Home About Browse Search
Svenska


Managos, Markos, 2020. Extrusion of grass silage and its effect on feed intake, milk production and ingestive behaviour of dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Grass and clover ley is the main forage crop in Sweden, however, its restrictive role in feed intake limits the total amount included in the diet of a dairy cow. This study examined the effect of extrusion on grass silage intake, milk production, ingestive behaviour and rumen pH. Eight Swedish Red dairy cows in mid/late lactation were fed grass silage of early or late harvest, extruded or control, in a 4x4 Latin square design with four periods of three weeks. Diets were supplemented with a mix of soybean meal, compound feed and minerals. Extrusion increased daily silage dry matter (DM) intake by 1.84 kg/d (p < 0.001), neutral detergent fibre (NDF) intake by 1.04 kg/d (p < 0.001) and decreased physical effective NDF (peNDF8) intake by 1.37 kg/d (p < 0.001). Total DM intake increased by 1.74 kg/d (p < 0.001) while the dietary DM percentage of peNDF8 decreased by 6.9 units (p < 0.001). Milk yield increased by 1.32 kg/d (p = 0.008), Energy corrected milk (ECM) yield increased by 1.87 kg/d (p = 0.004), milk protein concentration increased by 0.09 percentage units (p < 0.001) while total fat and protein production increased by 72.4 g/d (p = 0.015) and 73.7 g/d (p < 0.001), respectively. Extrusion decreased average rumen pH by 0.1 units (p = 0.008). The time rumen pH was below 5.8 increased by 2.97 h/d (p = 0.038) while the curve area below this cut-off point was not affected (p = 0.166). Rate of intake of silage DM and NDF was increased by 20.3 and 11.3 g/min respectively (p < 0.001), daily silage eating time decreased by 0.6 h/d (p = 0.006) and daily rumination time decreased by 1.96 h/d (p < 0.001). Daily chewing time decreased by 2.49 h/d (p < 0.001), with rumination and chewing time per kg of silage NDF intake, decreased by 18.9 and 26.3 min/kg (p < 0.001) respectively. In conclusion, extrusion increased silage intake, eating rate and milk production but decreased chewing activity.

,

Vall är den huvudsakliga grovfodergrödan i Sverige men vallfodrets egenskaper begränsar konsumtionen och därmed även den totala mängden som kan ingå i mjölkkons totalfoderstat. Syftet med denna studie var att undersöka hur extrudering (en metod för intensiv bearbetning och finfördelning) av vallensilage påverkar foderkonsumtion, mjölkproduktion, ätbeteende och våm-pH. Åtta SRB-kor utfodrades med gräsensilage från förstaskörd, slaget vid två tillfällen, som utfodrades hackat eller extruderat, i en romersk kvadrat med fyra behandlingar och fyra försöksperioder. Grovfodret kompletterades med kraftfoder bestående av färdigfoder, sojamjöl och mineralfoder. Extrudering ökade intaget av ensilage med 1,84 kg torrsubstans (TS) / dag (p < 0,001) och intaget av fiber (Neutral Detergent Fiber, NDF) med 1,04 kg / d (p < 0,001) medan intaget av peNDF8 (ett mått på struktureffekt som innefattar NDF-halt och partikelstorleksfördelning) minskade med 1,37 kg/d (p < 0,001). Det totala TS-intaget ökade med 1,74 kg / dag (p < 0,001) medan andelen peNDF8 i foderstaten minskade med 6,9 procentenheter (p < 0,001). Mjölkavkastningen ökade med 1,32 kg / d (p = 0,008), energikorrigerad mjölk (ECM) ökade med 1,87 kg / d (p = 0,004), mjölkproteinhalten ökade med 0,09 procentenheter (p < 0,001) medan den totala dagliga produktionen av fett och protein ökade med 72,4 g / d (p = 0,015) respektive 73,7 g / d (p < 0,001). Extrudering minskade pH-värdet i våmmen med 0,1 enheter (p = 0,008). Tiden med våm-pH under 5,8 ökade med 2,97 h / d (p = 0,038), medan kurvarean under detta tröskelvärde inte påverkades (p = 0,166). Äthastigheten för torrsubstans och NDF i ensilage ökade med 20,3 respektive 11,3 g / min (p < 0,001), den dagliga ättiden för ensilage minskade med 0,6 h / d (p = 0,006) och den dagliga idisslingstiden minskade med 1,96 h / d ( p < 0,001). Den totala tuggtiden minskade med 2,49 h / d (p < 0,001), medan idisslingstid och tuggtid för NDF från grovfoder minskade med 18,9 respektive 26,3 min / kg (p < 0,001). Sammanfattningsvis ökade extrudering ensilageintag, äthastighet och mjölkproduktion men minskade tuggningsaktiviteten.

Main title:Extrusion of grass silage and its effect on feed intake, milk production and ingestive behaviour of dairy cows
Authors:Managos, Markos
Supervisor:Rustas, Bengt-Ove and Eriksson, Torsten
Examiner:Gonda, Horacio
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM006 Animal Science - Master's Programme
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:extrusion, grass silage, dairy cows, milk production, milk composition, rumen pH, ingestive behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16259
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Language:English
Deposited On:12 Nov 2020 11:19
Metadata Last Modified:13 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics