Home About Browse Search
Svenska


Fries, Nina and Roos, Minna, 2020. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

De husdjur som klassas som exotiska arter är en heterogen grupp men hålls i de flesta fall i bur
vilket ställer stora krav på adekvat skötsel. Många av de exotiska arterna har särskilda behov av
exempelvis foder, omgivningstemperatur och luftfuktighet, något som för många djurägare kan
vara svårt att tillgodose. Åtskilliga studier visar på ett tydligt samband mellan sjukdomar hos dessa
djur och brister i skötsel. Det övergripande syftet med detta arbete är att bidra till en ökad
djurvälfärd hos exotiska djur (kanin, marsvin och burfågel) genom att öka kunskapen om vilka
exotiska djur som besöker svenska djurkliniker, vilka sjukdomar de drabbas av samt om man som
djurhälsopersonal kan koppla diagnoserna till bristande kunskap om skötselrutiner.
En enkätundersökning med syfte att kartlägga uppfattningarna hos svensk djurhälsopersonal
kring ett antal frågeställningar kopplade till exotiska husdjur och brister i skötsel distribuerades
elektroniskt till 108 kliniker i Sverige. Enkäten efterfrågade vilka exotiska husdjur som förekom
som patienter samt vilka organdiagnoser som fastställdes. Respondenterna fick även skatta till
vilken grad de ansåg att sjukdom kunde kopplas till brister i skötsel, samt troliga orsaker till
skötselbristerna.
Resultaten från enkäten indikerar en viss överensstämmelse med tidigare forskning avseende
vilka organdiagnoser som är vanligast hos kanin, marsvin och burfågel. Vidare anser majoriteten av
respondenterna att flertalet eller alla sjukdomar hos exotiska djur hade kunnat undvikas med bättre
skötsel, och att okunskap hos djurägare är den troligaste orsaken till bristande skötsel. Här har
djurhälsopersonal en viktig uppgift att fylla. En medvetenhet om problematiken kan bidra till en mer
noggrann anamnes av de patienter som besöker vården, varigenom skötselbrister kan upptäckas och
i bästa fall rättas till genom att korrekt information beträffande skötsel lämnas. Med ökad kunskap
kring adekvat skötsel kan många av dessa sjukdomar troligen undvikas och en bättre djurvälfärd
uppnås.

,

Pets classified as exotic species are a heterogenous and diverse group but are mostly kept in cages
which poses high demands for appropriate husbandry. Many of the exotic species have specialized
requirements in captivity such as proper feed, temperature or humidity, which many pet owners
may not have neither the facilities nor knowledge to provide. Numerous studies show a connection
between disease in these species and husbandry deficiencies. The general aim of the present study
was to promote animal welfare within the group exotic pets (rabbit, guinea pig and pet bird), by
increasing knowledge about what types of exotic pets visit Swedish Veterinary Clinics, what
diagnoses they present, as well as if veterinary health care professionals identify a connection
between disease and husbandry deficiencies.
An online survey aimed at veterinary healthcare professionals in Sweden was conducted. The
survey was sent electronically to 108 clinics in Sweden. The respondents were asked to fill out
which types of exotic pets were commonly seen in their clinic, the prevalence of a number of
different diagnoses presented, and to what degree these diagnoses might have a direct link to
husbandry deficiencies, as well as possible causes to these deficiencies.
The results of the present literature review partly confirm the results previously seen in literature,
with emphasis on what diagnoses are most commonly seen in pet rabbit, guinea pig and pet bird.
According to the majority of the respondents of the survey, a number of diseases might have been
preventable with correct pet owner husbandry. The most frequently rated cause of improper
husbandry was lack of knowledge. Both veterinary healthcare professionals and pet owners ought
to be well informed about the exotic species commonly kept as pets. Being aware of the diseases
these animals commonly present and how they are linked to improper husbandry can further promote
veterinary health care professionals to ask pet owners about the medical history of their pets, as well
as diet, housing, temperature or other husbandry related questions. This way husbandry deficiencies
might be identified more easily and replaced by proper information about correct husbandry for the
specific species. Increased knowledge about appropriate husbandry could possibly prevent many
diseases and lead to better welfare for these animals.

Main title:Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur
Subtitle:med fokus på kanin, marsvin och burfågel
Authors:Fries, Nina and Roos, Minna
Supervisor:Olsén, Lena and Blomkvist, Ann-Christin
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:exotiska arter, diagnoser, djurvälfärd, djurhälsopersonal, husdjur, skötselbrister, sjukdomstillstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15678
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15678
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2020 05:36
Metadata Last Modified:01 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics