Home About Browse Search
Svenska


Cederberg, Victoria and Schumertl, Sara, 2020. Våga tänk stort och spring! : en fallstudie om unga entreprenörer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
885kB

Abstract

Unga entreprenörer är en bidragande faktor till samhället genom att de ofta står för innovativa idéer, tillväxt, arbetsmöjligheter och skatteintäkter. Trots detta har antalet företag som registreras av unga företagare minskat. Unga entreprenörer saknar ofta erfarenhet som av många anses vara en viktig faktor för att lyckas som entreprenör. Av dessa anledningar är det av intresse att betrakta ämnet unga entreprenörer. Företagen Maya Delorez och Lin Living har startats av två unga entreprenörer. Båda företagen har på kort tid etablerat sig på marknaden, skapat tillväxt, givit andra unga individer arbetsmöjligheter och därigenom bidragit till samhället genom skatteintäkter. Den här fallstudien avgränsas till unga entreprenörer som har startat företag i Sverige. Syftet är att öka förståelsen för vilka framgångsfaktorer och utmaningar unga entreprenörer i Sverige upplever och ställs inför under företagens tidiga år.
Utifrån syfte och problemformulering fokuserar författarna till denna studie på de unga entreprenörerna bakom företagen Maya Delorez och Lin Living med fokus på vilka faktorer som ligger till grund för deras framgång och vilka utmaningar de haft i uppstarten och som de står inför. Denna fallstudie är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med grundaren av Maya Delorez och grundaren samt delägaren till Lin Living. De unga entreprenörerna har startat sina respektive företag med begränsat finansiellt kapital men har målmedvetet drivit fram företagen successivt och återinvesterat pengar som kommit in via försäljning. Personliga nätverk ses som viktiga, eftersom det inte i förväg går att veta vem i ens närhet som kan hjälpa företaget framåt. De unga entreprenörerna i denna studie anser att de står inför ständiga utmaningar och risker, men att det är fullt naturligt. Det är viktigt att uppmuntra unga personer till entreprenörskap då det går att se att Maya Delorez och Lin Living skapar tillväxt, arbetsmöjligheter, innovativa idéer och skatteintäkter för staten.

,

This thesis examines how young Swedish entrepreneurs experience success factors and challenges in establishing a new business. Considering that many people believe young entrepreneurs lack the experience regarded an important success factor, there is reason to study this subject. The purpose of this study is to increase understanding of what success factors and challenges young entrepreneurs in Sweden face during the initial years of their business start. We focus on the young entrepreneurs behind two Swedish companies, Maya Delorez and Lin Living, and have conducted interviews with the founders. A qualitative method with an inductive research approach has been used to fulfill the purpose of this study.
The studied cases show that young entrepreneurs’ lack of experience about how to run a business or knowledge about the chosen industry, doesn´t necessarily have to be a problem. These entrepreneurs find other ways to get the knowledge needed, such as through information from the internet. Personal networks are considered important and “you can never tell in advance who in your vicinity can help your company to move forward”. Since young entrepreneurs tend to have limited personal savings and little financial credibility, they also need to solve challenges in financing their businesses. The entrepreneurs in question run their businesses decisively and have grown gradually by reinvesting the earning from sales. We believe that it is important to encourage young people to entrepreneurship as it leads to innovative ideas, creates growth, creates job opportunities and tax revenue for the state, and this study shows that with determination, young entrepreneurs can succeed.

Main title:Våga tänk stort och spring!
Subtitle:en fallstudie om unga entreprenörer
Authors:Cederberg, Victoria and Schumertl, Sara
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1318
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:entreprenörer, finansiellt kapital, framgångsfaktorer, humant kapital, socialt kapital, unga entreprenörer, utmaningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2020 11:57
Metadata Last Modified:17 Dec 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics