val för att skapa hållbara grönytor.

,

This paper is about meadows as an alternative to lawn in urban environments based on its conditions, aesthetic, social and ecological value and how these factors affect the design. The method has been a literature study. The purpose with the paper has been to present different methods to create meadow in urban environment and to describe how it effects the design. The purpose has also been to identify the meadows pros and cons as an alternative to lawn based on its social, ecological, and aesthetic values and through that identify places or situations where it is suitable to create a meadow. The study has shown that there are several places in the urban environment where a meadow could be an alternative to the lawn. It has also shown that the different methods to establish a meadow and the locations conditions affects the type of meadow which result in different characters, functions, and values. The creation of a meadow is simple but at the same time complex which puts demands on the landscape architect in its professional role to make conscious choices to create sustainable green spaces.

Main title:Gestaltning med ängar i urban miljö
Subtitle:förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta
Authors:Janstad, Käthy
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:äng, gräsmatta, urban miljö, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500050
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2020 08:42
Metadata Last Modified:20 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics